​Hoe prins Harry en Meghan Markle de Britse royals finaal dissten!

​Hoe prins Harry en Meghan Markle de Britse royals finaal dissten!

Vorig artikel Volgend artikel

Dat het Britse koninklijk huis sommige van zijn waarden lijkt te ontlenen aan de koloniale geschiedenis van het Britse rijk werd de afgelopen tijd weer even pijnlijk duidelijk. Waar het koloniale verleden naar de huidige maatschappelijke maatstaven een miserabel hoofdstuk betreft dat is afgesloten, lijken de Britse royals daarentegen niet zomaar te kunnen breken met dit verleden. Dutchcowboys schreef eerder al een interessant artikel over deze kwestie.

Familiewaarden uit een koloniaal verleden?

De koloniale geschiedenis van het Britse rijk stond voor een belangrijk deel in het teken van onderdrukking van de inheemse bevolking, verhandelen van inheemse slaven en niet te vergeten de onderwerping van nagenoeg alle vrouwen. Dit businessmodel leek indertijd bij uitstek geschikt om zoveel mogelijk winst te maken. Over de ruggen van de onderdrukten, vanzelfsprekend. Sindsdien zijn wij maatschappelijk een heel eind gekomen en geloven wij niet langer dat een dergelijk businessmodel onbeperkt houdbaar is. Dat wil zeggen, de meesten van ons....

In bepaald opzicht echter lijken de gebeurtenissen van de laatste tijd met betrekking tot prins Harry, Meghan Markle alsmede de eerdere onthullingen over prinses Diana ons toch weer terug te voeren naar dit lang vergeten koloniale verleden. Een koloniaal verleden waar je zonder argwaan te wekken doodleuk kon beslissen over de levens en/of de dood van individuele mensen. En dan in het bijzonder van die met een kleurtje. Het afgeleide disrespect voor individuele levens, dat zijn voornaamste wortels lijkt te hebben in dit koloniale verleden, heeft zich blijkbaar ergens diep in de krochten van het Britse koninklijk paleis succesvol weten te handhaven.

Minachting van 'het zwakke geslacht' van oudsher succesvol

De wijze waarop prinses Diana van meet af aan door de royals is behandeld, heeft een gelijkwaardig en gelukkig huwelijk al bij voorbaat onmogelijk gemaakt. De binnen de familie min of meer karakteristieke omgang met 'het zwakke geslacht' heeft rechtstreeks tot haar ondergang en indirect tot haar uiteindelijke dood geleid, daarover bestaat mijns inziens geen twijfel. Het feit dat koningin Elizabeth als matriarch van de koninklijke familie haar vrouwelijke krachten hoogstwaarschijnlijk reeds lang geleden heeft uitgeruild voor een meer patriarchale vorm, teneinde te kunnen heersen in een van oorsprong mannenbolwerk, bevestigt mijn hypothese alleen maar.

Hoewel het er in eerste instantie op lijkt dat de royals een dergelijk trucje ten aanzien van Meghan Markle nog eens dunnetjes wilden overdoen, hebben ze zich enorm misrekend in het feit dat Meghan een krachtige moderne vrouw is die zich de kaas niet zomaar van haar brood laat eten. Ook prins Harry mag in dit opzicht natuurlijk niet worden onderschat.

Stok van 'de huidskleur' biedt geen soelaas

Een en ander ondanks het feit dat de Britse royals extra diep in de krochten van hun familiegeschiedenis hebben gespeurd naar een extra stok om mee te slaan. Waar de stok van 'het zwakke geslacht' geen uitkomst meer bood, zou de stok van 'de huidskleur' in dit geval de doorslag hebben moeten geven. In zijn roemruchte verleden is het Britse rijk er daarmee immers altijd in geslaagd om elke vorm van tegenstand ongenadig hard neer te slaan en elke potentiële tegenstander definitief te knechten.

Britse royals zijn achterhaald

Helaas voor de historisch achterhaalde Britse royals begint hun onvermogen om mee te bewegen binnen moderne maatschappelijke verhoudingen hen inmiddels danig parten te spelen. De nog altijd deels in het verleden levende Britse royals laten hiermee overtuigend zien dat familiewaarden gebaseerd op een roemruchte koloniale geschiedenis in het licht van de huidige maatschappelijke verhoudingen en media niet langer houdbaar zijn, period.

[Fotocredits: Netflix]

Art Huiskes

Art ziet zichzelf als onderzoeksjournalist en doorgrondt het liefst thema's die anderen volgens hem laten liggen. Verklarende en verdiepende artikelen...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies