Kamervoorzitter wil dat Twitter actie onderneemt tegen bedreigende tweets

Kamervoorzitter wil dat Twitter actie onderneemt tegen bedreigende tweets

Vorig artikel Volgend artikel

In een open brief op Twitter, gericht aan @Globalaffairs van het sociale netwerk, roept Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp het bedrijf op actie te ondernemen tegen bedreigende en gewelddadige tweets. Daarmee doelt ze niet alleen op bedreigingen aan het adres van ‘gewone’ tweeps, maar vooral ook de ‘haat-tweets’ waar politici steeds vaker mee geconfronteerd worden.

Doodsbedreigingen en oproepen tot geweld

In de brief zegt Bergkamp dat zij zich in het bijzonder zorgen maakt over het groeiend aantal tweets, vaak ondersteund met videoberichten, met doodsbedreigingen en het oproepen tot geweld tegen Kamerleden. Het publiceren van dergelijke tweets is niet alleen zeer bedreigend voor het veiligheidsgevoel van de betrokkenen. Het belemmert hen ook steeds vaker in het vrij en openlijk kunnen uitvoeren van hun ambt en taken die daarmee gemoeid zijn. Veerkamp stelt ook dat deze bedreigingen geweldsoproepen mogelijk strafbaar zijn.

De vrijheid van meningsuiting is iets waar Twitter – zeker sinds de overname door Elon Musk – veel waarde aan hecht. Bergkamp zegt dat te begrijpen én waarderen, maar ze roept de verantwoordelijken van Twitter met klem op de zorgen over de (doods)bedreigingen en geweldoproepen serieus te nemen en met urgentie te behandelen.

Ondermijning van wat een veilig platform moet zijn

Daarnaast stelt de Kamervoorzitter dat Twitter de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat gebruikers van het sociale netwerk zich daar veilig kunnen voelen. De video’s, foto’s en teksten met bedreigingen en oproepen tot geweld tegen politici en andere gebruikers ondermijnen die veiligheid.

Twitter stelt zelf al geruime tijd dat het platform veel, zo niet alles, er aan doet om illegale en bedreigende content van het sociale netwerk te weren. Bergkamp erkent dat ook, maar wil desondanks via deze brief Twitter er nogmaals van doordringen om gezwind actie te ondernemen.

Bedreigingen en geweldsoproepen via Twitter zijn natuurlijk niet nieuw. Al in 2013, tien jaar geleden dus, werden dagelijks zo'n 200 ernstige bedreigingen via Twitter geuit. Hoeveel dat er nu gemiddeld per dag zijn, is niet bekend, maar dat het er veel meer zijn dan toen, dat lijkt geen twijfel.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...