Social Media Measurement: friend or foe?

Vorig artikel Volgend artikel
Social Media Measurement: friend or foe?

Social media trainingen, seminars, workshops en analyse rapportages. Je kunt geen website, mailbox of magazine openen of je ontvangt een aanbieding voor een van bovenstaande. Zo ook Groupon acties. 'Social media expert in a day'.. voor 75 euro.. wat een deal.. Ik besloot mezelf in te schrijven. Mijn eerste indruk: verouderde en complexe business modellen werden aangehaald en verrijkt met wat Social Media vitaminen (u kent de bullshit bingo nog?). Toch knikten een groot aantal mensen in de zaal instemmend. De meeste vragen gingen over ROI en measurement en werden beantwoord met: hoe meer volgers hoe beter...toch?

Een mooie return of investment op social media campagnes willen we natuurlijk allemaal, maar moeten we niet beginnen bij het begin? Voordat we ons blindstaren op het te behalen resultaat moeten we eerst concreet maken 'wat' en 'hoe' gemeten gaat worden. Hier rijst de vraag: Hoe staat het bedrijfsleven van onze natie ervoor op het gebied van social measurement analyses?

Ik stel u een voorbeeld; Het BuzzCapture rapport over de Google plus lancering.

Halverwege juli kregen we de eerste rapportages binnen over de lancering van Google plus. Het moge duidelijk zijn dat Google plus door de lancering vaak genoemd wordt op het web, maar in hoeverre kunnen we met deze cijfers de daadwerkelijke attentie waarde interpreteren?

In de rapportage van BuzzCapture wordt bekend dat binnen een week maar liefst 25.000 uitingen over Google plus zijn gedaan, Google plus wordt goed ontvangen (?). Een groot deel van deze uitingen is te wijten aan Google's invite strategie. Door de invite strategie keren we terug naar middeleeuws Europa door de traditionele ruilhandel weer in leven te roepen; een google invite voor followers, retweets of likes.

Het vragen om of verhandelen van invites mag strikt genomen niet in de sentiment analyse worden meegenomen omdat het simpelweg geen mening over 'Google plus' ventileert. Dit maakt de cijfers enigszins verwarrend: Uit de rapportage komt niet naar voren in hoeverre dit in de sentiment analyse gecorrigeerd is.

Er worden quotes gebruikt die het positieve en negatieve sentiment aangeven, maar iets dat niet in de rapportages uitgelegd wordt, is wie deze mensen zijn. Zijn dit vakmensen, middelbare scholieren of is het de slager op de hoek? En wat is hun invloed? En worden de meningen van deze influentials overgenomen (Resonantie ratio)?

Kan een quote als: 'Hopelijk zal Google+ een goed privacybeleid hebben, want dat van Facebook is extreem slecht." als positief worden ervaren?  Betekend negatief zijn over Facebook dat men positief is over Google plus?

Influentials
Een ander punt is de meting van influentials:  Wat is de weging van volume vs impact? En wordt de mening van de influentials overgenomen? (Resonantie ratio). Met een logische beredenering lijkt mij dat 'DutchCowboys' (als organisatie) meer invloed heeft dan individuele blogger 'JeeeM'. Het rapport vermeldt echter dat 'DutchCowboys' onder 'JeeeM' in de rangorde van invloedrijke impact staat[b1] . Ook rijst de vraag of je beide entiteiten los van elkaar kunt zien omdat deze zowel in termen van volume als impact elkaar beïnvloeden.(volume)

tabel1

Het onderzoek meldt tot slot een voorspelling dat Google plus binnen zes maanden groter zal zijn dan Facebook. Hierin wordt ook een bron vermeld: één blog dat een mening ventileert over dat Google plus nog wel eens groot kan worden (overigens aannemelijk). Één mening, geen cijfers, geen trend analyse maar een 'gut feeling', die in de rapportage wordt meegenomen.

Conclusie
In het huidige social media rapportage klimaat zijn we nog niet uitgediscussieerd over de betrouwbaarheid en validiteit van metingen. Vraag is echter of bedrijven kritische beslissingen maken op basis van rapportages. Data verzamelen is geen kunst, maar het goed interpreteren van data is nodig om waardevolle betekenis aan informatie te geven.
Worden sociale media analyse rapporten een vriend of vijand? De dynamiek en complexiteit in het Sociale Media landschap zorgen vooralsnog voor analyses die ter discussie gesteld kunnen worden.

Rapport BuzzCapture

Roel de Beer

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies