75% van meertalige websites hebben verkeerde taalinstelling

75% van meertalige websites hebben verkeerde taalinstelling

Hreflang vaak verkeerd toegepast

Vorig artikel Volgend artikel

In 2011 introduceerde Google de hreflang attribute om website eigenaren en developers in staat te stellen de zichtbaarheid van hun website in diverse landen te verbeteren. Als men bijvoorbeeld verschillende versies van dezelfde webpagina heeft geoptimaliseerd voor verschillende talen, dan wil men dat bezoekers terecht komen op de juist pagina in de juiste taal. Wanneer developers gelijksoortige content in diverse talen ontwikkelen, dan laat de hreflang attribute Google search weten welke taal wordt gebruikt op een specifieke webpagina. Door correct gebruik van de hreflang wordt bounce rate aanzienlijk verlaagd en de conversie verhoogd.

Opmerkelijk genoeg zien we erg vaak dat er fouten worden gemaakt met het gebruik van hreflang. Het onderzoek is gedaan met de Site Audit tool van SEMrush. Hiermee checkte het bedrijf 50 parameters en controleerde het op 13 hreflang controlepunten. Hieronder volgen de resultaten.

Hreflang conflicten in de source code van een webpagina (58%)

SEMrush geeft een opsomming van Hreflang toepassingsfouten die te maken hebben met webpage source code conflicten. Achtenvijftig procent van alle geanalyseerde meertalige websites hebben de volgende problemen:

 • Geen hreflang tag die naar zichzelf verwijst
 • Conflict tussen hfreflang en rel=canonical
 • Meerdere URL’s worden genoemd voor dezelfde hreflang waarde

Slechte hreflang link (37%)

Als de hreflang verwijst naar een pagina die niet bestaat (4xx HTTP status code), verwijst naar een redirect of geen volledige URL gebruikt, dan zal Google deze pagina’s verkeerd of helemaal niet indexeren. Zevenendertig procent van de meertalige websites heeft problemen met incorrecte hreflang links:

 • Hreflang link verwijst naar een redirect
 • Foutieve hreflang link
 • Geen volledige URL

Hreflang ontbreekt (32%)

We zagen dat ongeveer 32% van de geanalyseerde websites verschillende talen gebruikt voor verschillende webpagina’s. We nemen aan dat men niet met opzet de hreflang heeft weggelaten. Het is hoe dan ook zaak om te checken of alle webpagina’s hreflangs bevatten.

Verkeerde hreflang (21%)

Als men een typefout maakt of men gebruikt de verkeerde taalcode terwijl men een webpagina codeert, dan krijgt Google de verkeerde informatie en zal het de pagina verkeerd interpreteren. Dit kan leiden tot het tonen van de webpagina in de verkeerde taal. Onderzoek laat zien dat op 21% van de onderzochte websites de ingestelde taal afweek van de daadwerkelijke taal.

Problemen met hreflang waardes (15%)

De laatste categorie betreft een lijst met de verkeerde hreflang waardes. Wanneer je een hreflang code toevoegt aan een webpagina, kan het voorkomen dat men per ongeluk de verkeerde land- of taalcode invoert. Men zal het ISO 639-1 format voor taalcodes en het ISO 3166-1 Alpha 2 formaat voor landencodes moeten gebruiken. 15% van de meertalige websites hebben een probleem met de hreflang waarde:

 • Verkeerde landcode
 • Verkeerde taalcode
 • Underscore in plaats van koppelteken
 • Alleen de landcode wordt gebruikt
 • Verkeerde volgorde van hreflang waardes

Een belangrijk onderdeel van een internationale SEO strategie is ervoor zorgen dat de juiste inhoud aan het juiste publiek getoond wordt – gebaseerd op taal en land. Het onderzoek van SEMrush laat website eigenaren en developers zien hoe ze hreflang attributes goed kunnen gebruiken en hoe fouten hiermee kunnen worden voorkomen.

Voor meer informatie kun je onderstaande infographics bekijken.

237354-NL_slide3-117c8d-original-1487760391
237353-NL_slide2-fd68da-original-1487760391
237352-NL_slide4-d7247f-original-1487760391
237351-NL_slide1-b751ac-original-1487760391
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies