Social Media kansrijk

Vorig artikel Volgend artikel
Social Media kansrijk

De Social Media Professionals Association (SMPA) deed met Ruigrok | NetPanel online onderzoek naar het gebruik van Social Media voor commerciële doeleinden.  Uit het onderzoek onder 277 respondenten (op o.a. Marketingfacts, Frankwatching en hier op Dutchcowboys) blijkt dat meer dan 82 procent goed op de hoogte is van de ontwikkelingen op het gebied van social media. Tegelijkertijd vindt 67 procent dat er te weinig kennis bestaat over de inzet van sociale media voor commerciële doeleinden. Daaraan heeft men wel behoefte.

Onder de respondenten is vooral behoefte aan meer kennis en inzicht over de effecten van het inzetten van sociale media op onder meer (merk)bekendheid, imago, betrokkenheid, traffic en conversie. Kortom; er is behoefte aan meetbare resultaten. Ook zijn de ondervraagden benieuwd naar praktijkervaringen, do’s en don’ts, inspiratie en ook naar waar de grens van het toelaatbare ligt in de mate van commercieel zijn.

Uit het onderzoek blijkt verder, dat er onder de doelgroep een groot vertrouwen is in het commercieel gebruiken van sociale media, ondanks het gebrek aan kennis. Het idee dat je met sociale media teveel controle uit handen geeft aan de doelgroep leeft nauwelijks meer, slechts een enkeling is het met deze stelling eens.

Meer onderzoeksresultaten over de inzet van social media:

- Van de werkenden gebruikt twee derde (66%) sociale media commercieel voor het bedrijf zelf, ruim een derde (38%) doet dit voor klanten.
- Werkenden die geen sociale media commercieel inzetten, doen dit met name niet vanwege een gebrek aan ervaring (60%) en kennis (44%).
- Voor ruim de helft (53%) van de ondervraagden die sociale media commercieel hebben ingezet voor bedrijf en/ of klanten, is deze inzet (zeer) succesvol geweest.
- Voor ondervraagden die sociale media hebben ingezet voor hun eigen bedrijf, heeft dit voor bijna twee derde (64%) een positief effect gehad op de merkreputatie. Voor de helft (46%)(waar van toepassing) heeft het een positief effect gehad op het koopgedrag. Van een negatief effect was geen sprake, hooguit van geen effect.
- Het inzetten van een bedrijfsweblog is regelmatig beschreven als een succesvol voorbeeld van commercieel gebruiken sociale media, omdat dit meetbare effecten had op onder andere sitebezoek, merkbekendheid en conversie. Minder succesvolle cases hebben vaak betrekking op communities die geen aansluiting vonden bij de doelgroep, of doodbloedden na een goede start.
- De helft van de werkenden (50%) ziet de eigen organisatie als (zeer) vooruitstrevend als het gaat om het inzetten van sociale media. Een derde vindt dit juist (helemaal) niet het geval.
- Onder de ondervraagden die werken bevinden zich veelal beslissers. Ruim de helft (56%) beslist in samenspraak met anderen over het gebruik van sociale media, een derde beslist hier zelf over (32%).
- Tweederde (73%) geeft aan in het komende jaar 2009 (veel) meer sociale media te gaan gebruiken voor commerciële doelen. Wanneer men kijkt naar de komende vijf jaar, verwacht zelfs 89% (veel) meer te gaan uitgeven aan sociale media.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies