Duurzame energie belangrijke pijler van innovatie

Vorig artikel Volgend artikel

Patenten voor duurzame energietechnologieën hebben de voorbije jaren een opmerkelijke groei laten optekenen. Zo blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en het Santa Fe Institute (SFI).

De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling, samen met een uitbreiding van de markten voor de betrokken producten, tot een belangrijke groei in innovatie hebben geleid. Opgemerkt wordt dat tijdens de tweede helft van het voorbije decennium het aantal patenten voor zonnekracht met 13% per jaar steeg, terwijl bij windenergie een toename van 19% werd opgetekend.

Duurzame energie belangrijke pijler van innovatie

De onderzoekers zeggen, op basis van een database over de voorbije 40 jaar met ruim 70.000 energiepatenten uit meer dan 100 landen, dat er een duidelijke correlatie kon worden opgemerkt tussen de toename aan patenten en voorafgaande investeringen in onderzoek en ontwikkeling. "De belangrijkste groei kon worden opgetekend in de patenten rond duurzame energietechnologieën," geeft onderzoeksleider Jessika Trancik, professor engineering aan het Massachusetts Institute of Technology, aan. "Patenten rond fossiele brandstoffen kenden nog slechts een bescheiden toename, terwijl bij nucleaire technologieën een stagnatie werd opgetekend."

"Patenten rond duurzame energie lieten ook een grotere groei optekenen dan rechten op technologieën rond semiconductoren of digitale communicatie," zegt Trancik. "Tijdens het laatste kwart van de voorbije eeuw werden in de Verenigde Staten jaarlijks minder dan 200 patenten rond duurzame energie geregistreerd. Op het einde van het voorbije decennium werden echter meer dan 1.000 nieuwe patenten per jaar geteld. Ook fossiele brandstoffen lieten tijdens het laatste kwart van de vorige eeuw 100 nieuwe patenten per jaar optekenen, maar daar werd op het einde van het voorbije decennium slechts een stijging tot 300 registraties opgemerkt."

De wetenschappers merken nog op dat de energiesector als geheel eveneens zijn aandeel in het aantal geregistreerde patenten heeft opgedreven. "Na de oliecrisis van de jaren zeventig en tachtig werd een opmerkelijke toename in energie-onderzoek opgemerkt, maar dat werd gevolgd door een zware terugval," merkt Trancik nog op. "Het effect van die investeringen is vandaag echter nog steeds merkbaar in de grote toename aan patenten. Heel wat werk werd verricht tijdens de jaren zeventig en tachtig, maar daarvan worden nu de vruchten geplukt." Er wordt aan toegevoegd dat zowel de overheid als de industrie een bijdrage hebben geleverd tot die investeringen in energie-onderzoek.

De databank toont volgens de onderzoekers ook aan dat China de voorbije jaren een duidelijke inhaalbeweging heeft gemaakt in patenten rond duurzame energie-technologieën. Anderzijds wordt opgemerkt dat technologieën met een duidelijke marktwaarde - zoals verbeterde batterijen voor laptops - het snelst ondersteuning van investeerders genieten. "Een aantal maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen zonder overduidelijke meerwaarde voor de eindgebruiker dreigen daardoor echter genegeerd te worden," zegt Jessika Trancik. "Hier moet de overheid optreden, zodat ook deze technologieën geïmplementeerd kunnen worden."

[Afbeelding: © Eyematrix - Fotolia.com]

Dominique Dewitte

Dominique Dewitte is hoofdredacteur en mede-uitgever van het in Belgie populaire zakenportaal Express.be. Daarnaast is hij schrijver van boeken en publiceert...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies