Nieuws18.03.2019

Nibud: huishoudens besteden meer dan helft van inkomen aan vaste lasten


Uitgaven zijn gestegen

Het Nibud meldt dat Nederlandse huishoudens in 2019 gemiddeld meer dan de helft van het inkomen uitgeven aan het betalen van de vaste lasten. Een huishouden met een modaal inkomen geeft hier iets meer dan 55% van het netto inkomen aan uit. Dit blijkt uit cijfers die op een rij zijn gezet voor het Nibud Budgethandboek 2019. Een jaarlijks terugkerend naslagwerk over de gemiddelde inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Uitgaven aan vaste lasten gestegen

Volgens het Nibud zou het percentage dat aan vaste lasten wordt besteed idealiter niet boven de 50% uit moeten komen. Tien jaar geleden lag het percentage nog zo’n 5% lager. Het is volgens het Nibud zorgelijk als meer dan 60% van het inkomen aan vaste lasten wordt uitgegeven. Hoe meer mensen kwijt zijn aan vaste lasten, hoe minder geld er overblijft voor andere uitgaven, zoals boodschappen. Onder vaste lasten verstaat het Nibud:

  • Huur/hypotheek
  • – Gas en elektriciteit
  • – Water
  • – Lokale lasten
  • – Telefoon, tv en internet
  • – Verzekeringen
  • – Onderwijs
  • – Kinderopvang
  • – Vervoer

<em>Bron: Nibud<\/em>
Bron: Nibud

Hogere inkomens geven minder uit aan vaste lasten

De tabel laat zien hoeveel een eenpersoonshuishouden uit verschillende inkomensgroepen gemiddeld uitgeeft aan vaste lasten. Hogere inkomens zijn minder kwijt, huishoudens die 1,5 keer modaal verdienen geven er ongeveer 45% van het netto inkomen aan uit. De kosten voor wonen, energie en zorg zijn de laatste 10 jaar behoorlijk gestegen. Dat raakt vooral de lagere inkomensgroepen.

Directeur van het Nibud, Arjan Vliegenthart: “Iemand met een modaal inkomen met een huurhuis (gemiddelde huur) houdt gemiddeld 875 euro per maand over voor voeding, kleding en onderhoud en inventaris. Dit is iedere maand behoorlijk plannen. Het verklaart voor ons, waarom zoveel mensen (bijna 40 procent) moeite hebben met rondkomen en het niet lukt om te sparen. De druk op de portemonnee is ontzettend groot. Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten, betekent dit financiële stress.

Het Nibud adviseert huishoudens om planmatig met hun geld om te gaan door jaarlijks een begroting te maken. Ook is het belangrijk om ieder jaar te controleren of er wel gebruik wordt gemaakt van alle tegemoetkomingen. Dit kunnen consumenten checken op de website Berekenuwrecht.