Zoekmachines moeten snel persoonsgegevens wegdoen

Vorig artikel Volgend artikel
Zoekmachines moeten snel persoonsgegevens wegdoen

Volgens een artikel in de Staatscourant mogen zoekmachines op internet gegevens over het surfgedrag van hun klanten maximaal zes maanden bewaren. Ook moeten klanten geïnformeerd worden over wat er met hun gegevens gebeurt.

Dat stelt de "Artikel 29 werkgroep", een onafhankelijke door de Europese Commissie ingestelde waakhond (.pdf) die toeziet op privacybescherming, in een advies. Zoekmachines vervullen een cruciale rol als intermediairs in de informatiesamenleving,

aldus de werkgroep. Maar privacybescherming wordt een steeds belangrijkere kwestie om in ogenschouw te nemen bij de manier waarop de zoekmachines met privacygevoelige informatie van hun klanten omgaan.

Volgens de werkgroep komen er steeds meer klachten binnen over mogelijke schendingen van de privacy door zoekmachines. Ook zijn er recent een aantal incidenten geweest waarbij bleek hoe gevoelig de informatie is die door zoekmachines wordt verzameld. De Europese privacyregelgeving is onverkort van toepassing op zoekmachines, ook als ze niet op Europees grondgebied gevestigd zijn. Dat betekent dat persoonsinformatie slechts zo lang bewaard mag blijven als strikt noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, om service te verlenen en fraude te voorkomen.

Gegevens over het zoekgedrag vallen niet onder de Europese bewaarplicht voor verkeersgegevens, en mogen dus ook niet om die reden langer bewaard worden.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies