We shoppen nog altijd volop online, en geven steeds meer uit

We shoppen nog altijd volop online, en geven steeds meer uit

Vorig artikel Volgend artikel

We shoppen met z’n allen weer (en nog altijd) volop online. Dat was de afgelopen twee jaar niet veel anders, al kochten we ‘post corona’ wel wat minder online uit. Op zich niet zo vreemd want tijdens de lockdowns van 2020 en 2021 hadden we natuurlijk maandenlang geen andere optie dan online shoppen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 84 miljoen online aankopen gedaan door in totaal zo’n 12,6 miljoen online shoppers. Samen gaven die 8,6 miljard euro uit.

Post-corona daling online shoppen stagneert

Vergeleken met een jaar geleden bleef het aantal online aankopen (84 miljoen) gelijk. Het bedrag dat we samen online uitgaven groeide daarentegen wel, met 5 procent. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de inflatie die sinds begin 2022 vrijwel elke maand dubbele groeicijfers aantikte. Het gemiddelde bedrag per online aankoop steeg daardoor naar 102 euro.

Zoals gezegd was met name 2021 een topjaar voor online shoppen. Vergeleken met het eerste kwartaal van dat jaar werden dit jaar bijna 7 miljoen online aankopen minder gedaan. Omdat het aantal online aankopen in het eerste kwartaal van dit jaar gelijk was met het aantal van het eerste kwartaal in 2022, lijkt het erop dat de post-corona daling een halt toegeroepen is. Zeker weten doen we dat natuurlijk pas als de cijfers voor het tweede en de volgende kwartalen dat ook aantonen.

De cijfers over online aankopen zijn afkomstig van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Het onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders en in samenwerking met PostNL, Betaalvereniging Nederland en Currence.

infographic_thuiswinkel_markt_monitor_2023_q1 (1) kopie

Meer diensten, minder producten

Een opvallende verschuiving is te zien bij het soort online aankopen. Vergeleken met een jaar geleden werden in het eerste kwartaal van dit jaar veel meer (+12%) online diensten gekocht. Daarentegen daalde het aantal online gekochte producten licht, met ongeveer 2 procent. Deze trend werd ook in 2022 waargenomen. Toen was de verschuiving zelfs nog veel groter 2022 (+49% diensten en -10% producten t.o.v. 2021).

Hoe dan ook, de dienstenbranche blijft groeien. Zowel het aantal online aankopen als het online besteed bedrag blijft groeien. Voor tickets voor attracties en evenementen is die groei respectievelijk +22% en +25%, bij pakketreizen +15% en +24% en losse vliegtickets en accommodaties +8% en +22%.

"Dit kan worden gezien als een corona-effect. Nederlanders zijn niet meer bang dat hun vakantie of evenement wordt afgelast en dat zien we terug in hun keuzes: er wordt online steeds meer uitgegeven aan diensten. Dit zien we in de gehele markt, en heeft ook te maken met prijsstijgingen. Als we 2023 vergelijken met cijfers uit 2019, de tijd voor corona, zien we wel dat diensten nu steeds vaker online worden gekocht. Zo gaat het online aandeel van de totale bestedingen voor diensten van 82% (Q1 2019) naar 88% (Q1 2023), en het aandeel online aankopen van 83% naar 89%", aldus Marlene van Ham, directeur van Thuiswinkel.org.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...