Creating the optimal viral message

Vorig artikel Volgend artikel
Creating the optimal viral message

In het kader van mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg ben ik in opdracht van Creactiv bezig met een onderzoek naar viral marketing.

Ondanks dat viral marketing, zowel internationaal als in Nederland veel in de belangstelling staat van de (marketing)media, zijn er tot op heden weinig wetenschappelijke studies naar gedaan. Er is daardoor weinig bekend over de motivaties, attitudes en het gedrag van de mensen die vrijwillig meewerken aan deze marketingactiviteiten.

Daarnaast is er ook zeer weinig onderzoek gedaan naar specifieke kenmerken van virale marketing berichten die de doorstuurintentie kunnen beïnvloeden.

Wanneer er al wel onderzoek is gedaan omtrent viral marketing dan is dit vaak niet gedaan aan de hand van empirisch onderzoek, maar op basis van case studies waarbij praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd om tot aanbevelingen voor de toekomst te komen. Er zijn enkele wetenschappelijke studies te onderscheiden waarbij gebruik is gemaakt van een bestaande dataset, maar het probleem hierbij is dat de resultaten vaak niet te generaliseren zijn tot buiten een specifieke branche. Ook berusten de resultaten vrijwel altijd op respondenten uit de Verenigde Staten.

Wij willen hier verandering in brengen en meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de inhoudelijke kenmerken die de bereidheid beïnvloeden van de Nederlandse bevolking om viral marketing berichten door te sturen. Uiteindelijk zouden hierdoor effectievere virale campagnes kunnen worden ontwikkeld, omdat het onderzoek een beeld geeft van de combinatie van kenmerken die voor de grootste kans op succes zorgt.

Voordat wij hier een beeld van kunnen geven is het eerst noodzakelijk voldoende respondenten te vergaren. Ik zou uw medewerking dan ook zeer op prijs stellen. Deze link brengt u naar de online enquête, die meerdere zoals hieronder weergegeven keuzesets bevat.

Alvast bedankt! Bart van den Hout

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies