Nederlandse gamesindustrie gaat strijd aan voor gebruik Loot boxes

Nederlandse gamesindustrie gaat strijd aan voor gebruik Loot boxes

De strijd tegen schatkistjes

Vorig artikel Volgend artikel

Loot boxes, ook wel bekend als schatkistjes in games, zijn inmiddels een bekend fenomeen. De loot boxes zijn tijdens het spelen van een game gratis te verkrijgen, maar soms moet er ook voor worden betaald. Er is door de speler geen invloed uit te oefenen op wat er in deze schatkistjes zit. Soms is de inhoud alleen cosmetisch, soms helpt de inhoud bij het winnen van het spel. Inmiddels maakt de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) zich grote zorgen over deze loot boxes. Met name mogen minderjarigen niet bloot worden gesteld of in aanraking komen met deze manier van gokken.

De Nederlandse gamesindustrie komt nu met een reactie in de vorm van een manifest op de zorgen van de Kansspelautoriteit en de maatschappelijke discussie omtrent de wenselijkheid en toelaatbaarheid van gokelementen in games, en in het specifiek loot boxes. Gezien de complexiteit van dit onderwerp nemen we de tekst van het bestuur van de Dutch Games Association (DGA) vrijwel volledig over.

Reactie Nederlandse gamesindustrie:

Op 15 oktober 2018 heeft de KSA een bijeenkomst georganiseerd over de vermenging ‘gaming-gambling’ en vanaf 21 januari 2019 opende de KSA de reactiemogelijkheid op de Toezichtagenda voor haar plannen van 2019. Naar aanleiding hiervan hebben DGA, Van Iersel Luchtman en de Nederlandse gamesindustrie gebruik gemaakt van deze oproep, middels het manifest, om bij te dragen aan deze agenda.

De Nederlandse gamesindustrie en loot boxes

De Nederlandse gamesindustrie vindt het van groot belang om haar stem naar het gebruik van loot boxes nu te laten horen. Dit omdat ze niet gelijk te stellen is aan de grote internationale partijen die voorwerp zijn geweest van het onderzoek van de Kansspelautoriteit.

De Nederlandse gamesindustrie begrijpt de zorgen ten aanzien van het mogelijke risico op kansspelverslaving en vindt de aandacht aan de mogelijke gevaren van loot boxes en vergelijkbare mechanieken terecht. Hierover is een discussie ontstaan binnen de Nederlandse gamesindustrie en de huidige conclusie die uit deze discussie getrokken kan worden is eenduidig en ondubbelzinnig:

Nederlandse ontwikkelaars en uitgevers willen voorkomen dat hun game een toegangspoort vormt naar een kansspelverslaving of dat kansspelen worden vermomd als entertainment games. Zij hebben in de regel een voorliefde voor het maken én spelen van games en zien entertainment games als een belangrijke culturele uiting. Games hebben ook daadwerkelijk impact (net als films en andere media) en juist door die impact is het een belangrijk onderwerp.
- Dutch Games Association

Loot Boxes

De Kansspelautoriteit gaat ervan uit dat als de inhoud van een loot box verhandelbaar is, er sprake is van economische waarde en dus van een kansspel in de zin van de wet. De Nederlandse gamesindustrie schaart zich achter dit uitgangspunt, maar heeft ook behoefte aan duidelijkheid over de reikwijdte van het begrip “verhandelbaar” en over de mogelijke impact van loot boxes in het algemeen.

De Nederlandse gamesindustrie zou de mogelijkheden om zelfregulering uit te vaardigen willen (laten) onderzoeken met als doel om ervoor te zorgen dat ook loot boxes die geen kansspel zijn ethisch en verantwoord blijven. De Nederlandse gamesindustrie vindt het bijvoorbeeld van belang dat er géén loot boxes worden opgenomen in games die zijn bestemd voor minderjarigen.

Voor wat betreft games die zijn gericht op volwassenen zou de aanwezigheid van loot boxes slechts aanvaardbaar kunnen zijn, indien deze op een eerlijke en transparante wijze worden geïmplementeerd.

Conclusie

Het opgestuurde manifest is een uitdrukkelijke uitnodiging aan de KSA en overige betrokken partijen om de dialoog met de Nederlandse gamesindustrie aan te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen en stelt een werkgroep voor om efficiënt en slagvaardig te kunnen communiceren en samenwerken. Een mogelijk risico op verslaving is immers iets dat niet aan het toeval mag worden overgelaten! Het gehele manifest is hier te vinden.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies