Zorgen over veiligheid elektronische handtekening

Zorgen over veiligheid elektronische handtekening

Vorig artikel Volgend artikel

7 van de 10 Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid van deze handtekeningen. De twintigers en dertigers geven wel de voorkeur aan de elektronische handtekening. Docusign, marktleider op het gebied van elektronisch ondertekenen deed hier onderzoek naar en kwam tot die conclusie. Ook kwam er uit het onderzoek dat ruim drie kwart van de Nederlanders inmiddels wel eens een elektronische handtekening heeft gezet. De overheid, banken en verzekeraars worden het meeste vertrouwd met de zogeheten elektronische handtekening ofwel eSignature.

Onderzoek naar de accepetatie

Het onderzoek naar de acceptatiegraad van de elektronische handtekening in Nederland werd in opdracht van DocuSign in juni van dit jaar onder 1.021 Nederlanders uitgevoerd. Het bedrijf ziet sinds de invoering van de coronamaatregelen een exponentiële toename in het gebruik van de eSignature en was benieuwd op welke manieren Nederlanders gebruik willen maken van de elektronische ondertekening.

Momenteel geeft een achtste van alle Nederlanders de voorkeur aan het elektronisch ondertekenen. Het zijn vooral de dertigers en mensen die fulltime werken die de voordelen inzien: de snelheid, niet het huis uit hoeven en het gemak werden door de deelnemers bejubeld. Maar ruim 60 procent van de Nederlanders geeft nog altijd de voorkeur aan het tekenen met pen en papier, waarvan de 60-plussers en niet-werkenden in verhouding tot de andere groepen de minste voorkeur voor het elektronisch ondertekenen hebben.

Zorgen om veiligheid persoonsgegevens grootste barrière

Veiligheid is een belangrijk onderdeel in de overweging om een handtekening elektronisch te zetten. Aan die barrière liggen twee oorzaken ten grondslag: zorgen over de veiligheid van persoonlijke gegevens en de juridische geldigheid van een eSignature. Bijna 70 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft zorgen over de veiligheid van persoonsgegevens en slechts 28 procent kent een eSignature evenveel waarde toe als een natte handtekening.

Doug Luftman, VP & Deputy General Counsel bij DocuSign, zegt: “Op beide terreinen zijn de laatste vijf jaar enorme stappen gezet – zozeer zelfs dat de elektronische handtekening nu als veiliger kan worden beschouwd. Naast dat DocuSign investeert in eigen datacenters om zo de gegevensbeveiliging te kunnen waarborgen, heeft de Europese verordening eIDAS van 2016 bovendien het juiste vertrouwensklimaat gecreëerd voor online-transacties binnen de hele Europese Unie. In eIDAS staat kort gezegd dat een eSignature net zo rechtsgeldig is als een fysieke handtekening. Dat blijkt ook uit de ervaringen van DocuSign: documenten die DocuSign beheert, zijn uiteraard wel eens onder de rechter gekomen. Geen enkele daarvan is ooit nietig verklaard.”

Overheid, banken en verzekeraars krijgen meeste vertrouwen

Het meeste vertrouwen in een veilige afhandeling van het elektronisch ondertekenen van contracten krijgen de overheid (48%), banken (39%) en verzekeringsmaatschappijen (24%). Echter zou een meerderheid nooit het BSN of paspoortnummer (57%), biometrische data (57%) of bankgegevens (51%) afgeven bij het aangaan van een elektronische overeenkomst. Drie op de tien Nederlanders deelt ook het rijbewijsnummer liever niet.

Naast de zorgen over de juridische geldigheid van de elektronische handtekening, komt uit het onderzoek naar voren dat een ‘natte’ handtekening echter aanvoelt. Dat is terug te zien in de bereidheid om bepaalde soorten contracten elektronisch te ondertekenen. Nederlanders staan over het algemeen open om contracten van overheidsdiensten (69%), dienstverleners of leveranciers (66%), verzekeringen (64%), lidmaatschappen (61%) en abonnementen (56%) elektronisch te ondertekenen. Bij ‘mijlpaal’-contracten, bijvoorbeeld de aankoop van een huis (27%), zijn ze daar minder toe bereid. Ook zijn werkende Nederlanders voorzichtiger in elektronisch tekenen voor zichzelf (51%) dan voor de organisatie waar ze werken (26%).

Luftman: “Ondanks de zorgen over veiligheid van persoonsgegevens is de bereidheid tot elektronisch ondertekenen voor de veel voorkomende contracten relatief hoog. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral Millenials open staan voor de eSignature. Dat biedt bedrijven mogelijkheden om hun dienstverlening efficiënter en klantgerichter in te delen, passend in deze tijd waarin we veel op afstand doen, en met dezelfde zekerheid die aan een traditionele handtekening wordt toegekend.”

Sylvia Torn

DC Business is het zakelijke platform van Dutchcowboys en wordt beheerd door Sylvia. Met veel passie en energie helpt Sylvia organisaties en merken gericht...