Social Strategy Model 2011

Vorig artikel Volgend artikel
Social Strategy Model 2011

In 2009 introduceerde Sjef Kerkhofs het Social Strategy Model, een strategisch kader dat het vormen van een strategisch social media plan tastbaarder en eenvoudiger maakt. In 2010 verscheen het boek ʻSocial marketing strategie; van experiment naar succesʼ. Dit boek schreef Sjef samen met een drietal andere auteurs en gaat nadrukkelijk in op het Social Strategy Model.

De markt van social media is continu in beweging en nieuwe mogelijkheden volgen zich in snel tempo op. Een strategisch model kan dus al snel ‘oud’ zijn. Daarom is het belangrijk dat auteurs deze regelmatig updaten en gebruikers de nieuwste mogelijkheden kunnen implementeren. Het Social Strategy Model van Sjef was ook toe aan een make over.

Het Social Strategy Model 2011 is op enkele onderdelen fors aangepast maar biedt nog altijd het herkenbare kader. Het model is aangepast op basis van de enkele marktonderzoeken. Daarnaast zijn de strategische cases waar Sjef aan heeft gewerkt een inspiratiebron geweest voor de aanpassingen in het model.

Het model bestaat nog altijd uit een centrale interne kern, met daaromheen analyserende en strategische keuzes. De interne cirkel van het Social Strategy Model 2011 is nu het DNA van de onderneming, met daarin de facetten ʻmensenʼ, ʻstrategieʼ en ʻproducten/dienstenʼ. Deze drie facetten vormen samen het DNA van het bedrijf, hetgeen continu als rode lijn binnen de social media strategie bewaakt moet worden.

Vervolgens is meer nadrukkelijk dan in het vorige model de rol van de nulmeting benadrukt, die als het ware een kick off is van de analyserende stappen in het model. Middels de nulmeting wordt in kaart gebracht waar een organisatie staat in de markt en ten opzichte van de concurrentie.

Social strategy model

Het huidige kalenderjaar maakt duidelijk dat er voor organisaties een grote valkuil bij het inzetten van social media is bijgekomen, het daadwerkelijke management en beheer van social media na het inplementeren van de strategie. De capaciteit of kennis ontbreekt vaak, waardoor beheer wordt verwaarloosd en de social media werkzaamheden niet tot een succes kunnen uitgroeien. Ook hier is in de nieuwe variant van het Social Strategy Model meer nadruk op gelegd.

De whitepaper waarin de veranderingen worden beschreven is gratis aan te vragen via een aanvraagformulier.

Marvin de Reuver

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies