Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de zelfrijdende auto

Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de zelfrijdende auto

Vorig artikel Volgend artikel

Volgens een recent internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat Nederland het best is voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Nederland is wereldwijd koploper gevolgd door Singapore, de Verenigde Staten en Zweden. Men heeft wereldwijd in totaal twintig landen beoordeeld op het gebied van overheidsbeleid, wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de mate waarin nieuwe technologieën in de maatschappij aanwezig zijn en de acceptatie hiervan door de consument.

Alle lichten op groen!

In Nederland zijn onze drukke wegen goed aangelegd en onderhouden. Uit het onderzoek bleek ook dat de nieuwste technologie in onze maatschappij goed is ingeburgerd en breed wordt geadopteerd door de consument. Ook is onze telecom infrastructuur goed op orde en staat de overheid positief tegenover de komst van zelfrijdende auto’s. Dit laatste blijkt wel uit het feit dat er al grootschalige testen zijn geweest met zelfrijdende personenauto’s en vrachtwagens. Wettelijk gezien moet er nog wel een persoon fysiek in de auto zitten. Er is echter een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om met zelfrijdende auto's te rijden zonder dat er een fysiek persoon in de auto zit. Uiteraard moet men wel op afstand kunnen ingrijpen indien nodig.

Slimste jongetje van de klas

Als Nederland lopen we voorop met onze technologie en innovatie. Dit blijkt ook wel uit het feit dat we een Automotive High Tech Campus in Eindhoven hebben en dat er op de Technische Universiteit Eindhoven een specifieke faculteit voor Smart Mobility is. Ook zijn er tal van samenwerkingen tussen provincies en fabrikanten waarbij bijvoorbeeld getest wordt met slimme vrachtwagens. Denk bijvoorbeeld aan Schiphol.

Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de ontwikkeling van beleid en wetgeving om de komst van een dergelijk voertuig mogelijk te maken.
- Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive.
Ons land kent in vergelijking met andere landen een groot aantal R&D-centra en industrie partnerships en bovendien een fijnmazig netwerk van oplaadpalen voor de elektrische auto. Dat laatste is een goede indicator voor de bereidheid van een maatschappij om de infrastructuur bij de tijd te houden. Zelfrijdende voertuigen gaan niet alleen de wijze van transport ingrijpend veranderen, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd leven en werken.
- aldus Kramer.

Uitdaging

Ok, er liggen tal van kansen maar alvorens we daadwerkelijk in een zelfrijdende auto kunnen stappen zullen we nog behoorlijk wat stappen moeten zetten. Denk alleen maar aan de connectiviteit. De zelfrijdende auto moet met alles en iedereen kunnen communiceren. Denk aan de auto’s onderling, maar ook met verkeersborden, verkeerslichten en andere verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Deze uitdaging vergt afstemming met de gehele automotive industrie en met de vele toeleveranciers, landelijke en regionale overheden en biedt dus enorme kansen voor het bedrijfsleven.

Ondanks dat we in Nederland het best zijn voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto en dat alle lichten ogenschijnlijk op groen staan, zal het nog niet zo eenvoudig zijn om met zijn allen over te stappen op de zelfrijdende auto. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat wij als Nederland vrij terughoudend zijn en dat slechts een derde van de Nederlanders enthousiast is over de komst van zelfrijdende auto’s. Ruim de helft wil zelf aan het stuur blijven zitten.

We hebben vooral onze twijfels over de keuzes die de zelfrijdende auto in het verkeer maakt en wie er aansprakelijk is in geval van een ongeval. Echter op het moment dat de zelfrijdende auto aantoonbaar minder verkeersslachtoffers zou veroorzaken, is de verwachting dat het sentiment onder de Nederlanders omslaat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dan de helft van de onderzochte Nederlanders aangeeft te zullen kiezen voor de zelfrijdende auto.

Afbeelding: Adobe Stock folienfeuer

Onno Rompa

Onno is blogger op DutchCowboys, Travelvalley en StyleCowboys. Onno schrijft over technologische innovaties en trends en ontwikkelingen op het gebied van...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies