​Zijn we klaar voor de toekomst?

​Zijn we klaar voor de toekomst?

Vorig artikel Volgend artikel

Dat technologische ontwikkelingen een enorme, bepalende invloed hebben op ons dagelijks leven is u waarschijnlijk niet ontgaan. Je kunt technologische innovaties proberen tegen te houden, maar je kunt ook proberen te anticiperen en jezelf daardoor beter voorbereiden op de mogelijke sociale, economische, politieke en technologische ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op jou, als individu, als organisatie of op de maatschappij .

Hierbij valt op dat de overheid nog onvoldoende visie en beleid heeft ontwikkeld op sociale, ethische, juridische en maatschappelijke terreinen die tred houden met de innovatieve technologische ontwikkelingen. Persoonlijk zie ik een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, werkgevers -en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen om de noodzakelijke voorbereidingen te plegen.

De adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), bijvoorbeeld, heeft hier al correct op geanticipeerd en samen met deskundigen uit de overheid, wetenschap, kennisinstellingen en het bedrijfsleven een adviesrapport samengesteld. Het advies geeft antwoord op de vraag “Wat is de impact van de huidige technologische ontwikkelingen op de structuur en het functioneren van de Nederlandse economie, en welk beleid zou de Nederlandse overheid in dat licht moeten voeren?

Naast verschillende, degelijke, aanbevelingen ter verbetering van beleid, ontwikkeling, onderzoek, onderwijs en infrastructuur voert met name een betere samenwerking tussen topsectoren en de vergroting van de innovatieve slagkracht hier de boventoon. Het gehele rapport kunt u hier downloaden.

Toeval of niet, tijdens de dag van de Innovatie op 1 oktober houdt de Kamer van Koophandel diverse meetings waar geïnteresseerden een beter inzicht krijgen in waarom innoveren juist in deze tijd zo belangrijk is.

Hierin zal zeker de impact van robotisering en automatisering van cognitieve arbeid aan de orde komen. In de toekomst zal ICT versmelten met ander technologieën zoals Robotica, autonome voertuigen en het Internet of Things waarin kunstmatige intelligentie in apparatuur en objecten wordt ingebouwd. Simpel uitgelegd: Kunstmatige Intelligentie is de theorie en ontwikkeling van computersystemen die taken kunnen uitvoeren die normaliter menselijke intelligentie nodig zouden hebben.

In een recent rapport (2013) onderzochten wetenschappers van de Universiteit van Oxford welke activiteiten in bestaande beroepen (in de VS) kunnen worden overgenomen door intelligente computersystemen. Conclusie: ruim 47 % van de onderzochte banen hebben een verhoogde risicofactor. Met andere woorden, over 10 tot 20 jaar bestaan deze activiteiten mogelijk niet meer in onze maatschappij.

Ik hoor u slikken. Aan de andere kant ontstaan er door deze technologische ontwikkelingen ook weer nieuwe banen en ondersteunen cognitieve computersystemen zoals IBM Watson oncologen, retailers, sporters, bankiers, leraren, koks en onderzoekers bij het nemen van complexe beslissingen. Inmiddels zijn er zelfs cognitieve toepassingen voor jongere kinderen ontwikkeld in samenwerking met Elemental Path (Cognitoys). Deze New Yorkse start-up stopte Watson in een speelgoed dinosaurus. (Zie hierover mijn vorige blog). Dankzij de natural language processing en machine learning van IBM Watson begrijpt de Dino de vragen die kinderen hem stellen en antwoord hij in even begrijpelijke taal.

Neem anders zelf de proef op de som! Laat Watson u adviseren welke van de meer dan 2000 TEDx presentaties je inzichten kunnen verbeteren? Stel hem gewoon een open vraag (in het Engels) op: http://watson.ted.com.

Deze bovenstaande ontwikkelingen over de effecten van robots, slimme cognitieve computers en kunstmatige intelligentie, beschreven in het boek “Het tweede machine tijdperk” van Prof. Andrew Mcafee (MIT), vormt ook de basis van het volgende NRCLive event op 12 november a.s.. Kernvragen hierin zijn: Wat betekent dit voor bestaande businessmodellen, welke nieuwe functies ontstaan er en hoe verandert de relatie tussen mens en arbeid?

Zijn we klaar voor de toekomst? Misschien wel, misschien niet. Een negatief ingesteld individu ziet in iedere mogelijkheid het probleem. De positivo ziet in ieder probleem talloze mogelijkheden. Gezien de bovenstaande positieve ontwikkelingen, hebben we weer een paar stappen in de juiste richting genomen. Op naar een betere toekomst!

[Afbeelding: © gustavofrazao - Fotolia.com]

Gerard Smit

Gerard Smit is Chief Technology Officer van IBM Benelux onderdeel van de Europese CTO Office, IBM Distinguished Engineer en lid van de IBM Academy of Technology....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies