Dyslectici kunnen profiteren van nieuwe devices

Vorig artikel Volgend artikel

Waar vroeger mensen die niet goed konden lezen, spellen en schrijven vaak met ezelsoren op in een hoek van de schoolklas verdwenen, is tegenwoordig gelukkig veel aandacht voor dyslectie. En door de vele onderzoeken naar dyslectie is ontdekt dat het geen éénduidig "afwijking" (in de zin van 'anders dan gemiddeld') is, maar dat er zeer vele vormen bestaan.

Een recent Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat voor een aantal dyslectische mensen, het gebruik van moderne devices zoals e-readers, iPods, tablets en smartphones positief effect heeft op de snelheid waarmee een tekst gelezen kan worden, maar ook in de manier waarop een tekst verwerkt en begrepen wordt.

Dyslectici kunnen profiteren van nieuwe devices

In het onderzoek, gepubliceerd op Plos One, werd vergeleken hoe dyslectische middelbare scholieren teksten die ze op papier aangeboden kregen konden lezen en begrijpen, vergeleken met hoe ze deze teksten, aangeboden via iPod, verwerkten. 

Uit de resultaten blijkt dat bij dyslectische mensen, waarbij de problemen zich voordoen door zogenaamde "visual attention deficit" of door "visual crowding", een derde geholpen is door de tekst op een andere manier dan op papier aan te bieden. Bij beide vormen van dyslectie zijn er problemen bij het concentreren op letters binnen een woord en bij het concentreren op worden binnen een zin.

Een iPod, e-reader of ander device kan zo ingesteld worden dat er slechts enkele woorden per regel worden aangeboden. De woorden zijn dan ook groter weergegeven, waardoor de letters niet meer zo dicht op elkaar staan. Beide factoren helpen bij de snelheid van lezen en bij het begrijpen van de tekst bij mensen die daar moeite mee hebben door de in de vorige alinea omschreven vormen van dyslectie. Voor andere mensen bleek lezen op de traditionele manier beter te werken.

Karina

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies