Dit is de toekomstvisie van de Dutch Blockchain Coalition

Dit is de toekomstvisie van de Dutch Blockchain Coalition

Vorig artikel Volgend artikel

De visie op de toekomst van blockchain voor Nederland is eind vorige week in Den Haag in ontvangst genomen door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, en door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Het rapport (PDF) werd overhandigd door de ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, de oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel.

Door haar transparantie en onweerlegbaarheid draagt blockchain technologie bij aan het fundamenteel vertrouwen in onze maatschappelijke infrastructuur. Dat is de boodschap van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) in haar gepresenteerde visiedocument: Blockchain for Good.

Blockchaintoepassingen

Focus op het brede maatschappelijke belang van blockchain is cruciaal volgens de coalitie. Wereldwijd zien we de eerste blockchains for money (applicaties met duidelijk financiële voordelen voor deelnemers) en in sommige landen blockchains for control (vergaren van data, soms zelfs staatscontrole). De ontwikkeling van blockchains for good (publiek belang en meerdere partners uit verschillende sectoren) zijn ingewikkelder te realiseren. De DBC zet daarom vaart achter de missie om betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen te creëren.

In het document worden 5 use cases voor betrouwbare en maatschappelijke geaccepteerde blockchaintoepassingen benoemd waar op publiek-private basis aan wordt gebouwd. De toepassingen zijn van belang voor onze economie, onze samenleving en waar Nederland internationaal gezien een leidende rol in speelt. Daarmee zijn ze aantoonbaar waardevolle toepassingen van deze nieuwe technologie. De geselecteerde use cases zijn:

1. Self-Sovereign Identity

Met Self-Sovereign Identity (SSI) oplossingen heb je zelf een digitale kluis met informatie over jouw identiteit welke je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het koppelen van je diploma’s, het kopen van een huis of het aantonen dat je een bepaalde leeftijd hebt. Je hebt eigen beheer op jouw gegevens die je praktisch kunt inzetten in allerlei situaties. Er wordt gebouwd aan een infrastructuur voor de digitale identiteit en een nieuw afspraken-stelsel. Daarmee wordt het fundament gelegd voor het aanbieden van diensten van overheid en bedrijfsleven waarbij de mens centraal staat, in plaats van individuele oplossingen die bedacht zijn vanuit één organisatie.

2. Logistiek

Blockchain biedt veel kansen voor transparantere, betrouwbare en eerlijke logistieke ketens die resulteren in minder administratieve lasten en efficiënter transport. Dit onderwerp is gekozen omdat de verschillende initiatieven op het logistieke vlak zich het snelst ontwikkelen, de logistieke use cases snel wereldwijd kunnen schalen, Nederland een belangrijke logistieke speler is en hier voor BV Nederland het meest te verdienen valt.

3. Onderwijscertificaten en diploma’s

Door een generieke bouwsteen voor de Nederlandse en Europese Blockchain infrastructuur te ontwikkelen kunnen officiële documenten zoals diploma’s, certificaten en registers betrouwbaar gedeeld en geverifieerd worden. Deze casus is reeds op kleine schaal in meerdere landen getest en nu willen we op Europees niveau verder.

4. Pensioen

De veranderende arbeidsmarkt waarin Nederlanders steeds sneller en vaker van baan wisselen stelt pensioenregelingen voor grote administratieve uitdagingen die kunnen resulteren in onduidelijkheden voor pensioengerechtigden. Een simpele vraag als: ’hoeveel pensioen heb ik waar opgebouwd?’ kan door Blockchain technologie makkelijker beantwoord worden dan met de huidige systemen.

5. Transparantie bij subsidiestromen

Subsidiestromen zijn nu vaak erg ingewikkeld voor gebruikers en soms lezen we over misbruik. Wat we nodig hebben: meer transparantie en automatisering van processen zodat het makkelijker wordt voor iedereen. Blockchain biedt die mogelijkheid. In de taal van technologie: ‘Compliance by design’. Daarmee bedoelen we dat het geld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is en op de manier hoe het bedoeld is.

[Afbeelding © enzozo - Adobe Stock]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies