Bedrijven kunnen niet groeien door tekort aan ICT-personeel

Bedrijven kunnen niet groeien door tekort aan ICT-personeel

Vorig artikel Volgend artikel

De ICT-markt is een markt die juist baat gehad heeft bij de Covid-19 pandemie. Hierdoor is de vraag naar ICT groter geworden. Inmiddels bedraagt het aantal ICT-ers 540.000, waarvan 100.000 vrouwen. Nog altijd is sprake van veel openstaande vacatures. Voor ICT is de vacaturegraad het hoogste in Nederland: 77 per 1.000 banen (bron CBS Q2 2021). Ter vergelijking: dit is in de bouw 62 per 1.000 banen, in de zorg 32 per 1.000 banen en in het onderwijs 21 per 1.000 banen.

ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg door het UWV aangewezen als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken moet ook worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren.

Omscholing

Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. Door het opschalen van deze regionale initiatieven heeft De Human Capital Agenda ICT, samen met haar partners, een plan gemaakt om gedurende vier jaar meer dan 36.000 mensen op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken.

Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021

Om het arbeidsmarktprobleem en de overstapmogelijkheden goed in kaart te brengen, is door CentERdata het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 uitgevoerd. Naast volledige omscholing laten de resultaten zien dat het voor iedereen belangrijk is en steeds belangrijker wordt om zijn of haar digitale skills te blijven ontwikkelen. Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en dat een aantal beroepen verdwijnt. Door dezelfde digitalisering wordt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs met toename van salaris. Om een overstap naar ander werk mogelijk te maken, moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Daarvoor komen overheid, onderwijs en sociale partners in actie: Een Leven Lang Ontwikkelen.

Zonder Leven Lang Ontwikkelen ontstaat afnemend werkperspectief

Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De vraag naar ICT-specialisten groeit, in het bijzonder in de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health en HTSM. Tegelijkertijd neemt de vraag naar de juiste (digitale) competenties toe bij vrijwel alle functies. Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch, omdat overstappen naar andere beroepen in andere sectoren eenvoudiger wordt.

De overstapkansen die het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 laat zien, zijn bijzonder relevant voor de mensen die vrezen in de toekomst hun baan te verliezen. Het is voor hen noodzakelijk om bij te leren op specifieke competenties die in de vorige functie niet vereist waren, maar in de nieuwe wel. Dit ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moet de norm worden. Dit vraagt een cultuuromslag in bedrijven en in het onderwijs, en om een actieve houding van werkenden. Leven Lang Ontwikkelen moet de komende jaren in het teken staan van het investeren in digitale competenties en soft skills.
Sylvia Torn

DC Business is het zakelijke platform van Dutchcowboys en wordt beheerd door Sylvia. Met veel passie en energie helpt Sylvia organisaties en merken gericht...