Kansen en uitdagingen bij digitale transformatie cultuursector

Kansen en uitdagingen bij digitale transformatie cultuursector

Vorig artikel Volgend artikel

Onze samenleving digitaliseert steeds sneller en verder. De coronapandemie heeft bijvoorbeeld voor een stroomversnelling gezorgd bij de digitalisering van de gezondheidszorg. Maar ook voor andere bedrijfstakken biedt digitalisering kansen. Zoals de culturele en creatieve sector. Daar ligt, zo stelt de Raad voor Cultuur, een grote kans voor Nederland om zich op te werpen als de toonaangevende creatieve hub binnen Europa.

Nu investeren in een digitaliseringsagenda

De Raad van Cultuur zegt dat nu hét moment is om te investeren in een meerjarige strategische digitaliseringsagenda voor cultuur. Dat advies aan het adres van het kabinet, provincies, gemeenten, cultuurfondsen en de culturele en creatieve sector hebben zij ook verwoord in een rapport (pdf) dat deze week gepresenteerd is tijdens een, uiteraard, digitaal online symposium.

Nederland beschikt volgens de Raad van Cultuur een stevige digitale infrastructuur en een innovatieve technologiesector. Dat is een prima basis voor de verdere digitale transformatie van de culturele en creatieve sector. Net als bij het eerder genoemde voorbeeld van de gezondheidszorg, heeft de coronacrisis ook binnen de culturele en creatieve sector voor een versnelling gezorgd van de digitale transformatie door de komst van nieuwe en meer technologische mogelijkheden.

DigitaleVaardigheden
Nederland beschikt volgens de Raad van Cultuur een stevige digitale infrastructuur en een innovatieve technologiesector.

Uitdagingen en digitale vaardigheden

De versnelling van de digitale transitie brengt echter ook nog heel wat uitdagingen met zich mee. Als voorbeeld noemt de Raad van Cultuur de versnippering binnen de sector. Dat is een drempel voor veel samenwerkingen waardoor het wiel vaak opnieuw uitgevonden wordt. Daarnaast is ook het subsidie-instrumentarium van Rijk, fondsen en decentrale overheden nog onvoldoende gericht op digitale creatie en productie. Zo wordt bij prestatieverantwoording van subsidiestromen het digitale bereik van cultureel aanbod nog niet altijd meegenomen. Verder wijst de raad op de noodzaak van grote investeringen in digitale productie en distributie van cultureel aanbod.

Een ander belangrijk punt is het tekort aan digitaal vaardig personeel. Dat is cruciaal voor de voortgang van de digitale transformatie. In het adviesrapport worden om- en bijscholing in digitale vaardigheden binnen de sector als een kansrijke mogelijkheid aangehaald. Een goede eerste stap is het besluit van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media om een miljoen euro beschikbaar te maken voor Permanente Professionele Ontwikkeling.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...