Mogen we straks nog maar 60 rijden op N-wegen?

Mogen we straks nog maar 60 rijden op N-wegen?

VVN wil af van 80 km/h op wegen buiten de bebouwde kom

Vorig artikel Volgend artikel

Als het aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) ligt, dan mogen we straks nog maar 60 km/h rijden op provinciale N-wegen. Dat is althans het advies dat de organisatie die begaan is met de veiligheid op de Nederlandse wegen, aan de overheid geeft.

Van 80 naar 60?

Op dit moment is de maximumsnelheid op provinciale wegen buiten de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven, 80 kilometer per uur. Op wegen waar dat door de situatie ter plekke niet veilig is, heeft de wegbeheerder al beperkingen ingesteld. Daar mag je dan in de meeste gevallen maar maximaal 70 of 60 km/h rijden. Veilig Verkeer Nederland stelt nu voor om de maximumsnelheid op alle N-wegen te verlagen naar maximaal 60 km/h.

Volgens de verkeersveiligheidsorganisatie is die verlaging van de maximumsnelheid nodig omdat het aantal ongevallen met (dodelijk) letsel dat zich voordoet op de zogenoemde 80-kilometer wegen in verhouding veel hoger ligt dan op andere wegen. Van het totaal aantal fatale ongelukken, waarbij dus een of meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren zijn, vindt 41 procent plaats op provinciale (N-)wegen. En dat terwijl die wegen maar zes procent van het totale wegennet beslaan.

Snelheid vaak oorzaak fatale ongelukken

Daarbij komt dat snelheid (en te hard rijden) nog altijd de hoofdoorzaak is van fatale ongevallen. VVN stelt dat de maximumsnelheid van 80 km/h op veel provinciale wegen niet veilig is. Die wegen hebben vaak smalle bermen en dus weinig mogelijkheden om uit te wijken, zeker wanneer in die bermen ook nog bomen geplaatst zijn of er een sloot langs loopt.

Naast het in algemene zin verlagen van de maximumsnelheid, pleit VVN ook voor meer en strengere handhaving op provinciale wegen. Daarvoor moeten meer trajectcontroles en (mobiele) flitsers ingezet worden en moeten de boetes voor excessieve hardrijders nog verder omhoog. En dat terwijl Nederland al een van de landen is met de hoogste boetes voor snelheidsovertredingen.

60-Max-a
Staat dit snelheidsbord straks langs alle provinciale wegen?

Gevaarlijke situaties

De vraag is natuurlijk of een verlaging van de maximumsnelheid op ALLE provinciale wegen wel verstandig is. Natuurlijk, als je minder hard rijdt, kun je ook minder hard crashen en zullen de gevolgen van een aanrijding minder ernstig zijn.

Echter, gedwongen minder hard rijden kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Nederland heeft een van de beste wegennetten van Europa. Goed verlicht, relatief brede rijstroken en het asfalt ligt er doorgaans overal goed bij. Er zijn genoeg provinciale (N-)wegen waar je makkelijk en heel veilig 80 km/h kunt rijden. En dat mag nu dus ook. Sterker nog, Nederland kent ook nog heel wat N-wegen waar je 100 km/h mag.

Als je op die, ik noem ze maar even veilige, wegen de maximumsnelheid verlaagt naar 60 km/h, dan bestaat natuurlijk het gevaar dat niet iedereen zich daaraan gaat houden. Met als gevolg dat sommige automobilisten vaker gaan inhalen. Of dat nu zo verstandig is.

Overal controle?

Ja, als op ALLE wegen flitsers of trajectcontroles geplaatst worden, dan zal het gros van de autorijders hun snelheid wel aanpassen, maar dat – overal controles – gaat niet zomaar, en waarschijnlijk nooit, gebeuren.

Nog los van het feit dat vaste (en mobiele) flitsers er weer voor zorgen dat veel autorijders alleen in de buurt van die flitsers even afremmen. Wat weer leidt tot veel accelererend en afremmend verkeer. Ook niet echt wenselijk voor ed veiligheid op de weg.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...