Leiden de “beste” buurt van Nederland

Leiden de “beste” buurt van Nederland

Vorig artikel Volgend artikel

De buurt Ledewijk-Noord in Leiden kreeg het hoogste rapportcijfer, een 8,7 van haar buurtbewoners. Dit maakt deze wijk de beste buurt van Nederland volgens het onderzoek gehouden door Nextdoor, het netwerk van buren, in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bunnik (rapportcijfer 8,3) kwam als beste gemeente uit de bus, daar waar Maasluis (rapportcijfer 6,4) de laagste waardering kreeg van haar inwoners.

Bijna 30.000 respondenten uit meer dan 13.000 buurten deden mee aan het onderzoek van Nextdoor en de Vrije Universiteit waarin de leefbaarheid van buurten in Nederland centraal staat. Er zijn vijf belangrijke thema’s nader onderzocht: het contact met buren, de sociale cohesie in de buurt, het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid. Bij elk thema werd gekeken naar de impact ervan op de score. Zo is er inzicht verkregen in welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere buurten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de Gemeente Bunnik op betrokkenheid en activiteiten met de buurt bijna twee keer zo hoog scoort als het landelijk gemiddelde.

Contact met de buren is belangrijke graadmeter

Een hoog rapportcijfer hangt vooral sterk samen met in hoeverre bewoners zich thuis voelen in de buurt (het sociale aspect) en in veel mindere mate met het fysieke aspect zoals de bebouwing en het onderhoud van de woningen,” aldus dr. Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam. Mensen die hun buurt beter beoordelen, hebben gemiddeld genomen meer contact met de buren en helpen elkaar vaker. Zo geeft 82% van de respondenten in de best beoordeelde Leidse buurt Leedewijk-Noord aan dat ze goed contact hebben met buurtgenoten. ” aldus dr. Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam. Mensen die hun buurt beter beoordelen, hebben gemiddeld genomen meer contact met de buren en helpen elkaar vaker. Zo geeft 82% van de respondenten in de best beoordeelde Leidse buurt Leedewijk-Noord aan dat ze goed contact hebben met buurtgenoten.

Meer sociale cohesie in welvarende buurten

Ook de frequentie van buurtactiviteiten en initiatieven hangt positief samen met de beoordeling van de buurt. Opvallend is wel dat er vaker samen actie wordt gevoerd in de meer welvarende en beter beoordeelde buurten, dan in de minder goed beoordeelde, doorgaans minder welvarende buurten. Vaak wordt gedacht dat ouderen zich ergeren aan buren, maar uit ons onderzoek blijkt juist dat ouderen zich minder vaak ergeren aan hun buren. Met name mensen in de leeftijdscategorie 75+,” aldus dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam. In buurten die laag beoordeeld worden, ergert bijna iedereen zich weleens aan de buren, ongeacht iemands leeftijd. In de minst beoordeelde buurten ergert 80% zich af en toe aan een buur. In de best beoordeelde buurten schommelt dat rond de 50%.

Eenzaamheid treft vooral stedelingen in minder welvarende buurten

Wat betreft veiligheid voelt ongeveer 88% van de respondenten die hun buurt goed beoordelen, zich ’s avonds veilig in de buurt, zo blijkt dat de de bewoners van Leedewijk-Noord zich bijna nooit onveilig voelen (94%). Ter vergelijking, dit percentage ligt in de slechtst beoordeelde buurten op ongeveer 54%. In de minst beoordeelde buurt, Laakkwartier-Oost, geven alle respondenten aan zich weleens onveilig te voelen. Tot slot is de mate van eenzaamheid sterk gerelateerd aan zowel het gemiddelde inkomen van de buurt als aan de mate van stedelijkheid van de buurt waarin iemand woont. In welgestelde, zeer sterk stedelijke buurten is ongeveer 7% van de respondenten eenzaam, in welgestelde plattelandsgebieden is dit 4%. In minder welvarende buurten in grote steden is 25% eenzaam en op het platteland voelt 13% van de respondenten zich eenzaam.

Je buurt wordt gemaakt door je buren en niet door de omgeving

Michel Visser, Community & Partnership Manager Nextdoor Nederland zegt: “Uit het onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen de frequentie van het contact met buren en en een positieve buurtbeoordeling. Het is mooi om te zien dat buurten waarin de leefbaarheidsscore hoog is, buren elkaar makkelijk weten te vinden, elkaar meer dan gemiddeld helpen en contact met elkaar hebben. Het sociale aspect van je woonomgeving is van groter belang dan de fysieke aspecten en de voorzieningen. Zo zien we dat je buurt gemaakt wordt door mensen; je buren en niet de omgeving.

Sylvia Torn

DC Business is het zakelijke platform van Dutchcowboys en wordt beheerd door Sylvia. Met veel passie en energie helpt Sylvia organisaties en merken gericht...