Veel Nederlanders maken zich zorgen over privacy

Veel Nederlanders maken zich zorgen over privacy

Autiriteit Persoonsgegevens voerde onderzoek uit op Europese Dag van de Privacy

Vorig artikel Volgend artikel

Het is vandaag de Europese Dag van de Privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte in het kader hiervan de resultaten van een onderzoek bekend dat zij hebben uitgevoerd. Maar liefst 94% van de ondervraagden heeft aangegeven zich zorgen te maken over de bescherming van persoonsgegevens. Mensen maken zich met name zorgen over misbruik van hun identiteitsbewijs, online zoekgedrag en locatiegegevens via de smartphone en het WiFi netwerk.

Europese Dag van de Privacy

28 januari is uitgeroepen tot Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is om mensen te informeren over hun rechten bij het gebruik van persoonsgegevens. De inhoud van de privacywetgeving is nog niet voldoende bekend. Iedereen heeft rechten op het gebied van privacy, zoals het inzien, wijzigen en laten verwijderen van gegevens. Vorig jaar is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd en hierdoor zijn privacyrechten beter beschermd en uitgebreid.

Zorgen over privacy

In het door de AP uitgevoerde onderzoek bleek ook dat 1 op de 3 mensen zich zelfs veel tot zeer veel zorgen maakt over de bescherming van hun gegevens. Slechts 6% van de ondervraagden zei zich hier helemaal niet druk over te maken. Naast zorgen om misbruik van het identiteitsbewijs, online zoekgedrag en gedeelde gegevens via openbare netwerken, is er ook veel argwaan richting webwinkels. Wat gebeurt er met de gegevens die we daar achterlaten en kunnen deze in verkeerde handen vallen?

Gebruik maken van privacyrechten

Ondanks dat we ons massaal zorgen maken om wat er met onze gegevens gebeurt, maken maar weinig mensen gebruik van hun privacyrechten. 12% van de ondervraagden geeft aan hier weleens een beroep op te hebben gedaan. Over het algemeen is het onbekend hoe dit werkt of wordt het gezien als 'veel gedoe'. De minst bekende rechten zijn het recht op dataportabiliteit en het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Je hebt het recht om organisaties te wijzen op je privacyrechten.

Sinds de invoering van de AVG op 25 mei 2018, is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de AP. Wat er wel gebeurt als privacyrechten worden geschonden? 62% zegt eerst contact op te nemen met de organisatie en 59% van de ondervraagden dient een klacht in bij de AP.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt over de Dag van de Privacy:

Terecht dat mensen zich bewust worden van het belang van de bescherming van hun privacy. In onze digitale samenleving delen we steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens. Gegevens die vaak zeer gevoelige informatie prijsgeven; bijvoorbeeld over je gezondheid, je financiën, je geloof of je koopgedrag. Je privacyrechten helpen je om zeggenschap te houden over je persoonsgegevens. Gebruik ze!
- Aleid Wolfsen, Voorzitter AP

Nederlandse Privacy Awards

Vandaag worden ook de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt. Deze prijzen hebben een positieve insteek; ze worden toegekend aan organisaties en bedrijven die op een positieve manier met privacy willen omgaan. De genomineerden zijn onderverdeeld in vier categorieën en hier te vinden.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies