Online gemak blijkt vaak nog belangrijker dan privacy

Online gemak blijkt vaak nog belangrijker dan privacy

Vorig artikel Volgend artikel

Veel Nederlanders vinden het belangrijk dat persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft (86%), en zijn bezorgd over het gebruik van die informatie door bedrijven en overheid (60%). Toch delen zij vaker persoonlijke informatie dan op basis van deze gegevens kan worden verwacht. In ongeveer 1 op de 5 gevallen (18%) vindt men het gegevensgebruik door organisaties eigenlijk onacceptabel, maar besluit men toch om de gevraagde informatie te geven. 

Als reden hiervoor zegt men door het niet delen van deze gegevens vaak voordelen mis te lopen. En vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens omgaan speelt hierbij ook een belangrijke rol. Zo blijkt uit een recent onderzoek van van veiliginternetten.nl in opdracht van ECP.

Opvallend is dat juist de ervaren internetter bereid is om meer persoonlijke informatie te geven en minder vreest dat organisaties onzorgvuldig met hun persoonlijke gegevens omgaan. 

Marjolijn Bonthuis van ECP: "Er is vaak ontzettend veel discussie over datagebruik van overheden en organisaties. Maar voor een deel zijn de mensen die heftig negatief reageren op dit nieuws simpelweg niet de mensen die veel persoonlijke informatie online zetten. De mensen die een extreem negatieve attitude hebben en heel wantrouwend/bezorgd zijn over het gebruik van hun gegevens door organisaties geven ook nauwelijks informatie vrij."

Grote beloning?

In het onderzoek is gevraagd in hoeverre consumenten bereid zijn persoonlijke gegevens te verstrekken in ruil voor bijvoorbeeld een hoge(re) korting. Het geven van een groot voordeel (bijvoorbeeld een gratis tv of 70% korting) in ruil voor persoonlijke informatie lijkt averechts uit te pakken voor organisaties die er juist baat bij hebben dat méér mensen persoonlijke gegevens delen. Wanneer consumenten het gevoel krijgen dat hun gegevens ‘gekocht’ worden en dus blijkbaar veel waard zijn voor een organisatie, roept dat argwaan op en zijn zij hierdoor niet méér (of zelfs minder) bereid om deze gegevens te verstrekken.

Vrouwen (55+) meest bezorgd

Hoewel jongeren (18-35 jaar) het gemakkelijkst persoonlijke gegevens met organisaties delen, zijn zij niet minder bezorgd om hoe organisaties met hun gegevens omgaan. In vergelijking met dertigers en veertigers lijken jongeren ook vaker hun profiel af te schermen. De groep vrouwen in de leeftijd van 56-65 jaar zijn veruit het meest bezorgd om hun privacy, zijn het minst bereid om persoonlijke gegevens te verstrekken en zijn het meest overtuigd dat organisaties de gegevens puur voor eigen gewin gebruiken.

Browser ingesteld op ‘niet volgen’

Op de vraag op welke manier men de online privacy op de PC of laptop beschermt, geeft bijna 2 op de 3 gebruikers aan de ‘basis’ beveiliging wel op orde te hebben. Denk aan het gebruiken van een wachtwoord en beveiligingssoftware. Als het gaat om het nemen van extra beschermingsmaatregelen, dan is een grote groep Nederlanders een stuk minder kritisch. Maar 1 op de 3 gebruikers wist zijn internetgeschiedenis, slechts 13% van de respondenten internet bewust niet op een openbare wifi, bij maar 30% staat de locatiefunctie uitgeschakeld en een klein aantal (12%) heeft de browser ingesteld op ‘niet volgen’.

Marjolijn Bonthuis: "Het blijft vaak onderbelicht, is consumenten zelf ook iets kunnen en moeten doen om hun online privacy te verbeteren. Op de nieuwe website Veiliginternetten.nl staat wat je kunt doen en laten om je persoonlijke gegevens te beschermen. Zoals waar je op moet letten bij het downloaden van een app, hoe je de ‘do not track’-functie van een webbrowser beheert, waar je op kunt letten bij het lezen van de privacy voorwaarden, hoe je cookies kunt wissen, enzovoort."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies