Sensordata van slimme auto’s gaan wegbeheerders helpen

Sensordata van slimme auto’s gaan wegbeheerders helpen

Vorig artikel Volgend artikel

De Nederlandse snelwegen staan vol met camera’s. Zo kan de situatie op deze wegen continu in de gaten gehouden worden. Dat geldt echter niet voor de meeste andere wegen. Bovendien kunnen die camera’s ook niet álles ‘zien’. Dat geldt in steeds grotere mate wel voor de vele sensoren in moderne auto’s. Die lezen verkeersborden, herkennen gladheid of andere verkeersgevaarlijke situaties en -omstandigheden. Sensoren die vaak onderdeel zijn van de rijhulpsystemen die aan een opmars bezig zijn.

Data uit auto's geeft informatie over de conditie van de weg

De informatie die al deze sensoren verzamelen worden nu voor het eerst ook ingezet om de wegbeheerders te helpen. Daarvoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een overeenkomst gesloten met Mercedes-Benz. De komende twee jaar zal de anonieme data die de slimme auto’s van het merk verzameld, worden gedeeld met alle wegbeheerders.

Als voorbeeld worden niet alleen de leesbaarheid van verkeersborden en gladheid genoemd, maar ook informatie over de conditie van de weg. Zijn er veel gaten of is de belijning niet meer goed zichtbaar. Er wordt zelfs gesproken over het informatie die aantoont of de weg wel goed aangelegd is. Bijvoorbeeld wanneer doorgetrokken strepen in een bocht vaker dan gemiddeld overschreden worden. Dat kan erop duiden dat een bocht ‘te krap’ is aangelegd.

De wegbeheerders kunnen die informatie op hun beurt dan weer gebruiken voor het onderhoud aan de wegen. Denk daarbij aan het efficiënter inzetten van strooiwagens, of het eerder inschakelen van aannemers die de weg gaan repareren of aanpassen.

Snelweg-a
Niet álle (snel)wegen worden continu gemonitord. De sensordata van slimme auto's kunnen daarbij helpen.

Road Monitor dashboard

Voor het project, dat twee jaar duurt, is een speciaal dashboard ontwikkeld. Wegbeheerders die besluiten deel te nemen aan het project, Road Monitor genaamd, krijgen toegang tot dat dashboard. Daarop kunnen ze de geanonimiseerde data over hun wegen zien. Dat staat dan bijvoorbeeld: “Tien voertuigen konden hier de belijning niet goed detecteren”. Het dashboard combineert de voertuiginformatie met publieke data, zoals over het weer en verkeersongevallen.

Met Mercedes-Benz is afgesproken om gedurende twee jaar dit gezamenlijke leertraject in te gaan. In die periode beoordelen het ministerie, Mercedes-Benz en de aangesloten wegbeheerders de toegevoegde waarde van Road Monitor. Het gaat dan om vragen als: Is de informatie voldoende gedetailleerd en betrouwbaar? Hoe kan deze informatie het best worden gedeeld met wegbeheerders? Wat betekent dit voor werkprocessen? Levert het genoeg op?

Het ministerie van IenW deed vorig jaar een pilot met Kia met als doel te bepalen welke meerwaarde voertuigdata kan hebben. Tijdens dre pilot werd onder andere het potentieel van geanonimiseerde voertuigdata bij het verhogen van de veiligheid onderzocht.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...