Technology22.05.2024

Regulering van kunstmatige intelligentie – wat zal de EU AI Act bereiken?


De snelle ontwikkeling en verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI) heeft geleid tot wereldwijde discussies over de noodzaak van passende regelgeving. De Europese Unie heeft op deze uitdaging gereageerd met het voorstel voor een EU-AI Act, die bedoeld is om voor het eerst een uitgebreid wettelijk kader voor AI te creëren.

Hieronder kijken we naar de belangrijkste elementen van de EU-AI Act, de impact ervan op de technologie-industrie en de maatschappij, en de discussies en uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie ervan.

De noodzaak van regulering

Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om bijna elk aspect van ons leven te veranderen. Van gezondheidszorg en onderwijs, tot transport en entertainment zoals het bezoeken van een online casino, tot beveiligings- en bewakingstoepassingen – de potentiële toepassingen zijn bijna grenzeloos.

Deze technologie brengt echter ook risico’s met zich mee, zoals privacyproblemen, discriminatie, banenverlies en veiligheidsproblemen. Tegen deze achtergrond erkende de EU de noodzaak om een wettelijk kader te creëren dat zowel innovatie bevordert als de rechten en veiligheid van burgers beschermt.

De AI-wet van de EU heeft verschillende hoofddoelstellingen

  • Innovatie en vertrouwen bevorderen: Een omgeving creëren die de ontwikkeling en toepassing van AI stimuleert en tegelijkertijd het vertrouwen van burgers in deze technologie versterkt.
  • Grondrechten beschermen: ervoor zorgen dat AI-toepassingen verenigbaar zijn met de Europese waarden en grondrechten, zoals gegevensbescherming, non-discriminatie en veiligheid.
  • Creëren van markt en concurrentievermogen: de EU ondersteunen bij haar leiderschap op het gebied van mondiale technologie door een interne markt te creëren voor veilige en betrouwbare AI-producten en -diensten.

Hoofdpunten van de EU-AI-wet

Risicogebaseerde aanpak: de EU-AI-wet is gebaseerd op een risicogebaseerde aanpak waarbij AI-systemen in verschillende risicocategorieën worden ingedeeld en dienovereenkomstig verschillende eisen en maatregelen worden voorgeschreven.

Onaanvaardbaar risico: AI-systemen die een onaanvaardbaar risico vormen, zijn verboden. Hieronder vallen toepassingen die grondrechten schenden of waarbij manipulatieve technieken worden gebruikt, zoals social scoring door overheden of het gebruik van subliminale reclame.

Hoog risico: AI-systemen die zijn gecategoriseerd als hoog risico zijn onderworpen aan strenge eisen. Deze systemen omvatten toepassingen op gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs, wetshandhaving en kritieke infrastructuur. De eisen omvatten onder andere:

  • Risicobeoordeling en -beperking: Bedrijven moeten risico’s in kaart brengen en maatregelen nemen om deze tot een minimum te beperken.
  • Transparantie en uitlegbaarheid: gebruikers moeten worden geïnformeerd over de werking van de AI en de basis voor de besluitvorming.
  • Monitoring en menselijk toezicht: ervoor zorgen dat AI-systemen onder menselijk toezicht staan en regelmatig worden gecontroleerd.

Laag en minimaal risico: voor AI-systemen met een laag of minimaal risico gelden minder strenge eisen. Deze systemen moeten voldoen aan basistransparantie-eisen, zoals het vermelden dat gebruikers in interactie zijn met een AI wanneer dit niet voor de hand ligt.

Bestuur en toezicht

De EU AI Act voorziet in de oprichting van een centrale toezichthoudende autoriteit op EU-niveau die samenwerkt met nationale autoriteiten. Deze autoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regelgeving en het opleggen van sancties bij overtredingen. Daarnaast moeten onafhankelijke conformiteitsbeoordelingsinstanties worden opgericht om te controleren of AI-systemen met een hoog risico aan de voorschriften voldoen.

Sancties en straffen

Niet-naleving van de EU AI-wet kan leiden tot aanzienlijke sancties. Bij ernstige overtredingen kunnen boetes tot 6% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf worden opgelegd. Deze strenge sancties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven de regelgeving serieus nemen en de nodige maatregelen nemen om eraan te voldoen.

Innovatie en concurrentie

De EU AI Act heeft het potentieel om het innovatielandschap in Europa te veranderen. Terwijl sommige critici vrezen dat strenge regelgeving innovatie in de weg kan staan, zien anderen de mogelijkheid dat duidelijke regels en normen het vertrouwen in AI-technologieën kunnen versterken en zo de markt voor veilige en betrouwbare AI-producten kunnen bevorderen.

Bedrijven zullen hun ontwikkelingsprocessen moeten aanpassen en meer moeten investeren in nalevingsmaatregelen, wat zou kunnen leiden tot een concurrentievoordeel voor degenen die in een vroeg stadium op deze eisen inspelen.

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)

Voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) kan het een uitdaging zijn om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. De EU plant echter ondersteunende maatregelen om KMO’s te helpen de vereisten uit te voeren, met inbegrip van technische en financiële ondersteuning en toegang tot gespecialiseerde adviesdiensten.

Onderzoek en ontwikkeling

De EU AI Act kan ook van invloed zijn op de richting van onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten ervoor zorgen dat hun projecten voldoen aan de nieuwe regelgeving, wat kan leiden tot meer aandacht voor ethische en veiligheidsgerelateerde aspecten van AI. Dit zou op de lange termijn kunnen bijdragen aan veiligere en betrouwbaardere AI-systemen.

Bescherming van grondrechten

Een van de belangrijkste voordelen van de EU-AI Act is de betere bescherming van de grondrechten van burgers. Door strenge regels in te voeren voor AI-systemen met een hoog risico, wil de wet discriminatie, datalekken en andere negatieve effecten minimaliseren. Dit kan het vertrouwen van het publiek in AI-technologieën vergroten en de acceptatie ervan bevorderen.

Arbeidsmarkt en opleiding

De invoering van AI en de bijbehorende regelgeving zal ook gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Werknemers moeten worden opgeleid om AI-systemen te gebruiken en ervoor te zorgen dat ze de vaardigheden en kennis hebben om te slagen in een steeds meer gedigitaliseerde wereld van werk. Onderwijs- en opleidingsprogramma’s die zijn afgestemd op de eisen van de AI-economie zullen cruciaal zijn om de overgang te vergemakkelijken.

Publieke perceptie en acceptatie

De publieke perceptie van AI zal sterk afhangen van de maatregelen die worden genomen om veiligheid en gegevensbescherming te garanderen. De AI-wet van de EU is erop gericht het vertrouwen van burgers in AI-systemen te vergroten door middel van transparantie en duidelijke regelgeving. Dit zou de acceptatie en het gebruik van AI-technologieën op verschillende gebieden in het leven kunnen vergroten.

Implementatie en handhaving

Een van de grootste uitdagingen van de EU-AI-wet is de effectieve implementatie en handhaving van de regelgeving. De oprichting van een centrale toezichthoudende autoriteit en nationale conformiteitsbeoordelingsinstanties is een complex proces waarvoor aanzienlijke middelen nodig zijn. Er moet ook voor worden gezorgd dat deze instanties voldoende technische expertise hebben om de naleving van de voorschriften te controleren.

Evenwicht tussen regelgeving en innovatie

Het evenwicht tussen de behoefte aan strikte regelgeving en de bevordering van innovatie is een belangrijk punt van zorg. Een te strenge regelgeving kan de innovatieve kracht van Europa in de wereldwijde concurrentie belemmeren, terwijl te lakse regels de risico’s kunnen vergroten. Het zal cruciaal zijn dat de EU flexibel reageert op technologische ontwikkelingen en het wettelijk kader waar nodig aanpast.

Internationale samenwerking

Aangezien AI-technologieën wereldwijd worden ontwikkeld en gebruikt, is internationale samenwerking van groot belang. De AI-wet van de EU kan als model dienen voor andere landen, maar er is wereldwijde coördinatie nodig om uniforme normen te creëren en concurrentievervalsing te voorkomen. Samenwerking met andere grote economische blokken zoals de VS en China zal hierbij een sleutelrol spelen.

[Fotocredits – Ewa © Adobe Stock]

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising, entertainment, tech, gadgets, en eigenlijk alles online.

Verder lezen over Europa

Apple in de problemen: EU dreigt met miljardenboete om App Store

Volgens de EU overtreedt Apple met zijn App Store zodanig de wet, dat het een miljardenboete boven het hoofd hangt.

Nieuws24.06.2024

Apple in de problemen: EU dreigt met miljardenboete om App Store

Booking.com moet er ook aan geloven: extra checks door EU

Als de EU een bedrijf als poortwachter markeert, moet het extra goed aan de regels voldoen. De nieuwe poortwachter is Booking.com.

Online15.05.2024

Booking.com moet er ook aan geloven: extra checks door EU

Booking.com moet extra gaan oppassen voor de EU
De beste routes in Noord-Europa voor reizen in de lente

De lente is een geweldige tijd om te reizen in Noord-Europa. De natuur ontwaakt, het weer wordt aangenaam, de landschappen zijn opvallend mooi en er zijn nog niet veel toeristen. Dus, welke pittoreske plekjes in Noord-Europa wachten op je en waarom is het comfortabeler om met de auto te reizen?

Lifestyle29.04.2024

De beste routes in Noord-Europa voor reizen in de lente

De voordelen van reizen met de auto
Webshop Shein moet oppassen met namaakkleding door EU-regels

Shein, het bekende Chinese online warenhuis, moet zich aan de strenge regels van de EU gaan houden en dat betekent: oppassen met nepperij.

Online26.04.2024

Webshop Shein moet oppassen met namaakkleding door EU-regels

Microsoft gaat het doen: Teams en Office scheiden

Veel mensen adviseren ertegen, maar Microsoft gaat het toch doen: Office en Teams scheiden. Het komt dan met een nieuwe versie van Microsoft 365 en Office 365 waarbij Teams er niet meer bij zit. Microsoft doet dat echter...

Marketing01.04.2024

Microsoft gaat het doen: Teams en Office scheiden

De grootste hyperloop van Europa ligt in Nederland

Het is 420 meter lang en daarmee de langste hyperloop van Europa. We hebben het over het gloednieuwe European Hyperloop Center in Veendam. Het is te vinden bij Husa Logistics en kostte 7,5 miljoen euro om te bouwen. Spec...

Technology28.03.2024

De grootste hyperloop van Europa ligt in Nederland

De EU doet onderzoek naar Apple’s keuzes voor de App Store

Het feit dat Apple ontwikkelaars een extra vergoeding aanrekent wanneer hun apps meer dan 1 miljoen keer worden gedownload in een jaar is niet bij iedereen positief geland. Sterker nog, bij ongeveer iedereen behalve Appl...

Mobile21.03.2024

De EU doet onderzoek naar Apple’s keuzes voor de App Store

​Webshops pas op: de nieuwe cookiewet wordt volop overtreden

We horen wel veel over de Digital Markets Act vanuit het oogpunt van grote techbedrijven, maar vergis je niet: ook als je een kleine webshop runt krijg je hiermee te maken. Sinds vorige week is er nieuwe cookiewetgeving...

Online11.03.2024

​Webshops pas op: de nieuwe cookiewet wordt volop overtreden

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

AI heeft een gigantische impact op de werking van Google Ads

Laten we het even hebben over ons zoekgedrag in Google en de effecten daarvan als we de zoekmachine minder gaan gebruiken. In een tijdperk van AI lijkt dat misschien vanzelfsprekend al is daar nog niet echt bruikbare data over beschikbaar.

Advertising25.06.2024

AI heeft een gigantische impact op de werking van Google Ads

Booking.com heeft een haat-liefde-verhouding met AI

Booking.com is deze week groot in het nieuws: het reisplatform heeft te maken met een toename van het aantal oplichtingszaken tot 900 %.

Artificial Intelligence23.06.2024

Booking.com heeft een haat-liefde-verhouding met AI

We hebben geen idee wanneer we met een robot praten

Jij denkt dat je op de chat de robot er altijd uitpikt? Vergeet het maar, we blijken gesprekken te hebben met robots zonder dat we het weten.

Online20.06.2024

We hebben geen idee wanneer we met een robot praten

Een nieuwe wereld opent zich in Snapchat: AI-gegenereerde lenzen

Snap gaat een stapje verder, want het laat je straks zelf lenzen maken op Snapchat, op basis van een AI-prompt.

Social Media20.06.2024

Een nieuwe wereld opent zich in Snapchat: AI-gegenereerde lenzen

Google toont nieuwe AI-tools voor marketing en creatie tijdens Cannes Lions Festival

Google kondigde tijdens het Cannes Lions Festival een reeks nieuwe en baanbrekende AI-tools aan die de manier waarop marketeers en creatieven werken fundamenteel kunnen gaan veranderen. Deze tools stellen marketeers in staat om nog sneller en efficiënter te werken, campagnes op maat te maken en resultaten in realtime te meten.

Technology19.06.2024

Google toont nieuwe AI-tools voor marketing en creatie tijdens Cannes Lions Festival

Nieuwe robot Pixelbot 3000 maakt van AI-prompt LEGO-mozaieken van alles

Je zou kunnen zeggen dat deze printer LEGO print. Het is een apparaat dat mozaïeken maakt met bestaande LEGO-blokjes met AI.

Gadgets18.06.2024

Nieuwe robot Pixelbot 3000 maakt van AI-prompt LEGO-mozaieken van alles

AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

Technology18.06.2024

AWS stimuleert groei van generatieve AI-startups

Waarom je meer bekende koppen op TikTok voorbij ziet komen

TikTok krijgt meer bekende gezichten. Maar misschien niet hoe je denkt: het introduceert nu AI-avatars van creators die reclame maken.

Social Media18.06.2024

Waarom je meer bekende koppen op TikTok voorbij ziet komen

Verder lezen over Wetgeving

Gebruik van persfoto’s zonder toestemming is auteursrechtinbreuk

Het zonder toestemming gebruiken van teksten, afbeeldingen en artikelen van anderen gebeurt aan de lopende band. Het kan echter vaak leiden tot auteursrechtinbreuk, ondanks verschillende argumenten die inbreukmakers opwerpen ter verdediging. Een recente rechtszaak over persfoto’s illustreert dit probleem.

Online17.05.2024

Gebruik van persfoto’s zonder toestemming is auteursrechtinbreuk

Booking.com moet er ook aan geloven: extra checks door EU

Als de EU een bedrijf als poortwachter markeert, moet het extra goed aan de regels voldoen. De nieuwe poortwachter is Booking.com.

Online15.05.2024

Booking.com moet er ook aan geloven: extra checks door EU

Booking.com moet extra gaan oppassen voor de EU
Standaardwachtwoorden zijn bij wet verboden in het Verenigd Koninkrijk

Gewoon 'wachtwoord' als standaardwachtwoord, lekker makkelijk toch? In het Verenigd Koninkrijk mag het niet meer.

Cybercrime30.04.2024

Standaardwachtwoorden zijn bij wet verboden in het Verenigd Koninkrijk

Webshop Shein moet oppassen met namaakkleding door EU-regels

Shein, het bekende Chinese online warenhuis, moet zich aan de strenge regels van de EU gaan houden en dat betekent: oppassen met nepperij.

Online26.04.2024

Webshop Shein moet oppassen met namaakkleding door EU-regels

Alles wat je moet weten over het casino zonder Cruks

Welkom in de dynamische wereld van online gokken, waar iedere klik je kan brengen naar een nieuw avontuur. Precies in het midden van deze digitale ontdekkingsreis vinden we het casino zonder Cruks, een oase voor spelers...

Entertainment09.04.2024

Alles wat je moet weten over het casino zonder Cruks

Microsoft gaat het doen: Teams en Office scheiden

Veel mensen adviseren ertegen, maar Microsoft gaat het toch doen: Office en Teams scheiden. Het komt dan met een nieuwe versie van Microsoft 365 en Office 365 waarbij Teams er niet meer bij zit. Microsoft doet dat echter...

Marketing01.04.2024

Microsoft gaat het doen: Teams en Office scheiden

​Je kind van 13 op social media? Het is op deze plek verboden

Je kinderen onder de 14 jaar op TikTok? In Florida kun je daarvoor worden gestraft. Er is een wet aangenomen die het strafbaar maakt voor kinderen onder de 14 om zich op social media te begeven. De wet gaat pas per 1 jan...

Social Media27.03.2024

​Je kind van 13 op social media? Het is op deze plek verboden

​Verenigde Staten klaagt Apple aan voor telefoonmonopolie

De Verenigde Staten klagen Apple aan omdat het meent dat het misbruik maakt van zijn macht in de smartphonewereld. Of het geïnspireerd is door de vele klachten en onderzoeken van de EU rondom monopolies is onbekend. Wel...

Mobile22.03.2024

​Verenigde Staten klaagt Apple aan voor telefoonmonopolie