Data Privacy Stichting in het gelijk gesteld bij collectieve actie tegen Facebook

Data Privacy Stichting in het gelijk gesteld bij collectieve actie tegen Facebook

Vorig artikel Volgend artikel

Op 30 juni 2021 heeft de rechtbank Amsterdam een belangrijk vonnis gewezen op grond waarvan de collectieve actie van Data Privacy Stichting (DPS) tegen Facebook Nederland, Facebook Ierland en Facebook Inc. (gezamenlijk: Facebook) kan worden doorgezet.

In een van de eerste privacy collectieve acties tegen ‘big tech’ in Nederland had Facebook op meerdere gronden bezwaar gemaakt tegen deze procedure, maar de Amsterdamse rechtbank heeft elk bezwaar verworpen.

Privacyrechten

De rechtbank Amsterdam volgt de DPS in haar standpunt dat zowel de Europese privacy verordening ‘AVG’ als de Nederlandse privacywetgeving duidelijk rechtsmacht toekent aan de Nederlandse rechtbank wanneer de privacyrechten van Nederlandse burgers worden geschonden. Zij bepaalt verder dat op deze zaak, naast de AVG, Nederlands recht van toepassing is en dat er, in tegenstelling tot hetgeen Facebook beweert, er geen reden is om de procedure aan te houden in afwachting van de uitkomst van andere Europese privacy rechtszaken.

Ook stelt de rechtbank Amsterdam vast dat DPS, die als belangenorganisatie voor de belangen van miljoenen Nederlandse Facebook-gebruikers opkomt, aan alle relevante eisen voor een collectieve actie naar Nederlands recht voldoet en dat de keuze voor een collectieve aanpak effectief en efficiënt is.

Facebook zal moeten reageren op de inhoud van de verwijten

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam is goed ontvangen door de DPS en de Consumentenbond, met wie DPS samenwerkt in deze procedure. Het is een belangrijke eerste stap voor het opkomen tegen en rechtzetten van de schending van privacyrechten door Facebook.

"Dit vonnis toont nu al het voordeel aan van het als collectief een vuist maken tegen tech-giganten die privacyrechten met voeten treden. DPS is tevreden is dat de zaak nu kan doorgaan naar het belangrijkste onderdeel van de rechtszaak: de inhoud. Het zal niet eenvoudig worden voor Facebook uit te leggen waarom zij de belangen en privacyrechten van haar gebruikers ondergeschikt zou mogen maken aan de economische voordelen van de handel in hun persoonsgegevens," aldus Dick Bouma, voorzitter van de DPS.

De Amsterdamse rechtbank heeft beslist dat Facebook in oktober 2021 inhoudelijk moet reageren op de 12 vorderingen van de DPS wegens de schending van privacyrechten.

Over DPS en de collectieve actie

De DPS is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk die als doel heeft de belangen te beschermen van de meer dan 10 miljoen Facebook-gebruikers die tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in Nederland woonden. De DPS verwijt Facebook dat zij de persoonsgegevens van deze gebruikers heeft verzameld zonder een wettelijke basis en zonder hen behoorlijk te informeren over het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens. Volgens DPS heeft Facebook haar gebruikers misleid door te beweren dat haar dienst gratis was, terwijl gebruikers in feite voor de dienst betaalden met hun persoonsgegevens. Facebook gebruikte deze persoonsgegevens voor haar eigen winst op korte en lange termijn, evenals voor de winst en de bedrijfsmodellen van derden.

(Voormalige) Facebookgebruikers in Nederland kunnen zich aansluiten bij en steun uitspreken voor DPS en Consumentenbond via.

[Fotocredits - Goodpics © Adobe Stock]

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Begonnen als content creator, en inmiddels verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies