Bijna de helft van de 65 plussers heeft een e-bike thuis staan

Bijna de helft van de 65 plussers heeft een e-bike thuis staan

Cijfers CBS

Vorig artikel Volgend artikel

Maar 11 (!) procent van de 55-plussers in ons land zei in 2018 dat ze dagelijks een e-bike gebruikten.

In 2019 zeiden 4 op de 10 mensen van 55 jaar of ouder minimaal één elektrische fiets in hun huishouden te hebben. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek met cijfers uit 2018 en 2019.

Dat vinden wij natuurlijk veel te weinig! Wat ouderen tegen kan houden om elektrisch te gaan fietsen is ongetwijfeld de toch nog hoge aanschafprijs. Een echtpaar is zo 4000 euro kwijt voor twee e-bikes. Ook de haperende productie van e-bikes zou een spelbreker kunnen zijn.

IMG_20201031_143954
De sportieve Ampler Curt is meer voor een jongeren doelgroep.

Elektrische fiets vooral populair onder 65- tot 75-jarigen

Het bezit van een elektrische fiets onder 55-plussers was in 2019 het hoogst onder 65- tot 75-jarigen, van hen had 45 procent minstens één e-bike in hun huishouden.

Van de 55- tot 65-jarigen en de 75-plussers had respectievelijk 37 en 36 procent een e-bike thuis. De 65- tot 75-jarigen gebruikten de e-bike ook iets vaker dan de rest van de 55-plussers, in 2018 zei 14 procent van hen hier (vrijwel) dagelijks op te rijden. Bij 55- tot 65-jarigen en 75-plussers was dit 10 procent.

Het is een heel gehannes met cijfers, maar het komt er op neer dat de elektrische fiets nog niet heel populair is bij senioren in Nederland. Daar moet verandering in komen vinden wij.

IMG_20201031_144137
Ampler Curt heeft een strak design.

Gezondheidsprobleem belangrijke reden om niet te fietsen op gewone fiets

Van de 55-plussers die nooit op een e-bike fietsten, gaf 53 procent in 2019 aan meestal op een gewone fiets te fietsen. Andersom fietsten degenen die nooit op een gewone fiets reden vaak wel op een e-bike (39 procent). Daarnaast gaven mensen relatief vaak aan vanwege gezondheidsproblemen niet (meer) op een gewone fiets te fietsen. 28 procent van de 55-plussers die nooit op een gewone fiets fietsten, gaven daar een slechte gezondheid als reden voor, bij de e-bike gold dit voor 10 procent van degenen die nooit op een e-bike fietsten.

Niet durven fietsen werd door 10 procent van degenen die nooit een gewone fiets gebruikten als belangrijkste reden hiervoor genoemd en door 7 procent van degenen die nooit een elektrische fiets gebruikten. Negen procent zei niet op een elektrische fiets te fietsen, omdat ze die te duur vinden. Deze reden wordt (vrijwel) niet genoemd door de groep die de gewone fiets niet gebruikt. Daarnaast zegt 2 procent niet op een gewone fiets te fietsen, omdat zij nooit hebben leren fietsen.

Invloed van coronacrisis

De gegevens in dit nieuwsbericht hebben betrekking op de periode vóór de coronacrisis. Inmiddels is duidelijk dat deze crisis gepaard gaat met veranderingen in de verkeersmobiliteit. Zo is er bijvoorbeeld minder met het openbaar vervoer gereisd, aldus het CBS.

Floyd Aanen

Floyd is journalist en al jarenlang als razende reporter werkzaam in de (landelijke) media. Daarnaast een passievolle podcastmaker en hij staat graag voor...