ANWB mag Wegenwacht abonnement niet verplichten bij pechhulpverzoek

ANWB mag Wegenwacht abonnement niet verplichten bij pechhulpverzoek

De bond maakt zich volgens de rechter schuldig aan koppelverkoop

Vorig artikel Volgend artikel

Tegenwoordig, zeker als je een redelijk nieuwe of (private) leaseauto rijdt, komt het niet heel vaak meer voor dat je de Wegenwacht van de ANWB nodig hebt bij pech onderweg. Autofabrikanten en leasemaatschappijen hebben doorgaans hun eigen pechservice, en veel auto’s hebben daarvoor ook een noodknop ingebouwd om die service direct in te schakelen.

Geen Wegenwacht lid? Dan moet je bij pech een abonnement afsluiten

Heeft jouw auto dat niet, dan zul je bij pech onderweg toch de Wegenwacht moeten inschakelen, als niemand anders in de buurt is om je weer op weg te helpen. Al vele tientallen jaren is het zo dat wanneer je geen ANWB Wegenwacht lid bent en je toch beroep doet op die service bij pech onderweg, je meteen ook een abonnement op de Wegenwacht moet afsluiten, voor minimaal 1 jaar.

In een zaak die de ANWB had aangespannen tegen een automobilist die de kosten van dat verplichte abonnement na pechhulp niet wilde betalen, heeft de kantonrechter nu bepaald dat de ANWB zich met deze praktijken schuldig maakt aan koppelverkoop. En dat is in Nederland al een hele tijd verboden. De ANWB eiste bij de rechter dat de automobilist alle, ook de abonnementskosten, betaalt. Die bestonden in dit geval uit € 100,00 voor Wegenwacht Nederland Standaard minus € 50,00 jongerenvoordeel, plus een tarief voor het verlenen van directe pechhulp van € 90,00.

Rechter vindt dit koppelverkoop

De rechter oordeelde dat het verplicht afsluiten van een Wegenwacht abonnement gelijk staat aan het verkopen van een verzekeringsovereenkomst. En daar heeft de gedaagde automobilist met zijn pechhulp verzoek volgens de rechter niet om gevraagd. Dit betekent volgens de rechter dat de ANWB zich met het verplicht afsluiten van een abonnement – de zogenoemde verzekeringsovereenkomst voor de Wegenwacht - schuldig maakt aan koppelverkoop.

“Artikel 4:63a lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het verbod op koppelverkoop: als een verzekering een aanvulling is op de levering van een dienst als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan moet de mogelijkheid worden geboden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dit artikel is geïmplementeerd naar aanleiding van Richtlijn 2016/97/EU betreffende verzekeringsdistributie, welke richtlijn onder meer tot doel heeft het niveau van consumentenbescherming te verhogen, waarbij de lidstaten ter realisatie van dat doel dienen te voorzien in maatregelen die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn”, aldus de uitspraak van de rechter.

Oneerlijke handelspraktijk

Volgens artikel 6:193b lid 2 onder a van het Burgerlijk Wetboek is het bovendien een oneerlijke handelspraktijk.

“Eiseres (de ANWB, red.) handelde in strijd met vereisten van professionele toewijding door pechhulp niet afzonderlijk aan te bieden, maar gedaagde te verplichten om ook een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, terwijl dat een niet toegestane koppelverkoop in de zin van artikel 4:63a lid 1 Wft is. 1 De omstandigheden waaronder dit gebeurde, gedaagde die met pech langs de weg stond en in een noodsituatie verkeerde, maken dit des te kwalijker. Overeenkomsten die zijn gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk zijn vernietigbaar”, zo vervolgt de uitspraak.

Reactie ANWB afwachten

Deze uitspraak wil niet zeggen dat de ANWB direct al moet stoppen met het aanbieden van een abonnement op de Wegenwacht wanneer ze een niet-lid de dienst inschakelt voor pechhulp. Omdat dit de eerste keer is dat een dergelijk oordeel (koppelverkoop) geveld wordt, krijgt de ANWB de kans om hier nog op te reageren.

Tot die tijd wordt de uitspraak aangehouden. De kans is echter heel groot dat, ook na verweer van de ANWB, het verplicht moeten afsluiten van een Wegenwacht abonnement bij pechhulp, straks verleden tijd is. Uiteraard zullen automobilisten ook dan nog altijd voor de pechhulp zelf moeten betalen. Of de ANWB de tarieven dan aanpast? Dat is een kwestie van afwachten.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...