Online22.02.2024

​Versturen van intieme beelden loopt in 1 op de 50 gevallen verkeerd af


Waarom hanteert Rutgers geen gezond tweesporenbeleid in relatie tot sexting?

Het gegeven dat diefstal fout is en dat de dief daarvoor bij uitstek verantwoordelijk is, zorgt dat er soms voor dat jij alles maar gerust laat slingeren, jij jouw ramen niet langer sluit en jij jouw voor- en achterdeur niet langer op slot doet? Nee, natuurlijk niet! Gezien de verstrekkende consequenties om persoonlijke eigendommen kwijt te raken, let jij wel degelijk op jouw spullen en sluit jij alle ramen en deuren goed af. Helemaal als jij uit huis vertrekt.

Het feit dat door rood licht rijden een overtreding is en dat de roodrijder voor alle gevolgen verantwoordelijk is, betekent dit dat jij bij een groen verkeerslicht zonder op- of omkijken gas geeft? Nou, de meesten van ons kijken wel degelijk even goed om zich heen om zichzelf te verzekeren dat het kruispunt inderdaad vrij is. De consequenties als dit toevallig niet zo blijkt te zijn, liegen er namelijk niet om.

Als de risico’s van bepaalde situaties goed invoelbaar zijn, dan volgen de meesten van ons een gezond tweesporenbeleid. Dat wil zeggen, dat behalve dat wij weten dat wij het recht of de moraliteit aan onze kant hebben als het mis gaat, wij daarnaast proberen te voorkomen dat het mis gaat!

Ongewenst doorsturen van intieme beelden ontmoedigen

Sexting is het versturen en ontvangen van naaktfoto’s, naaktfilmpjes of sexy berichtjes met een mobiele telefoon, tablet of computer. Sexting als zodanig gebeurt altijd in wederzijds vertrouwen. Het nieuwste nummer van singer-songwriter MEAU ‘Stukje van Mij’ gaat over sexting en wat het voor iemand kan betekenen als intieme beelden die in vertrouwen zijn gedeeld op enig moment ongewenst worden doorgestuurd (i.c. ongewenste sexting of grensoverschrijdende sexting).

De onderliggende boodschap van het nummer is: denk na voordat je (intieme beelden) doorstuurt. Een boodschap die wordt gesteund door Rutgers, Fonds Slachtofferhulp, Helpwanted, Soa Aids Nederland en KPN. Een sympathieke campagne die ieder weldenkend mens in principe zal ondersteunen. Het is echter nog maar de vraag of dit voldoende zal zijn. Persoonlijk denk ik van niet, omdat succesvolle procesbenaderingen doorgaans gebruik maken van een ‘EN…EN…EN’ -strategie. Waarover later meer.

Rutgers is het toonaangevende Nederlandse expertisecentrum voor seksualiteit. Toch hanteert Rutgers in de optiek van ondergetekende geen gezond tweesporenbeleid om de potentiële risico’s verbonden met sexting omlaag te brengen. Rutgers stelt namelijk dat, omdat het ongewenst doorsturen van intieme beelden in zijn algemeenheid onbehoorlijk, grensoverschrijdend en strafbaar is, het daarom geheel en al onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende ‘doorstuurder’ valt.

Rutgers claimt verder dat sexting past binnen een normale sexuele ontwikkeling en dat eventuele oproepen om sexting te beperken of uit te stellen volgens hen hoofdzakelijk leiden tot ‘victim blaming’. Dit wil zeggen, dat de slachtoffers van het ongewenst doorsturen van intieme beelden vaak achteraf een schuldgevoel aanpraat krijgen en daarmee impliciet lijken te worden veroordeeld. Volgens Rutgers hoor je jongeren daarom noch voor sexting te waarschuwen, noch slachtoffers achteraf op sexting aan te spreken. Rutgers informeert slechts op neutrale wijze dat sexting nare gevolgen kan hebben als mensen beelden ongevraagd doorsturen.

Emotionele impact van ongewenst doorgestuurde naaktbeelden is enorm

Gezien de enorme emotionele impact die het op jongeren kan hebben om geconfronteerd te worden met ongewenst doorgestuurde intieme beelden van zichzelf, kun je je serieus afvragen of een dergelijk vrijzinnig of ideëel standpunt van Rutgers nog wel houdbaar is in de grimmige digitale wereld van tegenwoordig? Het ongewenst doorsturen van intieme beelden kan namelijk een verwoestende invloed hebben op iemands emotionele welzijn en nog jonge leven.

Het afgelopen half jaar heeft 15 procent van de jongeren tussen de 13 en 24 jaar aan sexting gedaan. Ruim 1 procent daarvan is in diezelfde periode geconfronteerd met ongewenst doorgestuurde naaktbeelden van zichzelf. Daarnaast is nog ongeveer 1 procent afgeperst met de dreiging hiervan. Dit betekent dus dat sexting in 1 op de 50 gevallen verkeerd afloopt. Hetgeen kan leiden tot schuldgevoelens, sociale afzondering, depressie en in sommige gevallen zelfs tot zelfmoord. De specifieke onderzoeksresultaten omtrent sexting zijn terug te lezen op pagina 161/162 en tabel 8.9.1/8.9.2 van dit onderzoeksrapport.

Rutgers stelt dat uit diverse onderzoeken blijkt dat meer directieve benaderingen die zijn gebaseerd op risico en angst onder jongeren over het algemeen een stuk minder effectief zijn dan niet-directieve benaderingen die zijn gebaseerd op zelfbeschikking en autonomie. De door Rutgers voorgestane luxe van niet-directieve benaderingen staat of valt echter met de tijd en met de vrijheid die er voor jongeren is om hun zelfstandigheid te ontdekken. Indien ze namelijk het risico lopen om zonder uitkijken over te steken dan wel hun jonge leven te verwoesten als gevolg van doorgestuurde intieme beelden, dan ontbreekt het ‘op zijn zachtst gezegd’ aan de luxe om spelenderwijs te kunnen ontdekken.

Doorsturen aanpakken door voorzichtiger te zijn met herkenbare intieme beelden

In het licht van bovenstaande is het volstrekt naïef om jongeren niet tenminste te adviseren om het delen van herkenbare intieme beelden van zichzelf in het prille begin van een relatie liever te vermijden. Hoewel het moreel verwerpelijk en strafbaar is om ongevraagd intieme beelden door te sturen naar derden, hetzij ermee te dreigen, gebeurt dit dus niettemin in 1 op de 50 gevallen.

Ook al is het doorsturen of het dreigen ermee in principe strafbaar, het leidt in relatief weinig gevallen tot een daadwerkelijke strafzaak of veroordeling. Dit houdt verband met het feit dat de digitale bewijslast erg moeilijk rond te krijgen is. Dit betekent dat het doorsturen van intieme beelden of het dreigen ermee op grond van het strafrecht nauwelijks een halt kan worden toegeroepen. Evenmin verwacht ik duurzame resultaten op grond van de sympathieke campagne van MEAU e.a.

In het licht van zo’n enorme hoeveelheid in beginsel strafbare situaties per jaar en de ronduit overweldigende emotionele consequenties die het voor de slachtoffers in kwestie kan hebben, zou ieder weldenkende beleidsfunctionaris het mensen aanraden om tenminste bepaalde preventieve of voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Voorzichtigheid adviseren staat niet gelijk aan het propageren van ‘victim blaming’

Dat is waarom de politie zegt dat jij inbrekers geen aanleiding moet geven en waarom jouw rijschoolinstructeur jou leert om tevens goed uit te kijken als het verkeerslicht op groen staat. Staat voorzichtigheid adviseren vervolgens meteen gelijk aan ‘victim blaming’? Nee, natuurlijk niet, want het kan immers iedereen overkomen!

Moeten we anders misschien ook stoppen met advisering in het licht van voorbehoedsmiddelen en ongewenste zwangerschappen, omdat tienermoeders als gevolg hiervan wellicht impliciet kunnen worden veroordeeld? Nee, natuurlijk niet!

Gaat Rutgers uit angst voor ‘victim blaming’ voorbij aan preventieve mogelijkheden?

Hoewel ik erken dat het risico bestaat dat er met het vingertje naar de slachtoffers wordt gewezen bij grensoverschrijdende sexting, kan dat toch niet betekenen dat je dan de preventieve kant maar volledig onbelicht laat. We moeten ongewenste sexting, net zoals inbraken en verkeersongelukken, zien als een normaal systeemrisico dat iedereen kan overkomen, maar waartegen je jezelf tot op zekere hoogte wel kunt wapenen.

Uiteraard niet door nooit meer aan sexting te doen, maar wel door bepaalde gezonde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Door zulke gezonde voorzorgsmaatregelen echter bij voorbaat uit de vergelijking weg te strepen uit angst voor ‘victim blaming’, kijkt Rutgers hardop weg van de hedendaagse grimmige digitale realiteit.

victim-blaming
victim-blaming

Het argument van Rutgers dat herkenbare intieme beelden tevens met behulp van AI (Artificial Intelligence) kunnen worden samengesteld of nagemaakt, snijdt geen hout. Dit vergt namelijk een extra inspanning en werpt in die zin dus een extra drempel op. Inbraken en verkeersongelukken zullen ondanks extra voorzorgsmaatregelen ook altijd blijven plaatsvinden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het zinloos is om bepaalde preventieve maatregelen te nemen. Succesvolle procesbenaderingen worden doorgaans bereikt door gebruik te maken van een ‘EN…EN…EN’ -strategie.

Gaat romantisch vertrouwen boven persoonlijke veiligheid bij Rutgers?

Vindt het standpunt van Rutgers zijn oorsprong daarnaast deels in het beoogde vertrouwen dat romantische partners idealiter in elkaar dienen te hebben? Op zich een goed uitgangspunt, maar jij geeft jouw nieuwe partner toch ook niet zomaar de pincode van jouw bankrekening? Met name voor jongeren bij wie nieuwe relaties zich vaak nog vrij vlot afwisselen, lijkt het mij uiterst onverstandig om al in de romantische verkenningsfase uit te gaan van volledig onderling vertrouwen.

Rutgers zou beter een gezond tweesporenbeleid kunnen uitdragen

Het is echter prima mogelijk voor Rutgers om een tweesporenbeleid uit te dragen in de trend van: ‘Nee joh, jou treft sowieso geen blaam, maar wees je bewust van en probeer voor de hand liggende risico’s te vermijden’. Bijvoorbeeld: ‘sexting is oké, maar in het begin nog liever niet herkenbaar in beeld’ of ‘sexting is oké, maar liever pas herkenbaar in beeld als je elkaar iets beter kent’.

De politie maant tot voorzichtigheid in relatie tot woninginbraken en jouw rijschoolinstructeur doet dit in relatie tot het verkeer. Rutgers houdt echter bij hoog en bij laag vol dat – omdat sexting past binnen een gezonde sexuele ontwikkeling en er het risico bestaat van ‘victim blaming’ – jongeren er beter niet preventief voor gewaarschuwd dienen te worden. Zodanig dat jongeren door Rutgers uiteindelijk niet worden geadviseerd om in het prille begin niet herkenbaar in beeld te komen of om sexting uit te stellen tot het moment dat er wel voldoende vertrouwen is. Tenslotte stip ik de overeenkomsten tussen het gebruik van voorbehoedsmiddelen en het voorkomen van tienerzwangerschappen nog maar weer aan.

Zonder te durven waarschuwen voor potentieel misbruik, komen confrontaties met onbetrouwbare partners later mogelijk alleen maar harder aan. Vertrouwen moet je namelijk verdienen en daar is tijd voor nodig. Wanneer dit betekent dat je sexting beter nog even uit kunt stellen, totdat je weet dat je helemaal van die persoon op aan kunt, prima!

Met een dergelijk eenzijdig standpunt ontneemt Rutgers kwetsbare jongeren bij voorbaat de (actieve) mogelijkheid om een gezonde en eigentijdse risicoafweging te maken met betrekking tot sexting. Mijns inziens mede ingegeven vanuit een ideële vrijzinnigheid dat alles wat fijn is en in vertrouwen plaatsvindt geen grenzen opgelegd zou moeten krijgen. Heel progressief en idealistisch, maar ontzettend naïef en contraproductief in de onveilige digitale wereld waarin wij tegenwoordig leven.

Een actieve persoonlijke risicoafweging rondom sexting is altijd op zijn plaats

Met sexting geven jongeren die herkenbare intieme beelden van zichzelf delen de controle over hun sociale en emotionele leven potentieel volledig uit handen aan rancuneuze exen en/of internetcriminelen. Hetgeen uiteindelijk een verwoestende invloed kan hebben op hun emotionele welzijn en nog jonge leven.

Omdat de nadelen van dergelijk gedrag zoveel groter kunnen zijn dan de voordelen is een actieve persoonlijke risicoafweging wel degelijk op zijn plaats. Rutgers zou dat op zijn minst kunnen benoemen en enkele alternatieven aandragen in plaats van orthodox te blijven stellen dat alle oproepen tot beperking van sexting hoofdzakelijk leiden tot ‘victim blaming’.

Door de potentiële gevaren van sexting te negeren, voorkomt Rutgers bovendien geenszins dat de meeste slachtoffers zich enorm schuldig voelen over wat er is gebeurd. Rutgers zou in het licht van het bovenstaande moeten heroverwegen of een tweesporenbeleid ten opzichte van sexting niet beter aansluit bij de hedendaagse grimmige digitale realiteit.

Al eerder publiceerde ik over dit onderwerp. Naar aanleiding van de campagne rondom het nummer van MEAU voelde ik echter de dringende noodzaak om nogmaals een poging te wagen om Rutgers tot een gezond tweesporenbeleid rondom sexting te bewegen. De door mij verwoorde standpunten van Rutgers zijn tot stand gekomen op grond van bilateraal contact dat ik met een beleidsfunctionaris van Rutgers heb gehad.

[Fotocredits – nito / nicoletaionescu © Adobe Stock]

Art Huiskes
Art Huiskes

Art ziet zichzelf als onderzoeksjournalist en doorgrondt het liefst thema's die anderen volgens hem laten liggen. Verklarende en verdiepende artikelen vormen zijn stijl. Hij schuwt ingewikkelde materie daarbij niet.

Verder lezen over Campagne

Podcast: Dit zijn de lichtpuntjes van Louis van Gaal

Vandaag is er een nieuwe (video)podcast beschikbaar gekomen waarin voormalig bondscoach Louis van Gaal voor het eerst in lange tijd een interview geeft. Van Gaal gaat voor de Podcast-serie Lichtpuntjes (van SIRE) in ges...

Video19.02.2024

Podcast: Dit zijn de lichtpuntjes van Louis van Gaal

​Samen bouwen aan de liefde: dit is de Valentijnsdag Love Challenge

In aanloop naar Valentijnsdag lanceerde Intertoys vanuit hartje Rotterdam zijn eerste social campagne gericht op volwassenen, de Love Challenge. In een speciale bloemenkas voor de markthal in Rotterdam, ondergaan koppels...

Marketing13.02.2024

​Samen bouwen aan de liefde: dit is de Valentijnsdag Love Challenge

'De enige roos die nooit verwelkt’
Doe mee met de Alzheimer Challenge: leg 300 kilometer af in april

Op 1 april gaat de derde editie van de Alzheimer Challenge van start. Deelnemers worden uitgedaagd om gedurende de maand april 300 kilometer af te leggen om aandacht te creëren voor Alzheimer, een ziekte die in Nederlan...

Online27.03.2023

Doe mee met de Alzheimer Challenge: leg 300 kilometer af in april

voor een toekomst zonder dementie
Campagne #OneLove nu ook in FIFA 23

EA Sports heeft in samenwerking met verschillende competitiepartners een reeks in-game kits gelanceerd met krachtige boodschappen over het uitbannen van racisme en discriminatie in het voetbal, zowel op als buiten het ve...

Gaming22.03.2023

Campagne #OneLove nu ook in FIFA 23

Alle spelers kunnen de actie supporten
Havas+Lemz breidt uit met Havas Play

Het branded content en partnerships-team van Havas+Lemz lanceert Havas Play. Dit gloednieuwe label dat wereldwijd gelanceerd wordt, bouwt betekenisvolle relaties tussen merken en mensen op het snijvlak van entertainment,...

Media22.03.2023

Havas+Lemz breidt uit met Havas Play

"Voor elk merk het juiste speelveld"
ChatGPT door KLM gebruikt in Valentijnsdagcampagne

KLM heeft deze week als eerste luchtvaartmaatschappij ChatGPT, het geavanceerde taalmodel (software GPT-3.5) van OpenAI, toegevoegd als onderdeel van een communicatiecampagne. Valentijnsdag Op 14 februari lanceerde...

Marketing16.02.2023

ChatGPT door KLM gebruikt in Valentijnsdagcampagne

resultaten zijn positief
Bizar nieuws dat echt waar is: Waddenvereniging voert slim campagne

De Waddeneilanden zijn een plek waar je absoluut een keer geweest moet zijn. Het staat met stip op 1 in de Bucketlist van dingen die je gezien en gedaan moet hebben in eigen land. Je kan er écht het gevoel hebben op vak...

Online14.02.2023

Bizar nieuws dat echt waar is: Waddenvereniging voert slim campagne

​Lifehunters van start als activatiebureau Maaslander

Vanaf 1 januari 2023 gaat LifeHunters een aantal nieuwe activatiecampagnes voor Maaslander ontwikkelen. De samenwerking komt voort uit een ‘proefperiode’ in 2022, waarin LifeHunters een aantal campagneconcepten heeft...

DC Business19.12.2022

​Lifehunters van start als activatiebureau Maaslander

Verder lezen over Foto

Apple fikst fotoprobleem en doet alsof er niks aan de hand is

Goed nieuws en slecht nieuws: het goede nieuws is dat er een fix is verschenen voor mensen wiens iPhone of iPad verwijderde foto's toonde. Het slechte dat Apple geen uitleg heeft.

Mobile21.05.2024

Apple fikst fotoprobleem en doet alsof er niks aan de hand is

​Zo weet je of een afbeelding met AI is gemaakt

Canva heeft nu de optie om AI-beelden te genereren: Dall-E en Midjourney kunnen het al langer. Op Google Pixel 8 kun je met AI je foto’s zo verregaand bewerken, dat je bijna niet meer weet of je het wel een eigen foto...

Online26.10.2023

​Zo weet je of een afbeelding met AI is gemaakt

​5 x waarom stockmedia voor je eigen website heel handig zijn

Je ziet het wel eens op het NOS Journaal: heel willekeurige beelden van mensen die op straat lopen, of handen die tikken op een toetsenbord. Het zijn stockbeelden: beelden die vaker worden gebruikt en wat algemener zijn....

Marketing13.10.2023

​5 x waarom stockmedia voor je eigen website heel handig zijn

​Eindelijk kun je grote foto’s versturen via WhatsApp

WhatsApp laat je nu foto’s in een hogere resolutie versturen: HD-kwaliteit. Het is nu mogelijk om op het HD-knopje te tikken wanneer je een foto wil versturen op WhatsApp en te kiezen voor een zwaardere bestandsvorm wa...

Social Media18.08.2023

​Eindelijk kun je grote foto’s versturen via WhatsApp

Hallo HD!
Dit zijn de fluffy winnaars van de Comedy Pet Photography Awards

Elk jaar worden er door Comedy Pet awards uitgegeven voor de dierenfoto’s die het grappigst of mooist zijn. Er zijn dit jaar weer veel terechte winnaars gevonden. Fotografen hebben allerlei verschillende dieren op hun...

Media12.08.2023

Dit zijn de fluffy winnaars van de Comedy Pet Photography Awards

​Bosbranden Rhodos zijn zelfs vanuit de ruimte te zien

De bosbranden die op Rhodos en op het vasteland van Griekenland woeden zijn enorm verwoestend. Gelukkig zijn er nog geen menselijke doden gevallen, maar wel is 10 procent van Rhodos afgebrand. De branden zijn fiks: ze zi...

Nieuws26.07.2023

​Bosbranden Rhodos zijn zelfs vanuit de ruimte te zien

James Webb toont prachtige plaatjes op zijn eigen verjaardag

James Webb is jarig. Niet de wetenschapper (die inmiddels ook al vrij lang geleden is overleden), maar de telescoop. De gigantische ruimtetelescoop van NASA vertrok anderhalf jaar geleden met succes naar de ruimte en wis...

Technology12.07.2023

James Webb toont prachtige plaatjes op zijn eigen verjaardag

​Selfie-day: 10 tips voor de beste selfies

Het is vandaag Selfie-day in de Verenigde Staten en we vieren dat in Nederland gewoon lekker mee. Het is mooi weer, ongeveer iedereen heeft wel een smartphone, dus waarom niet? Vroeger was een selfie nog een foto die wer...

Mobile21.06.2023

​Selfie-day: 10 tips voor de beste selfies

Verder lezen over Jongeren

​Mark Zuckerberg zegt sorry voor mentale schade social media

Er is een klein mirakel gebeurd. Meta-CEO Mark Zuckerberg heeft zijn excuses aangeboden voor de geestelijke problemen die social media kunnen veroorzaken bij vooral jongeren. Sowieso is het vrij uniek dat hij überhaupt...

Social Media02.02.2024

​Mark Zuckerberg zegt sorry voor mentale schade social media

Veel jongvolwassenen betalen niet meer met een fysieke betaalpas

Met contant geld ergens betalen is al flink afgenomen. Want met je pinpas is toch veel makkelijker. Maar ook dat gebruik begint nu in rap tempo af te nemen. Zeker onder jongeren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongvolwas...

Mobile17.11.2023

Veel jongvolwassenen betalen niet meer met een fysieke betaalpas

gebruiken we de betaalpas over vijf jaar nog?
Jongeren zien regelmatig misinformatie over het klimaat op TikTok

Het klimaat blijft een flink discussie punt. Het is iets dat uiteraard ook weer op de agenda staat richting de nieuwe verkiezingen. Want nog altijd werken we in Nederland toe naar de doelstelling om in 2050 klimaatneutra...

Search30.10.2023

Jongeren zien regelmatig misinformatie over het klimaat op TikTok

TikTok onderneemt actie
​Solliciteren doe je tegenwoordig gewoon via TikTok

Vroeger als je in een vacature las dat je een video van jezelf moest maken, dan zou je er bijna de baan van je dromen voor opgeven: het was allemaal wat ongemakkelijk. Tegenwoordig leven we in een wereld die aan elkaar h...

Social Media25.09.2023

​Solliciteren doe je tegenwoordig gewoon via TikTok

Minderjarigen kunnen nu ook een Uber bestellen

Uber kun je alleen gebruiken als je 18 jaar of ouder bent. Tenminste, dat was altijd de regel. Nu introduceert het bedrijf ook profielen voor mensen van 13 tot 17 jaar. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld veilig thuiskomen n...

Online18.05.2023

Minderjarigen kunnen nu ook een Uber bestellen

Niet overal even welkom
Dit is de ideale headset voor jonge leerlingen & onderwijsinstellingen

Logitech heeft voor de Benelux de Logitech Learn uitgebracht: dat zijn bedrade headsets die op maat zijn gemaakt voor jonge leerlingen. Vooral om hen te helpen gefocust te blijven, langdurig te studeren en optimaal klaar...

Gadgets05.04.2023

Dit is de ideale headset voor jonge leerlingen & onderwijsinstellingen

Snapchat komt met nieuwe ‘content controls’ voor ouders

Snapchat geeft ouders meer mogelijkheden om te zorgen dat hun tieners geen zaken op Snapchat zien die niet voor tieners bestemd zijn. Tieners krijgen wel een melding wanneer hun ouders gebruik willen maken van deze conte...

Social Media15.03.2023

Snapchat komt met nieuwe ‘content controls’ voor ouders

Waarom je beter niet die geldtips op TikTok kunt volgen

TikTok staat vol met geweldige lifehacks: weten hoe je een paprika het beste kunt snijden of je vaatwasser het slimste inruimt? TikTok is er voor je. Weten wat je het beste met je geld moet doen? Daar kun je het social v...

Social Media03.01.2023

Waarom je beter niet die geldtips op TikTok kunt volgen

Verder lezen over Smartphone

WhatsApp helpt je in de strijd tegen veel te veel meldingen

WhatsApp heeft een nieuwe functie om het wat rustiger voor je te maken wanneer je de app opent. Een beetje rust.

Mobile22.05.2024

WhatsApp helpt je in de strijd tegen veel te veel meldingen

Er komt eindelijk een app van Winamp

Mediaspeler Winamp krijgt een app. De retro-tool voor PC's maakt binnenkort de overstap naar smartphones. Ook de PC-tool wordt verbeterd.

Mobile20.05.2024

Er komt eindelijk een app van Winamp

Google Pixel 8a is officieel: lijkt veel op Pixel 8 en 8 Pro

Google heeft zijn nieuwe midrange-toestel Pixel 8a aangekondigd. Het toestel lijkt erg op het vlaggenschip van Google.

Mobile07.05.2024

Google Pixel 8a is officieel: lijkt veel op Pixel 8 en 8 Pro

Wanneer geef ik mijn kind zijn of haar eerste telefoon?

Je kind vraagt al even om een mobiele telefoon, de eerste klasgenootjes of oudere broer en zus hebben er al een. Waar doe je als ouder goed aan en wat is nou het juiste moment om de eerste telefoon te geven? Het is een vraag waar iedere ouder wel mee zit. 

Mobile23.04.2024

Wanneer geef ik mijn kind zijn of haar eerste telefoon?

OPPO introduceert nieuw Reno-toestel: OPPO Reno11 F 5G

OPPO's nieuwe toestel is aangekondigd: het gaat om de OPPO Reno11 F 5G en het is een midrange-toestel.

Mobile19.04.2024

OPPO introduceert nieuw Reno-toestel: OPPO Reno11 F 5G

Elektrische auto-maker Polestar komt met een smartphone

Porsche werkt al een tijdje samen met smartphone-bedrijven, zoals Huawei en Honor, maar automaker Polestar maakt zijn eigen telefoon.

Automotive18.04.2024

Elektrische auto-maker Polestar komt met een smartphone

Heineken introduceert telefoon die amper iets kan: Boring Phone

Verlang je soms terug naar die tijd van eenvoud: dat je je telefoon alleen gebruikte voor telefoneren en Snake? Die tijd kun je herbeleven: dit is de Boring Phone.

Mobile17.04.2024

Heineken introduceert telefoon die amper iets kan: Boring Phone

Dit is de nieuwe edge generatie van Motorola

Motorola kondigde vandaag 3 nieuwe toestellen aan uit het premium assortiment: de motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro en motorola edge 50 fusion.

Mobile16.04.2024

Dit is de nieuwe edge generatie van Motorola

aangedreven door moto AI