Ziet het nieuwe kabinet ouderen als het nieuwe 'Zaad van het Kwaad'?

Ziet het nieuwe kabinet ouderen als het nieuwe 'Zaad van het Kwaad'?

Is er wederom sprake van Laaglandse praktijken onder Mutte IV?

Vorig artikel Volgend artikel

Eindelijk, een nieuw Laaglands kabinet. Binnen het parallelle Universum IV hield dat de gemoederen in Laagland de afgelopen tijd flink bezig. Hoewel bepaalde zaken in het parallelle Universum IV zich anders etableren dan bij jullie, is de maatschappelijke en politieke context er doorgaans niet veel anders dan bij jullie. Daarom veronderstel ik dat mijn verslag als correspondent voor Laagland jullie mogelijk toch zal interesseren? Hoogstwaarschijnlijk zien jullie overeenkomsten met ontwikkelingen binnen jullie eigen samenleving en politiek? Het blijft nu eenmaal verboden om mensen letterlijk woorden in hun mond te leggen....

Vergeet tenslotte vooral niet om het 'Naschrift van de auteur' na het Laaglandse politieke interview met Lark Mutte en Ingrid Vlaag door te lezen!

Terugkerende Laaglandse praktijken onder Mutte IV?

Betreft dit een Laaglands kabinet met nieuw elan of is het meer oude wijn in nieuwe zakken met doorgewinterde liberalen in vlotte maat- en mantelpakken met diep te vullen zakken? Een liberaal kabinet betekent meestal dat alle mogelijkheden weer open liggen om de samenleving naar goed liberaal gebruik zodanig te transformeren, dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden. Inkomensgelijkheid betreft tot op zekere hoogte namelijk een non-issue voor liberalen. Is grijpen wat je graaien kan niet tevens het devies van elke goede liberaal? Of draaf ik daarmee weer te ver door?

Is een dergelijke insteek datgene dat de betrokken coalitiepartners zo ongeveer voor ogen hebben gehad tijdens de afgelopen kabinetsformatie in Laagland? Terwijl ik de nieuwe kabinetsplannen van Mutte IV tracht te doorgronden, kan ik mij tot mijn schaamte en ergernis nauwelijks aan een dergelijk beeld onttrekken. Daarom heb ik de twee belangrijkste liberale steunpilaren van het nieuwe kabinet van Laagland in Universum IV uitgenodigd en bereid gevonden voor een diepte-interview. Lark Mutte, Ingrid Vlaag, van harte welkom!

Helpt beeldspraak het nieuwe kabinet om ouderen de liberale maat te nemen?

Art Huiskes: Dinosauriërs, Flintstones, Digitale Achterblijvers, Oude Sokken, Grijze Golf, Zaad van het Kwaad (Laaglands voor tot de hemel reikend).....zomaar enkele typeringen die mij bijna als vanzelfsprekend door het hoofd schoten, terwijl ik mij naarstig probeerde in te leven in de totstandkoming van de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet Mutte IV in context met onze ouderen. Helpt een dergelijke beeldspraak het nieuwe kabinet om ouderen de liberale maat te nemen, Lark, Ingrid?

Ingrid Vlaag: Nou ja, we hebben het hier wel over generaties die niet of nauwelijks meer bijdragen aan ons Bruto Nationaal Product. Oudere generaties die zwaar drukken op de zorgbudgetten van nu en van de toekomst. Oudere generaties die relatief vaak scheef wonen en onze woningmarkt op slot houden. Sommige ouderen die bovendien nauwelijks digitaal vaardig blijken en daarom maatschappelijk steeds meer hulp nodig hebben. Oudere generaties die, zonder dat ze er ook maar iets voor hoeven te doen, onbedoeld zomaar drie miljard zzeuro zouden opstrijken bij de voorgenomen verhogingen van het minimumloon, aldus de Minister van Financiën. Wij kwamen er tijdens de kabinetsformatie toevallig achter dat dit wel om een heel substantiële groep gaat. Daarom denk ik dat het de hoogste tijd is om tegen deze ouderen te zeggen: "Wij staan hier met een zwaar gemoed, maar hier scheiden onze wegen", aldus Vlaag.

Lark Mutte: Inderdaad, ouderen vormen inmiddels een groot spreekwoordelijk blok aan ons been, zoals overduidelijk is gebleken tijdens de recente virusgezondheidscrisis. Herinnert u zich daarnaast nog de problemen voor de callcenters van de Plaatselijke Gezondheidsdienst? Het gevolg van een grotendeels analoge meute die ons belemmert om door te groeien naar een volledig digitale toekomst. Een enorm sleepanker dat voorkomt dat ons liberale schip van nationale trots de haven uit kan varen voor een gemakkelijk te declareren liberale cruise langs dure economische bestemmingen, aldus Mutte in zijn herkenbare en onnavolgbare beeldspraak.

Zou ons schip van nationale trots zonder een verlicht kabinet op de klippen varen?

Art Huiskes: Tenzij u als verlicht kabinet voor eens en altijd paal en perk stelt aan de ongebreidelde geldzucht van de oudere generaties. Zou het schip van Laaglands nationale trots zonder een verlicht kabinet hoogstwaarschijnlijk op de klippen varen?

Ingrid Vlaag: Weet u, een echte liberaal richt zijn of haar blik vooral op de toekomst en probeert het verleden zo snel mogelijk te vergeten. Wat gebeurd is, is gebeurd en doet er voor ons verder niet meer toe. Alles proberen die geldzuchtige ouderen zich toe te eigenen. Ze eigenen zich in toenemende mate de verpleegafdelingen en de IC's van onze ziekenhuizen toe, verblijven veel te vaak in woningen waar anders hardwerkende gezinnen zouden kunnen wonen, belemmeren de voortschrijdende digitalisering en nu willen ze ook nog eens vasthouden aan een volstrekt ouderwetse wettelijke koppeling van het minimumloon met de AOW die al ruim 40 jaar bestaat?

Lark Mutte: Ja, en dat alleen maar, omdat ze aanspraak willen maken op het behoud van hun koopkracht en een fatsoenlijk bord eten op tafel. Het moet toch niet gekker worden! Gedurende ruim tien jaar zijn wij er met allerlei ingenieuze rekenregeltjes in geslaagd om de indexering van het aanvullend pensioen voor ouderen zo goed als onmogelijk te maken en dan zullen ze nu via een achterdeurtje van de AOW alsnog een koopkrachtreparatie afdwingen!?

Nu de pensioenfondsen er beter voor staan en wellicht toch weer gaan indexeren, trachten wij uiteraard op korte termijn ook nog iets te verzinnen daartegen. Iedere liberaal weet namelijk dat het streven naar inkomensgelijkheid de dood in de pot is voor de aanwas van liberaal kapitaal.

Lark Mutte / Ingrid Vlaag: Het streven naar enige vorm van inkomensgelijkheid gaat dus echt niet gebeuren, over onze liberale lijken, aldus twee van emotie bijkans snuivende Ministers van Algemene zaken en Financiën van kabinet Mutte IV van Laagland.

Moet er ook iets over blijven voor de liberale graaiers van de toekomst?

Art Huiskes: Als dit zo doorgaat dan drukken de kosten van de zorg in de toekomst een onevenredig stempel op de overheidsfinanciën. Heeft uw kabinet daaraan gedacht toen ze besloten om de zorgkosten naar de toekomst toe eens drastisch te beperken, ondanks de alsmaar groeiende groep van 67-plussers? Ik bedoel, moet er ook iets over blijven voor de liberale graaiers van de toekomst?

Ingrid Vlaag: Het is maar goed dat dit liberale kabinet de ouderen die Laagland mede hebben opgebouwd eindelijk de poot eens goed dwars zet, fluistert de Minister van Financiën mij toe. Alles probeert deze conservatieve analoge meute naar hun hand te zetten. Zij hebben dit land dan misschien wel vooruit geholpen, maar de toekomst is toch echt digitaal. Als wij niet evenredig zouden meebewegen, zou er niet veel meer over blijven voor de liberale graaiers van de toekomst.

Lark Mutte: Ongelofelijk toch die typische grijze arrogantie, alsof ouderen Laagland hebben gemaakt tot wat het nu is? Iedereen behoort te weten dat de kabinetten Mutte I, II en III daarvoor grotendeels verantwoordelijk zijn geweest. Mutte IV zou het bovendien nooit in zijn hoofd halen om Laaglandse burgers de dupe te laten worden van bijkans criminele vereffeningssystemen, zoals de wettelijk bestaande koppeling van het minimumloon met de AOW, de potentiële indexering van de aanvullende pensioenen, de kinderopvangtoeslag, de spaartaks of de afspraken met de LAM over Grueningen, fluistert Mutte mij opgewonden toe.

Stelt u zich toch eens voor, dat eerlijke hardwerkende belasting betalende burgers zomaar zouden moeten gaan meebetalen, omdat een stelletje digitaal achterlopende pensionados zo nodig een fatsoenlijk bord met eten op tafel hebben wil. Zij hebben hun tijd gehad en als ze hun zaken toen niet goed hebben geregeld, kan dat geen reden zijn dat ze alsnog kunnen potverteren op onze centen, aldus de altijd scherpe liberaal.

Even pas op de plaats maken tot ná de plaatsraadsverkiezingen?

Art Huiskes: Ik stel mij zo voor dat jullie in de achterkamertjes de coalitiegenoten het volgende zorgvuldig op hun hart hebben gedrukt: "We moeten er voor zorgen dat dit de komende twee maanden niet teveel discussie gaat oproepen, anders zou dit zomaar onze liberale belangen tijdens de aanstaande plaatsraadsverkiezingen kunnen schaden. Daarna kunnen we vervolgens weer vol gas geven om die ouderen voor eens en altijd hun definitieve (graf)plek te wijzen."

Lark Mutte / Ingrid Vlaag: Ja, ja, dat klopt wel zo ongeveer, inderdaad [luid gegrinnik van Mutte en instemmend gehinnik van Vlaag]

Naschrift van de auteur

Hierbij wil ik even kwijt dat ik de standpunten van Lark Mutte en Ingrid Vlaag absoluut shockerend vind, maar niettemin een vrij plausibele rationele verklaring voor de concrete beleidskeuzes van hun liberale kabinet ten aanzien van de oudere Laaglandse generaties.

Of ik daadwerkelijk geloof dat Lark Mutte en Ingrid Vlaag dit denken? Nee, natuurlijk niet, ik ben geen complotdenker! Zonder twijfel is er echter sprake van een gebrek aan intergenerationele solidariteit, van een teveel aan liberaal (egoïstisch) denken en van een stuitend gebrek aan respect voor de oudere generaties die Laagland mede hebben opgebouwd. Laaglandse praktijken, zo geheten! Persoonlijk vind ik het ronduit onverkoopbaar dat bepaalde lagere inkomensgroepen wederom het hardst worden getroffen. Ik roep de Laaglandse politici daarom op om deze dwaling zo snel mogelijk te herstellen.

[Fotocredits - Hamperium Photo © Adobe Stock]

Art Huiskes

Art ziet zichzelf als onderzoeksjournalist en doorgrondt het liefst thema's die anderen volgens hem laten liggen. Verklarende en verdiepende artikelen...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies