DC Business01.09.2016

Digitale leiders presteren financieel beter


En zorgen voor tevreden personeel

Oxford Economics heeft in opdracht van SAP onderzoek gedaan naar digitaal leiderschap. Het onafhankelijke onderzoeksbureau concludeert dat slechts een op de vijf managers een digitale leider is. Het overgrote deel van de leidinggevenden haalt dus niet het maximale uit de digitale economie en laat zo allerlei mooie kansen liggen.

Uit het onderzoek Leaders 2020 blijkt dat digitaal leiderschap zich op verschillende manieren uitbetaalt:

  • Betere financiële prestaties. Ruim drie kwart van de digitale leiders rapporteert een sterke omzet- en winstgroei. Dit geldt voor slechts 55% van de overige managers.
  • Tevreden en betrokken personeel. De workforce van digitale leiders is relatief tevreden (87%) in vergelijking met het personeel van de andere respondenten (63%).
  • Trouwe werknemers. Digitaal leiderschap leidt ertoe dat werknemers minder snel vertrekken bij het bedrijf, zelfs niet als ze een andere baan aangeboden krijgen.

Maar wat maakt iemand een digitale leider?

Versimpelde besluitvorming.

Vier op de vijf digitale leiders nemen beslissingen op basis van data en bijna twee derde geeft aan dat hun organisatie in staat is om real-time besluiten te nemen. Bij de andere respondenten is dit respectievelijk slechts 55% en 46%. Digitale leiders gaan ook transparanter te werk en verdelen de besluitvorming over de gehele organisatie.

Diversiteit is topprioriteit.

Organisaties die excelleren in de digitale economie, hebben een relatief divers middenkader. Daarnaast ligt het aandeel vrouwelijke werknemers hoger dan bij andere bedrijven. Gemiddeld hebben deze organisaties vaker speciale diversiteitsprogramma’s (46% tegenover 38% van alle bedrijven), erkennen ze vaker het positieve effect van diversiteit op de bedrijfscultuur (66% tegenover 37%) en zien ze vaker het verband tussen meer diversiteit en betere financiële prestaties (37% tegenover 29%).

Het onderzoek toont wel aan dat er bij de meeste organisaties nog ruimte voor verbetering is. Zo vindt slechts 39% van de respondenten dat hun werkgever effectieve diversiteitsprogramma’s heeft ingesteld. Iets minder dan de helft is van mening dat hun leiders het belang van diversiteit voldoende onderschrijven en dat er ook stappen zijn gezet om een diverse workforce te bevorderen.

Luisteren naar jongere managers.

Uit het onderzoek blijkt dat millennials steeds vaker een leidinggevende positie hebben in het bedrijfsleven. 17% van de hooggeplaatste managers is een millennial. Deze leiders zijn minder optimistisch over de digitale volwassenheid van hun organisatie dan andere managers. Ze beoordelen de aanwezige leiderschapskwaliteiten tussen 15% en 23% minder goed dan niet-millennials, bijvoorbeeld als het gaat om het faciliteren van samenwerking, diversiteitsmanagement, het geven van feedback en het terugdringen van bureaucratie.

Aangezien millennials binnenkort de helft van de volledige workforce vormen, zullen ze de bedrijfscultuur voor een groot deel bepalen. Hun mening is dus heel belangrijk. En zij vinden het hoog tijd voor verandering.

Aan het onderzoek werkten meer dan 4.000 managers en werknemers uit 21 landen mee. Het geeft een gedetailleerd beeld van de factoren die bepalen of een organisatie succesvol is in de digitale economie.