​De verbonden planeet

​De verbonden planeet

Vorig artikel Volgend artikel

De wereld wordt meer en meer één grote wolk van onderlinge verbanden. Sensoren, mensen, auto’s, devices en zelfs complete infrastructuren staan allemaal in toenemende mate met elkaar in verbinding. IoT in combinatie met kunstmatige intelligentie houdt een nieuwe wereld draaiende: de Instrumented Planet.

Dat leert IBM’s Research Technology Vision, het jaarlijkse rapport waarmee de trends van nu en de nabije toekomst worden beschreven en geduid. Dit jaar zijn er vijf thema’s benoemd, die elkaar aanvullen en versterken. Van ‘AI Everywhere’ tot de ‘Instrumented Planet’, waarin we dankzij technologie alles wat ertoe doet slimmer, veiliger, efficiënter en effectiever kunnen maken. Ons werk, onze maatschappij, organisaties, leefomgeving en niet te vergeten onze persoonlijke levens.

Vijf thema’s

De eerste van de vijf in de IBM Research Technology Vision beschreven thema’s is ‘AI Everywhere’. Elke industrie of activiteit krijgt gaandeweg een zekere mate van artificiële intelligentie. Researchers verwachten dat dit jaar de helft van alle mobiele applicaties door AI ondersteund gaat worden.

Het tweede thema is ‘Deeper Insight’. Daarbij staat de vraag centraal hoe je van data informatie kunt maken en er vervolgens wijsheid aan kunt ontleden. Veel meer data zal daarbij afkomstig zijn van het internet of things (IoT). Vanaf 2020 verwachten we 50 miljard actieve sensoren. Tegen 2030 zullen dat er 500 miljard zijn. De hierdoor gegeneerde gegevens moeten wel veilig getransporteerd, verwerkt en opgeslagen worden.

‘Engagement Reimagined’ betreft de optimalisatie van de interface tussen mens en machine. Computersystemen dienen zo getraind worden dat ze ondersteunend zijn aan het menselijk denkproces. Denk aan de manier waarop mensen zaken altijd bekijken en vervolgens interpreteren vanuit een bepaalde context. Neuromorphic chips, die werken zoals het menselijk brein, gaan hierbij helpen.

Waar organisaties traditioneel werkten met doelgroepen, staat met ‘Personalisation at Scale’ het individu centraal. Technologie zorgt dat de mensen juiste ondersteuning, aanbiedingen of informatie voorgeschoteld krijgen. Denk aan gepersonaliseerde medicijnen, op basis van iemands dna. Of de beste aanbieding dankzij machine learning en analyse van koopgedrag.

Het laatste thema is de ‘Instrumented Planet’. Hierbij gaat het erom om alles op veilige en adequate manier met elkaar te verbinden. En wel op een zodanige manier dat we van al deze data nuttige informatie kunnen maken. Veiligheid is hier heel belangrijk. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat een autonoom rijdende auto of je persoonlijke gegevens worden gehackt.

Perspectief

De nadruk bij al deze thema’s ligt op de technologie-enabled impact op businessmodellen van organisaties, met een hoofdrol voor IoT en AI. Deze trends zijn bovendien niet langer het domein van alleen startups en scale-ups. Incumbents en andere traditionele bedrijven zijn de achterstand aan het inlopen. Download hier de IBV study Incumbents Strike Back. Ze kopiëren het gedrag van data- en technologiegedreven nieuwkomers door dezelfde technologieën te gebruiken. Maar ook door met ze samen te werken of simpelweg over te nemen. Een groot deel van de onderscheidende waarde van incumbents zit ’m in het feit dat 80 procent van hun data niet ‘googlebaar’ is, maar achter de firewall van de organisatie zit. Ze combineren dus de technologie en de wendbaarheid van de startups en scale-ups, en maken tegelijk gebruik van hun bestaande kracht, data en klantenbestand.

De vijf thematische trends bij elkaar scheppen, kortom, een wenkend perspectief voor grote organisaties. Daartoe moeten ze wel willen veranderen: kortcyclisch denken, omarming van agile werkwijzen, design-thinking, het binnen twee weken kunnen bouwen van prototypes en minimum viable products. Ondersteund door de juiste technologie.

Combinatie

Het fundament wordt gevormd door kunstmatige intelligentie in combinatie met andere toepassingen voor het verzamelen en verwerking van grote hoeveelheden data. Bij voorkeur geleverd vanuit de cloud. Dit alles levert dieper inzicht op en kan helpen al dan niet complexe beslissingen te nemen of ondersteunen. Denk aan robotisering en process automation, maar ook aan steeds slimmer wordende chatbots, virtuele agents en andere vormen van intelligente hulp. Deze augmented intelligence betreft het ondersteunen van het menselijk denkproces bij het nemen van beslissingen.

Nieuwe sensortechnologie in de smartphone stelt bijvoorbeeld vast of je misschien zieketekiemen bij je draagt, of aanleg hebt voor aandoeningen. IoT-sensors in en boven de grond op wijngaarden helpen bij een effectievere irrigatie, door de informatie hieruit te koppelen aan weerdata en satellietfoto’s. Auto’s worden steeds autonomer en gaan straks met een minimale latency communiceren met zowel hun bestuurders, omgeving en andere voertuigen. De haven van Rotterdam wil het eerste autonoom varende schip kunnen ontvangen rond 2030. Nogmaals: dat stelt hoge eisen aan de datakwaliteit en de beveiliging ervan. Een hack van besturingssoftware kan verstrekkende gevolgen hebben.

Blockchain kan in een wereld van gedeelde data overigens goed van pas komen. Hiermee zijn zogeheten permissie-netwerken te creëren, die alleen voor een specifieke groep gebruikers toegankelijk zijn. Ook kan blockchain de beveiliging van communicatie tussen sensoren verbeteren.

Systeemdenken

De Instrumented Planet draait dus op data en intelligentie in een verbonden wereld. Bedrijven kunnen nieuwe verbanden zoeken en om hun plaats in de waardeketen op te eisen. Organisaties en individuen zullen worden afgerekend op hun unieke specialisatie. Successen zullen in toenemende mate over de totale waardeketen heen gedeeld worden. CIO’s, CTO’s, CDO’s en CEO’s moeten op hun beurt goed nadenken over hun toekomstige bedrijfsmodel en hoe technologie daaraan kan bijdragen.

De samenwerking tussen technologie en business wordt steeds belangrijker. Iedereen moet beter gaan begrijpen hoe technologie werkt en welke impact het kan hebben op business modellen. Je moet daarom altijd op strategisch en tactisch niveau de juiste capabilities in huis houden, en in aanvulling daarop samenwerking zoeken met de juiste innovatieve partijen in de markt.

[Afbeelding © NicoElNino - Adobe Stock]
Gerard Smit

Gerard Smit is Chief Technology Officer van IBM Benelux onderdeel van de Europese CTO Office, IBM Distinguished Engineer en lid van de IBM Academy of Technology....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies