Tag: research

 • Kunnen algoritmes een "nieuwe Shakespeare" voorspellen?

  onderzoek Vermoedelijk liggen de uitgevers die J.K. Rowling een keurige standaard afwijsbrief stuurden nog wel eens uit een nachtmerrie wakker schrikken. Het beoordelen van een manuscript op potentieel verkoopsucces is een lastige taak. Een 'goed boek' kan worden afgewezen, maar ook het tegenovergestelde gebeurt: een boek, waarvan je verwacht dat de eerste druk met moeite verkocht zal worden, blijkt een onverwachte bestseller. lees meer

 • Hoe staat het er voor met Internet Dating?

  onderzoek Volgens een onderzoek van het Pew Research Center, geeft 21 procent van de internetgebruikers aan het eens te zijn met de stelling "People who use online dating sites are desperate". Toch geeft dezelfde studie aan dat 11% van de volwassen Amerikanen online dating sites of mobiele dating apps gebruikt hebben in het afgelopen jaar. Vorig jaar was dat nog maar drie procent.

  Zijn internet gebruikers echt meer en meer "desperate" of zijn ze zo verstandig dat ze deze vorm van contact maken ook een kans geven bij het op zoek gaan naar een geschikte partner? lees meer

 • automotive Ford heeft vandaag bekend gemaakt de volgende stap te zetten in zijn Blauwdruk voor mobiliy, met de onthulling van een geautomatiseerde onderzoeksauto, de Ford Fusion Hybrid. Deze zal worden gebruikt om voortgang te maken op gebied van autonoom rijden en andere geavanceerde technologieën.

  De autonoom rijdende Fusion Hybrid is het resultaat van een doorlopend project dat voortbouwt op meer dan tien jaar onderzoek van Ford naar autonoom rijden, en zal worden gebruikt om huidige en toekomstige sensorsystemen en technologieën voor bestuurdersassistentie te testen. Het doel van Ford is het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën met zijn leveranciers, zodat deze functionaliteit in de volgende generatie auto's van het bedrijf kan worden geïmplementeerd.

  "De Ford Fusion Hybrid Research Car is een wezenlijk onderdeel van onze visie op de toekomst van mobiliteit," aldus Bill Ford, Executive Chairman van Ford. "Wij zien een toekomst voor ons met auto's die met elkaar en hun omgeving communiceren om het rijden veiliger te maken, verkeersopstoppingen te verminderen en het milieu te sparen. Met deze baanbrekende technologieën zal Ford de komende 100 jaar een nog grotere impact hebben dan we in onze eerste 100 jaar hebben gehad." lees meer

  Autonoom rijdende Fusion Hybrid Research Car van Ford
 • 5 december: Facebook Compassion Research Day

  facebook Morgen, 5 december, organiseert Facebook alweer de 4e editie van de Compassion Research Day. Facebook kijkt dan op een toegankelijke manier naar hoe wetenschappelijke kennis van menselijke interactie kan worden toegepast op sociale technologieën.

  Tijdens het evenement passeren verschillende sprekers de revue: Onderzoekers van Facebook, het Yale Center for Emotional Intelligence en het Berkley Greater Good Science Center zullen nooit eerder vertoonde data delen en verschillende onderwerpen verkennen. lees meer

 • Technology Uit een wereldwijd onderzoek van Castrol en TomTom blijkt dat automobilisten in Amsterdam ieder jaar gemiddeld zo'n 22.320 'start-stop' bewegingen meemaken. In Rotterdam zijn dit er gemiddeld slechts 6.120, het laagste aantal van alle 50 onderzochte wereldsteden en maar liefst 25.000 minder dan in Istanbul, dat bovenaan de lijst prijkt.

  Het doel van het onderzoek was om te analyseren wat de veranderende rijcondities vergen van auto's. Veel stop-start bewegingen kunnen namelijk leiden tot microscopische slijtage in de motoren. Het onderzoek is door TomTom uitgevoerd voor Castrol, met gebruik van de gegevens van de satellietnavigatiesystemen in auto's in 50 steden over de hele wereld.

  Opvallend is dat Amsterdam met de ruim 22.000 start-stops boven wereldsteden als Londen (21.000), New York (15.480) en Sydney (13.200) zit. lees meer

  Verkeer in Amsterdam maakt 4x zoveel start-stop bewegingen als in Rotterdam
 • events De komende dagen zien we tijdens Research@Intel volgens Adam King zaken die de komende 3 tot 5 jaar niet voor de consumentenmarkt beschikbaar zullen komen. De marketingdirecteur van de Notebook-divisie van de hardwarefabrikant laat dan ook veel liever zien waar de huidige markt zich bevindt en waar deze zich naar verplaatst. lees meer

  Adam King (Intel): 'De 2-in-1 waarborgt de toekomst van notebooks'
 • events De komende twee dagen zal Dutchcowboys aanwezig zijn tijdens het jaarlijkse Research@Intel event. Elk jaar kijken de futuristen van de hardware fabrikant naar de nieuwste ontwikkelingen en de nabije toekomst van ons technologische bestaan.

  Dit jaar kent het het event 3 themas: "Enriched Lives", "Data Society" en "Intelligence Everywhere". Het team van Intel publiceerde alvast een teaser om de thematiek over te brengen. 

 • Bellen met Android, berichten versturen met iPhone

  mobile De gemiddelde eigenaar van een iPhone besteedt dagelijks 1 uur en 15 minuten aan mobiele activiteit. Bij Android-toestellen daalt die tijdsbesteding met 35%, tot zo'n 49 minuten per dag. Zo blijkt uit onderzoek van Experian Marketing Services. Er wordt echter aan toegevoegd dat de gebruiksfrequentie van de toestellen in grote mate afhankelijk is van specifieke activiteiten, waarbij Android-toestellen onder meer vaker worden gebruikt voor het voeren van telefoongesprekken, terwijl met de iPhone meer tekstberichten worden verstuurd.

  De onderzoekers stelden vast dat toestellen met het Android-besturingssysteem voor 28%  van de tijd gebruikt worden voor het voeren van telefoongesprekken, tegenover diezelfde activiteit bij de iPhone slechts 22% van de totale tijd in beslag neemt. Anderzijds vertegenwoordigen tekstberichten 22% van de totale tijd op iPhones, tegenover amper 16% bij het Android-besturingssysteem. lees meer

 • Van alle sociale platformen groeit Twitter het snelst

  twitter Google+ mag dan Twitter wel voorbij zijn qua aantallen (actieve) gebruikers. Twitter blijkt wereldwijd toch het snelstgroeiende sociale platform te zijn. Zo blijkt uit data van Globalwebindex onder meer dan 30 duizend consumenten in 31 landen.

  Verder werd vastgesteld dat de dominantie van Facebook, Twitter en Google+ samen in het wereldwijde sociale ecosysteem ieder kwartaal weer verder toeneemt. Globalwebindex noemt het ook opvallend dat deze sociale platformen hernieuwde impulsen blijken te genieten in gesatureerde markten zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canda, dankzij de inschakeling van mobiele technologieën en applicaties. lees meer

 • Insight: aandacht voor kunst en cultuur floreert [Adv]

  onderzoek Marketeers uit de kunst- en cultuursector opgelet! De kunst- en cultuursector heeft te lijden onder de bezuinigingen van het kabinet. In plaats van 900 miljoen is er van 2013 tot 2016 slechts 700 miljoen euro per jaar beschikbaar voor subsidies, fondsen en andere stimuleringsmiddelen.¹ Dit noopt tot innoveren en ondernemen. De overheid stimuleert ondernemerschap op dit gebied en dat zorgt voor nieuwe initiatieven die kunst en cultuur voor liefhebbers aantrekkelijker moeten maken.

  En het effect is daar. Kleine theatergezelschappen maken applicaties die in combinatie met printadvertenties zorgen voor meer verkochte kaarten, artiesten treden vaker op in kleine gezelschappen en proberen via Facebook een nieuwe schare fans aan te spreken. Hoewel dit betekent dat artiesten harder moeten werken voor de aandacht van het publiek, betekent het ook dat de aandacht voor kunst en cultuur meer dan ooit floreert. lees meer

 • Insight: consumenten vertrouwen charitatieve instanties steeds minder [Adv]

  onderzoek Marketeers uit de charitatieve sector opgelet! De charitatieve sector heeft te maken met grote uitdagingen. De financiële soliditeit staat onder druk in economisch lastige tijden. De daling van de overheidssubsidies zorgt voor een terugloop van de inkomsten. Opvallend genoeg stegen de inkomsten uit eigen fondsenwerving wel bij de 25 grootste goede doelen in Nederland, vooral bij gezondheidsorganisaties. De eigen inkomsten namen vorig jaar met 4,2 procent toe tot een totaal van 743 miljoen euro.¹ Dit wordt vooral verklaard door een toename van donaties uit erfenissen. Het meest gevoelig voor de dalende overheidssubsidies zijn de kleinere organisaties. Met name organisaties die zich bezighouden met internationale hulp of de goede doelen die zich richten op natuur, milieu en dieren hebben het zwaar. Dit type organisatie is naar verhouding meer afhankelijk van overheidssubsidies en voor hen is het lastiger om eigen inkomsten te generen.²

  De algemene verwachting is dat de komende jaren de subsidies verder zullen gaan dalen en dat het een steeds grotere uitdaging wordt om inkomsten uit andere bronnen te genereren. Zo is het nog maar de vraag of de vergrijzing ook een structureel positief effect gaat hebben op de inkomsten uit donaties en of jonge donateurs in de toekomst net zo veel zullen geven als de huidige groep 65+’ers nu doet.³ Jongere generaties blijken minder loyaal en kennen een andere steunmentaliteit. lees meer

 • Insight: Wat telt is ‘de BV IK’ [Adv]

  onderzoek Marketeers in de onderwijsbranche opgelet! Door vergrijzing verandert Nederland in een steeds sneller tempo. Veel babyboomers zullen de komende jaren met pensioen gaan en worden opgevolgd door de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe lichting is ambitieus, bruist van de energie, heeft hoge verwachtingen van werkgevers, is zelfgericht en ondernemend ingesteld. Status, netwerken en ongegeneerd carrière maken bepalen het imago van de twintigers van nu. Voor twijfel en onzekerheid is geen ruimte. Wat telt is ‘de BV IK’.¹

  Deze aanstormende generatie zal Nederland veranderen door haar snel groeiende invloed op organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Hun behoefte aan vrijheid en prestatiegerichtheid vraagt om een toekomstbestendige invulling van onderwijs en werkgeverschap. Waar gaan de ontwikkelingen op het gebied van opleiding en ontwikkeling naartoe? De druk om te presteren en om je te onderscheiden is hoog. Niet alleen van jongeren, maar juist ook van ervaren arbeidskrachten wordt verlangd dat zij zich continu bijscholen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen bijbenen en gekwalificeerd te blijven op hun vakgebied. In het kader van het Europese  subsidieprogramma ‘Een Leven Lang Leren’ wordt continue bijscholing door de overheid gestimuleerd en in sommige gevallen zelfs verplicht gesteld. lees meer

 • Insight: Al is het dichter bij huis, korter en minder uitbundig, Nederlanders gaan ook nu nog massaal op vakantie [Adv]

  onderzoek Marketeers in de toerismebranche opgelet! Nederlanders staan bekend als een reislustig volk. Maar in economische onzekere tijden zijn Nederlanders geneigd de hand op de knip te houden en zou je verwachten dat dit ten koste gaat van het aantal vakanties.

  De afgelopen jaren waren de effecten op het vakantiegedrag echter relatief klein. Nederlanders blijven ondanks de sombere economische situatie massaal op vakantie gaan, al is het wel vaker wat dichterbij, korter en minder uitbundig.¹

  Ook boeken zij vaker op het laatste moment in plaats van lang van te voren. Die trend zal na het crisisjaar 2012 waarschijnlijk nog sterker doorzetten. Feit is dat Nederlanders duidelijker keuzes maken en dat dwingt reisorganisaties ertoe om zich nog meer te onderscheiden en scherp in te spelen op de veranderde vraag. Want de vraag naar reizen en vakanties is hoe dan ook springlevend. lees meer

 • Insight: 75% van de Nederlanders vindt dat er meer ruimte moet zijn voor technologische ontwikkelingen [Adv]

  onderzoek Marketeers in de elektronica en ict branche opgelet! De spelers op de markt voor televisie-, breedbandinternet- en telefonieproducten worden gedwongen alle zeilen bij te zetten om zich staande te houden in een sector die in hoog tempo verandert. Het effect van de toegenomen capaciteit van de kabelinfrastructuur, de voortdurende consolidatie, de sterke groei van digitale televisie en de opkomst van de smartphone in combinatie met een applicatiemarkt, is dat aanbieders en consumenten steeds nieuwe wegen zoeken en vinden in het ICT- en telecomlandschap.¹ Al met al genoeg redenen om precies te willen weten waar de kansen liggen. Want die zijn er wel degelijk.

  De technologisering van het dagelijkse leven en de economie gaat met rasse schreden voort. In tien jaar tijd is het percentage Nederlanders dat vindt dat er meer ruimte moet komen voor technologische ontwikkelingen gestegen van 50% naar 75%. Ook neemt de huiverigheid hiervoor af. Vijftien jaar geleden waren drie van de vijf Nederlanders nog van mening dat er grenzen gesteld moesten worden aan de technologische ontwikkeling, anno 2012 heeft 84% van de bevolking juist vertrouwen in de vooruitgang van de technologie.² lees meer

 • Insight: spaaracties supermarkten sympathieker dan tv-commercial [Adv]

  onderzoek Marketeers uit de fast movingindustrie opgelet! Vroeger kochten we allemaal A-merken. Douwe Egberts, Blue Band, WC-Eend, Calvé pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Overtuigd door de massamedia dachten we zo het geluk te bereiken. Inmiddels weet de consument beter en varieert hij tussen fair trade, Euroshopper en kiloknallers.¹ Door de recessie gaan consumenten steeds kritischer bekijken wáár zij boodschappen doen én welke merken ze kopen. Supermarkten strijden om de gunst van de consument en er is een ware oorlog gaande tussen de A-merken en private labels. Zowel retailers als fabrikanten zullen scherp moeten blijven inspelen op de wensen en behoeften van de consument van deze tijd.

  Ondanks de recessie is de omzet van supermarkten in 2012 licht gegroeid. Dit komt deels door de btw- en accijnsverhoging per 1 oktober, waardoor de omzet ook in 2013 naar verwachting verder zal stijgen. Door de steeds ruimere openingstijden en acties om de consument naar de winkel te lokken, neemt het aantal supermarktbezoeken toe. Ondanks dat de gemiddelde waarde van de kassabon daalt, zorgt deze hogere bezoekfrequentie, in combinatie met de btw- en accijnsverhogingen, voor omzetstijgingen.² lees meer

 • Insight: Ondanks het dalend aantal ambtenaren, zijn de kosten van de overheid in Nederland gestegen [Adv]

  onderzoek Marketeers in de non-profitsector opgelet! De overheid is de grootste werkgever van Nederland. Ongeveer één op de tien werkende Nederlanders heeft een baan bij de overheid of in de non-profitsector. In absolute aantallen zijn dat 717.000 personen. Deze mensen werken bij 2.360 overheidswerkgevers, variërend van defensie en politie tot basisscholen en gemeenten.¹

  Mede door de huidige economische en financiële situatie staat de overheid als werkgever voor een aantal uitdagingen. Hoe toekomstbestendig is het Nederlandse ambtenarenapparaat? In vergelijking met andere landen (waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) is de Nederlandse overheid relatief klein. De afgelopen jaren is het Nederlandse ambtenarenbestel flink gekrompen. Dit is een bewuste keuze. Sinds 2010 is er in het kader van het project ‘Compacte Overheid’ flink gesnoeid in het aantal banen. Ook in het huidige regeerakkoord is de doelstelling opgenomen om het aantal rijksambtenaren terug te brengen door het rijk administratief als één werkgever in te richten, P&O en dienstverlening te bundelen en het aantal rijkskantorenlocaties te concentreren.² lees meer

 • Insight: crisis brengt gebreken in finan-ciële systeem aan de oppervlakte [Adv]

  onderzoek Marketeers uit de financiële dienstverlening opgelet! Nederland maakt een turbulente tijd door waarbij we vandaag niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Dat maakt bedrijven en consumenten onzeker. Iedereen blijft dan ook zo veel mogelijk op zijn of haar geld zitten. Met als consequentie dat we allemaal de economische recessie in de hand werken. Ondertussen groeit de mentale impact van de crisis, ook in Nederland. Consumenten hebben weinig vertrouwen in de eigen financiële situatie ¹. Een grote groep Nederlanders verwacht voor de toekomst een lager welvaartsniveau. Tegelijkertijd zien we dat de hoop op verandering overheerst.

  De economische situatie roept gevoelens van bezorgdheid op, vooral als het gaat om de toekomst van kinderen, maar ook gevoelens als machteloosheid, kwaadheid en somberheid komen de laatste jaren aanzienlijk sterker naar voren dan voorheen. Dit alles hangt direct samen met het lage vertrouwen dat consumenten hebben in banken, verzekeraars en andere financiële instellingen ². lees meer

 • Insight: Nederlanders zijn verwend geraakt (vindt de meerderheid) [Adv]

  onderzoek Marketeers in de luxury & lifestylebranche opgelet! De Nederlandse samenleving wordt meer en meer extravert, direct, prikkelgericht en open-minded. Een nieuwe vorm van zelfgerichtheid overheerst, in combinatie met een verlangen naar ervaring, expressie en betovering. Tegelijkertijd is er bij veel Nederlanders een besef van soberheid opgekomen, dat zich uit in het zuiniger omgaan met geld en een sterkere oriëntatie op immateriële waarden.¹ Deze laatste trend hangt samen met de economische omstandigheden.

  Een ruime meerderheid van de bevolking (64%) vindt dat Nederlanders verwend zijn geraakt.² Veel Nederlanders (61%) houden rekening met een lager welvaartsniveau voor de komende jaren en stellen daardoor de aanschaf van duurzame goederen steeds vaker uit. Vooral aan meubels, kleding en schoeisel wordt minder geld uitgegeven. De sterkste omzetdaling van bijna 13% staat op naam van woninginrichtingspecialisten. Het aantal faillissementen van kleding- en schoenenwinkels is in het tweede kwartaal van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011 verdubbeld.³ lees meer

 • Insight: zakelijke beslissers vormen een invloedrijke doelgroep [Adv]

  onderzoek Marketeers uit de zakelijke dienstverlening opgelet! Zakelijke beslissers vormen een invloedrijke doelgroep van ruim 600.000 Nederlanders die vanuit hun functie gerekend worden tot de sleutelfiguren bij de aankoop van producten en diensten. Een meerderheid van de beslissers (71%) valt in de bedrijfscategorie midden- en kleinbedrijf (MKB), een kwart is zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en 4% valt in de bedrijfscategorie groot zakelijke markt.

  De meeste beslissers zijn afkomstig uit het MKB, de motor van de Nederlandse economie. Met meer dan 800.000 bedrijven is de sector goed voor 760 miljard euro van ons BNP. Dit zijn over het algemeen flexibele en creatieve bedrijven, met een indrukwekkende innovatiedrang en -kracht. Daarmee is het MKB een belangrijke katalysator voor veranderingen en innovaties. Het besef dat het MKB een cruciale rol in onze maatschappij speelt, neemt de laatste jaren sterk toe. En terecht ¹. lees meer

 • online Tijdens het Cisco Live event in Londen heeft het bedrijf de resultaten bekend gemaakt van 2 onderzoeken die een duidelijk beeld geven van de groeiende beveiligingsuitdagingen waar bedrijven, IT-afdelingen en eindgebruikers mee te maken hebben. In het bijzonder nu werknemers steeds mobieler worden en de scheidingslijn tussen werk en privé steeds meer vervaagt.

  Hoewel vaak wordt verondersteld dat de beveiligingsrisico’s toenemen naarmate iemand online meer twijfelachtige activiteiten ontplooit, laat het Cisco 2013 Annual Security Report zien dat het niet alleen gaat om pornografische, farmaceutische of goksites, maar dat vooral legitieme bestemmingen op het web risico’s opleveren. Denk daarbij aan zoekmachines, retail sites en social media sites.

  Cisco ontdekte dat de kans op besmetting door malware via online winkelsites 21 keer hoger is dan bijvoorbeeld via sites die vervalste softwarepakketten aanbieden. Bij online advertenties bleek dat de kans op besmetting maar liefst 182 maal zo hoog is als bij pornografie. lees meer

  Generatie Y is van mening dat het tijdperk van privacy voorbij is

Videos

 • Social Media gebruik in Nederland
 • Hans Rosling - The Joy of Stats
 • We All Want to Be Young
 • Beam me up autonomous car
 • PicNic '08: Jim Stolze
Recommend on Google

Poll

Hoe begin jij je dag online?

Headlines

© 2004-2014 Dutchcowboys.nl - All Rights Reserved.

All views and opinions expressed are those of the authors of Dutchcowboys.

All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Hosted by Nines