Smartphone belangrijk voor e-mail en e-commerce

Smartphone belangrijk voor e-mail en e-commerce

Vorig artikel Volgend artikel

Het Nationaal E-mail Onderzoek 2016 dat op 4 oktober verscheen, geeft een volledig beeld van hoe de Nederlander omgaat met het kanaal e-mail en hoe de Nederlander zijn social media gebruikt. En het onderzoek maakt duidelijk via welke devices wij e-mail en social media raadplegen. Zo blijkt dat wij onze smartphone niet alleen voor social media gebruiken, maar dat wij ook het liefst onze e-mails op een smartphone lezen. En we gebruiken dit device ook steeds vaker om online aankopen te doen. Kortom, de smartphone wordt steeds belangrijker voor het kanaal e-mail en het device speelt een steeds grotere rol in de e-commerce.

Lezen van e-mails? Bij voorkeur op een smartphone

Als we het Nationaal E-mail Onderzoek 2016 erbij pakken, dan blijkt dat 37% van de Nederlanders zijn e-mails het liefst op een smartphone leest, gevolgd door de laptop met 30%. De desktop staat op drie met 22% en tablets gebruiken Nederlanders het minst voor het lezen van hun e-mails. Slechts 11% geeft aan dit apparaat het vaakst te gebruiken voor het lezen van e-mails.

Op welk device leest u het vaakst uw e-mail?

device
Blinker Nationaal E-mail Onderzoek 2016 | n = 2148


In het onderzoek is ook terug te vinden hoe deze gemiddelden zich verhouden tot verschillende leeftijdsgroepen. En zoals te verwachten valt, jongeren spreken een grotere voorkeur uit voor de smartphone als leesdevice voor e-mails dan ouderen. Onder 25-34-jarigen is de voorkeur 59% voor de smartphone en 25% voor de laptop, maar voor 65-plussers ligt de voorkeur nog bij de ouderwetse desktop met 43%. Slechts 8% van de ouderen pakt het liefst zijn smartphone erbij om e-mails te lezen.

Hier zijn ongetwijfeld uiteenlopende redenen voor te geven. Denk aan: grootte van het scherm, penetratiegraad van smartphonebezit onder ouderen of de technische skills om e-mailaccounts toe te voegen, maar het feit blijft: in 2014 las 30% van de Nederlanders zijn e-mails op een smartphone. Dat dit percentage in 2016 zeven procentpunten hoger ligt, rechtvaardigt de conclusie dat de smartphone voor het kanaal e-mail steeds belangrijker wordt.

Online aankopen doen? Steeds meer op een smartphone

Deze positieve relatie met smartphones zien we ook terug als je kijkt op welk device wij het liefst een online aankoop doen. Op dit terrein heeft de smartphone nog wel een inhaalslag te maken op de desktop en de laptop, maar de 10% voorkeur voor de smartphone is best opmerkelijk. In 2014 lag dit percentage namelijk nog op 4%.

Via welk device doet u het vaakst online aankopen?

aankopen
Blinker Nationaal E-mail Onderzoek 2016 | n = 2148

Ook hier is het interessant om te kijken hoe het zit met de verschillende leeftijdsgroepen. Zo zegt 21% van de 25-34-jarigen een smartphone het vaakst te gebruiken voor online aankopen. Dat percentage ligt al een stuk hoger dan het gemiddelde van 10%. Het betekent natuurlijk ook dat er een leeftijdsgroep ver onder het gemiddelde scoort. Niet verwonderlijk: 65-plussers trekken het gemiddelde naar beneden. Slechts 1% uit deze leeftijdsgroep gebruikt het liefst een smartphone voor online aankopen.

Smartphone en e-mail gaan steeds meer samen

Uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2016 blijkt dat de smartphone voor online aankopen steeds belangrijker wordt en dat steeds meer Nederlanders dit device erbij pakken om e-mails op te lezen. Als ook de oudere Nederlander de smartphone meer gaat gebruiken, dan zal dit een positief effect hebben op het e-mailleesgedrag via smartphones en op de online aankopen via dit device.

Nationaal E-mail Onderzoek 2016

Deze en nog veel andere cijfers zijn terug te lezen in het Nationaal E-mail Onderzoek 2016. Dit onderzoek is een publicatie van Blinker en CG Selecties. Het onderzoek geeft niet alleen aan welk device wij het liefst gebruiken voor het lezen van e-mails, maar het geeft ook aan hoe de Nederlander e-mail in zijn algemeenheid gebruikt. Denk aan: de doelen waarvoor wij ons e-mailadres gebruiken, de samenstelling van onze inbox, onze leesmomenten en de populariteit van e-mail. En in de editie van 2016 is e-mail op al deze terreinen vergeleken met social media. Geen enkel ander onderzoek maakt deze relatie zo expliciet duidelijk.

Wil je meer weten over hoe Nederland anno 2016 e-mail en social media gebruikt? Download dan het Nationaal E-mail Onderzoek 2016.

Deze blogpost is geschreven door Hendrik Westerhuis – Senior Content Developer – Blinker BV.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies