Omnichannel in de mode ‘boost’ voor RFID-implementaties

Omnichannel in de mode ‘boost’ voor RFID-implementaties

Vorig artikel Volgend artikel

Tien Nederlandse en Belgische bedrijven actief in de modeketen – met o.a. GIKS Mode , Komono , Van de Velde, Bel&Bo, Scapa, G-Star Raw, Wolkyshop en Dobotex – hebben hun kennis en ervaringen gedeeld over hun RFID implementaties in de nieuwe expertgroep RFID in de mode in de Benelux. Technische en organisatorische barrières vormen het grootste struikelblok bij het implementeren van RFID. Met de ervaring en business cases die bedrijven hebben opgedaan en gedeeld binnen de expertgroep RFID zijn de initiatiefnemers van de expertgroep - GS1 Nederland, GS1 Belgium & Luxembourg, vLm community Fashion Logistiek en het VIL (Vlaams Instituut Logistiek) - ervan overtuigd dat de modesector klaar is voor sectorbrede grootschaligere implementaties met RFID.

De online consument zet de bestaande businessmodellen onder druk. Modebedrijven hebben geïnvesteerd in digitale media en achterliggende (IT-)systemen om hun klanten ook online zo goed mogelijk te bedienen. Ze stappen daarom in toenemende mate over op RFID. “Nu de barrières zo langzamerhand tot het verleden gaan behoren, de prijzen van tags dalen zijn de voordelen van RFID niet meer weg te wuiven.”, aldus de vier initiatiefnemers.

Interesse Belgische en Nederlandse markt voor RFID groeit sterk

Alle voordelen voor zowel leveranciers als retailers, zorgt voor een sterk gegroeide interesse in het gebruik van RFID op itemniveau. In de nieuwe Expertgroep RFID in Fashion in de Benelux met als initiatiefnemers GS1 Nederland, GS1 Belgium & Luxembourg, vLm community Fashion Logistiek en het VIL (Vlaams Instituut Logistiek) hebben de bedrijven afgelopen jaar gewerkt om samen tot oplossingen in de modesector te komen.

Het doel van de nieuwe Expertgroep RFID in Fashion in de Benelux is om ervaringen uit te wisselen, drempels voor een brede implementatie te verlagen en de opgebouwde praktijkkennis ter beschikking te stellen aan de gehele markt. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden, zijn de marktspelers beter op elkaar afgestemd en wordt de implementatie van RFID goedkoper.

Werken met RFID levert grote voordelen op voor bedrijven

Als de RFID-technologie breed zal worden toegepast, dan staat de logistieke keten revolutionaire veranderingen te wachten. Omdat elk individueel item snel kan worden geïdentificeerd, neemt bij leveranciers de accuratesse van de orderpicking en orderverzending met maar liefst tachtig procent toe. Fouten in de verzending worden nagenoeg geëlimineerd en dat betekent dat er dan nog maar een tiende nodig is van de tijd die retailers doorgaans nodig hebben voor de goederenontvangst.

Bijkomende voordelen voor leveranciers zijn dalende kosten voor voorraadbeheer, minder klachten en retourzendingen (ook daarvan dalen de kosten aanzienlijk), een betere controle op vervalsingen van dure luxe (kleding)merken en meer mogelijkheden om het zoekraken van artikelen te voorkomen. Ook zijn er nog logistieke voordelen te realiseren zoals een elektronisch leverbewijs en een meer betrouwbare goederenontvangst.

Voor retailers betekent het gebruik van EPC-codes en RFID dat nagenoeg elk item traceerbaar is door de gehele keten, tot en met het winkelschap. Eén van de voordelen als bedrijven aan de slag gaan met RFID zit ‘m in de voorraadbetrouwbaarheid in de winkel aan het einde van het seizoen. Ligt de voorraadbetrouwbaarheid nu rond de 63%, met RFID is de betrouwbaarheid van voorraden met 95% nagenoeg volledig. Dat dit ook gevolgen heeft voor het voorkomen van lege schappen is evident. Doordat kledingwinkels weten wat ze op de rekken hebben hangen verminderen ze de out-of-stocks met de helft. Bovendien weten retailers door de betere verkrijgbaarheid van artikelen ook nog eens meer te verkopen.

De co-voorzitter van de expertgroep RFID in de mode over de toenemende interesse

Frank Huele, vLm community Fashion Logistiek: “Na een jarenlange windstilte rondom RFID, merken we dat de vraag naar RFID-ervaringen groter wordt. Bedrijven zijn bij het implementeren van RFID gestuit op technische issues en organisatorische, operationele problemen. Nu zien we dat er toch heel wat bedrijven overtuigd zijn van de grote voordelen en ze hebben goede business cases. Dat geldt onder meer voor bedrijven die hun webshop naar hun fysieke stores willen brengen. Kortom, de voordelen zijn evident; er zijn voldoende pilots en case studies die dat aantonen.”

Jan Merckx, Vlaams Instituut Logistiek (VIL): "De interesse van de modesector om RFID te implementeren, is het resultaat van een dubbele behoefte: enerzijds stelt de sector vast dat de nauwkeurigheid van voorraden slechts een score van 60 à 70% behaalt, terwijl er anderzijds behoefte is aan een technologie die de logistieke keten verbetert én diefstal tegen gaat. De opkomst van omnichannel heeft het verlangen nog een boost gegeven: wie de stap naar online verkoop wil zetten, moet kunnen terugvallen op een systeem dat de voorraadnauwkeurigheid waarborgt."

GS1 en RFID

Binnen GS1 ontwikkelt wereldwijde standaarden waarmee bedrijven RFID (Radio Frequentie Identificatie) door de waardeketen kunnen gebruiken. Tijdens het productieproces wordt op het kledingstuk een tag (= elektronisch etiket) aangebracht die gegevens kan uitzenden d.m.v. radiogolven. Op de tag wordt een uniek identificatienummer gecodeerd. De tag vormt eveneens de sleutel naar andere informatie zoals locatie, conditie en status van het kledingstuk. Deze gegevens van de tag worden opgeslagen in een externe database.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies