Tag: overheid

 • socialmedia Onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans is een actie Facebook gebruiker. Met meer dan 22 duizend FB-fans heeft hij een breed platform gecreëerd waarop hij een mix van persoonlijk en zakelijk nieuws brengt en interactie mogelijk maakt. Wereldwijd heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken meer dan 275 accounts in de sociale media. Ook talloze BZ-medewerkers zijn actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en andere platformen. Frans Timmermans hierover in een eigen FB-statusupdate: "Dit is voor mij onderdeel van moderne diplomatie: een andere manier van communiceren, betrokkenheid, dialoog en direct contact". lees meer

  Ministerie van Buitenlandse Zaken brengt social-media atlas uit
 • Vandaag start campagne tegen smartphone-gebruik in de auto

  nieuws De aangekondigde publiekscampagne van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat vandaag van start, zo is te lezen op de site van de Rijksoverheid. Automobilisten en andere weggebruikers worden via radio- en televisiespotjes gewezen op de risicoś van het handmatig gebruik van smartphones in het verkeer onder het motto: "Houd in het verkeer je aandacht op de weg en niet op je smartphone". Vermoedelijk zullen de parallel gestarte extra politiecontroles op handmatig smartphone gebruik meer indruk maken: prijskaartje voor overtreding is 220 euro. lees meer

 • Facebook komt met eerste Global Government Requests Report

  facebook Facebook heeft vandaag het eerste Global Government Requests Report openbaar gemaakt. In het rapport zijn alle overheidsaanvragen van de eerste 6 maanden van 2013 opgenomen. De volgende informatie is opgenomen in het rapport:

  - Welke landen data hebben opgevraagd over Facebook gebruikers
  - Het aantal data-aanvragen van die genoemde landen
  - Het aantal gebruikers waarover data is opgevraagd
  - Het percentage waarin Facebook aan deze aanvragen gehoor heeft gegeven.

  In Nederland zijn er in totaal 11 verzoeken geweest die betrekking hadden op 15 verschillende gebruikers accounts. De reactie van Facebook: "Bij Facebook vinden we dat overheden een grote verantwoordelijk hebben om mensen te beschermen. Dit moet echter wel op een transparante manier gebeuren. Transparantie en publieke veiligheid sluiten elkaar niet uit. Facebook brengt dit rapport uit om er zeker van te zijn dat de gebruikers de aard en de omvang van deze aanvragen begrijpen. Ook willen we wijzen op de strikte regels en processen die we inzetten bij het in behandeling nemen van deze aanvragen. We onderwerpen iedere aanvraag zeer nauwkeurig aan onze eigen voorwaarden en aan de wetten, en verwachten voor ieder verzoek een uitgebreide beschrijving van de wettelijke en feitelijke grondslag van het verzoek." lees meer

 • Van alleen-bestuur naar we-sturen

  online Nieuwe technologieën hebben grote impact op de werking van de democratie. Overal ter wereld dwingen mensen met behulp van nieuwe technologieën transparantie af en worden (commerciële) diensten sneller en effectiever aangeboden. Mensen verwachten terecht een open en effectieve overheid, maar juist die loopt ver achter, ook op het niveau van de Europese Unie. Het is niet uit te leggen dat bedrijven vrijwel alle diensten online hebben, maar je voor de meeste burgerzaken nog steeds aan loketten een nummertje moet trekken.

  Als het om bestuurlijke en democratische vernieuwing gaat wordt de snelheid van technologische veranderingen niet bijgebeend. Politici en bestuurders blijven te veel in de gesloten systemen hangen en kiezen soms zelfs het liefst voor het geheim houden van informatie. Bestuurlijke vernieuwing moet relevantie krijgen door nieuwe technologieën ambitieus in te zetten voor transparantie en democratisering. lees meer

 • De Amerikaanse overheid wil jouw wachtwoorden

  online De Amerikaanse overheid heeft alle grote internetbedrijven opgedragen de wachtwoorden van hun gebruikers te overhandigen. Zo weet CNET te melden op basis van anonieme bronnen. Indien deze info klopt gaat het om de zoveelste escalatie in de controledrang van de NSA, zo schrijft Declan McCullagh. 

  Want wanneer de regering over een wachtwoord van een gebruiker beschikt, dat normaal gezien in een versleutelde vorm bestaat, kan een derde persoon zich toegang tot dat account verschaffen om persoonlijke berichten te lezen of zich zelfs als die persoon voor te doen.

  Beide bronnen die de site aanhaalt beweren dat ze al meerdere keren door overheidsinstanties zijn gevraagd om wachtwoorden bekend maken, tot nog toe hebben ze daar niet aan toegegeven. lees meer

 • Franse overheid zet na Google nu de jacht in op Skype

  online Het Franse gerecht heeft opdracht gekregen om de activiteiten van Skype te onderzoeken omdat het bedrijf weigert een licentie aan te vragen als telecomoperator. Skype, dat eigendom is van Microsoft, wordt zo het volgende bedrijf dat door de Franse autoriteiten in het vizier wordt genomen in hun poging om globale internetbedrijven te controleren. 

  Skype weigert als een telecomoperator te worden beschouwd omdat het bijhouden van de data omtrent telefoonverkeer- zoals door de Franse wet verplicht - een te zware kost voor het bedrijf betekent. Het zijn vooral de grote Franse telecomoperatoren die proberen Skype tegen te werken. Bedrijven als France Telecom en Free Telecom voeren aan dat bedrijven als Google en Skype hun netwerken met data overspoelen terwijl deze bedrijven zelf er amper in slagen geld te vinden om in hun netwerken te investeren.

  Skype heeft al meerdere malen bevestigd dat Europese telecomoperatoren de diensten van zijn gratis telefoondienst op hun mobiele netwerken opzettelijk vertragen of weigeren te ondersteunen. lees meer

 • Insight: Ondanks het dalend aantal ambtenaren, zijn de kosten van de overheid in Nederland gestegen [Adv]

  onderzoek Marketeers in de non-profitsector opgelet! De overheid is de grootste werkgever van Nederland. Ongeveer één op de tien werkende Nederlanders heeft een baan bij de overheid of in de non-profitsector. In absolute aantallen zijn dat 717.000 personen. Deze mensen werken bij 2.360 overheidswerkgevers, variërend van defensie en politie tot basisscholen en gemeenten.¹

  Mede door de huidige economische en financiële situatie staat de overheid als werkgever voor een aantal uitdagingen. Hoe toekomstbestendig is het Nederlandse ambtenarenapparaat? In vergelijking met andere landen (waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië) is de Nederlandse overheid relatief klein. De afgelopen jaren is het Nederlandse ambtenarenbestel flink gekrompen. Dit is een bewuste keuze. Sinds 2010 is er in het kader van het project ‘Compacte Overheid’ flink gesnoeid in het aantal banen. Ook in het huidige regeerakkoord is de doelstelling opgenomen om het aantal rijksambtenaren terug te brengen door het rijk administratief als één werkgever in te richten, P&O en dienstverlening te bundelen en het aantal rijkskantorenlocaties te concentreren.² lees meer

 • 'Overheid kan straks al jouw skype-gesprekken afluisteren'

  online Een zakenman uit Californië heeft een nieuwe technologie gepatenteerd die de overheid de mogelijkheid kan geven om VoIP (Voice over Internet Protocol, waar onder andere Skype van gebruik maakt) gesprekken op te nemen in real time. Damien Gayle beschrijft de nieuwe technologie in de Britse krant The Daily Mail.

  Momenteel is het nog erg lastig om VoIP-gesprekken af te luisteren omdat deze technologie de audiosignalen in datapakketten transformeert, die moeilijk te onderscheppen zijn. Dit is ook precies de reden dat sommige landen VoIP blokkeren en waarom de Amerikaanse FBI een poging heeft gedaan chatproviders te dwingen ‘backdoors’ te installeren zodat agenten toch mee zouden kunnen luisteren.

  De situatie gaat ehcter flink veranderen nu Dennis Chang uit Californië een patent heeft geregistreerd op een “legale onderscheppingstechnologie” die de overheid in staat zal stellen om VoIP-communicatie “op een geruisloze wijze op te nemen”. lees meer

 • Nationale overheden benutten Twitter onvoldoende

  twitter Uit onderzoek van Burson-Marsteller blijkt dat Nationale overheden de mogelijkheden van Twitter maar onvoldoende benutten. Er is specifiek gekeken naar country branding op Twitter. Het onderzoek toont aan dat slechts negen overheden van de 193 VN-lidstaten gebruik maken van het Twitteraccount van hun land.

  @GreatBritain, @Israel en @Sweden zijn opmerkelijke voorbeelden van landen die zichzelf promoten op Twitter. @GreatBritain maakt onderdeel uit van de ‘Britain is Great’ campagne. Deze campagne startte in maart 2012 en benadrukt positieve aspecten van het Verenigd Koninkrijk. @Israel is Israëls officiële account en wordt onderhouden door het digitale diplomatieteam van Buitenlandse Zaken. Dit account is één van de meest gevolgde accounts binnen Israël met meer dan 66.000 volgers. @Israel dient als centraal punt voor de twitteractiviteiten van de Israëlische overheid.

  De Zweedse overheid heeft het onderhoud van haar officiële Twitteraccount uit handen gegeven aan de Zweedse bevolking; iedere week is een andere inwoner van Zweden verantwoordelijk voor het account van @Sweden. De verantwoordelijke deelt aanbevelingen, adviezen en feiten over het leven in Zweden. @Sweden heeft meer dan 65.000 volgers. Het Curators of Sweden project startte in december 2011 en is, ondanks enkele ongelukkig geplaatste Tweets, met wisselend succes gekopieerd door @Ireland en @NewZealand. Het project inspireerde diverse vrijwilligersorganisaties in meer dan twintig landen om ook deel te nemen aan de zogeheten rotatie-curatie beweging. lees meer

  Tags: overheid, twitter
 • 7 overheidsmaatregelen voor duurzaam werken

  online De VVD en PvdA lijken al een eind op weg te zijn met een gezamenlijk regeerakkoord. Stichting TelewerkForumHNW roept de onderhandelende partijen in een manifest op om maatregelen te nemen om duurzaam werken te stimuleren.

  Willem de Jager, directeur van de Stichting: "We hopen dat VVD en PvdA verder kijken dan snijden in subsidies of het verhogen van belastingen. We zitten nu middenin de belangrijkste omwenteling in het bedrijfsleven sinds de industriële revolutie. Door de opkomst van flexibel en mobiel werken zijn we op weg naar duurzaam werken. Bedrijven kunnen hun concurrentie- en arbeidsmarktpositie ermee versterken. Voor werknemers betekent duurzamer werken een verbetering van de werk-privé-balans. Een vermindering van de CO2-uitstoot en flexibilisering van de zorg zijn gunstige neveneffecten.lees meer

 • Britse minister: 'Internetvrijheid moet beschermd worden door overheden'

  online Volgens William Hague, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, moeten democratische overheden de vrijheid van het internet van burgers beschermen, zelfs in het geval wanneer het crisis veroorzaakt zoals bij de anti-islam video. Tijdens een internationale cyberspace-conferentie in Boedapest zei hij dat landen altijd aan de kant van de vrijheid moeten staan, zelfs als ze het niet eens zijn met bepaalde online content.  lees meer

 • Op weg naar een perfecte overheidssite

  online Deze week start het  grootste onderzoek naar gemeentelijke websites dat ooit in Nederland is gehouden: het  GBBO, de gedragsanalyse en benchmark van burgers op overheidssites. De eerste op te leveren data bevat conclusies uit vermoedelijk 10 miljoen geanalyseerde bezoeken en 43 miljoen bekeken pagina’s. Omgerekend een sessie die 31,5 jaar duurt. De belangstelling van gemeenten is groot.

  Over de dienstverlening van de overheid heeft iedereen een mening. Buiten de traditionele dienstverlening is er de afgelopen jaren veel gesproken over de digitale dienstverlening of e-overheid. Dat het een interessant onderwerp is blijkt uit de vele onderzoeken naar het functioneren van overheidswebsites. 

  Benchmarken is hot

  Het leuke van alle Nederlandse gemeenten is dat de doelgroep overeenstemt, waardoor benchmarken goed inzicht verschaft. Benchmarken is dan ook populair. Er bestaat zelfs een keurmerk voor benchmarks binnen de overheid. lees meer

 • cybercrime Diverse gemeenten en instellingen in Nederland zijn getroffen door het computervirus XDocCrypt/Dorifel. Onder andere de gemeentes Venlo, Den Bosch, Weert en Borssele kwamen met dit bericht naar buiten. Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft gisteren al een eerste waarschuwing naar buiten gebracht. Er zijn volgens hen meer dan tien organisaties bekend die ook door het virus zijn getroffen. Samen met andere onderzoekspartijen proberen ze te zoeken naar maatregelen of andere oplossingen die problemen met het computervirus zouden kunnen verhelpen. lees meer

 • Congres CMS in de Overheid

  events 7 februari 2012 staat in het teken van alweer de 3e editie van het congres 'CMS in de Overheid'! Ook dit jaar staan de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van internet, content, communicatie en interactie centraal. We plaatsen deze binnen de specifieke context van beleid, regels en cultuur van de overheid.

  Keynote sprekers
  Dienstverlening, dialoog, burgerparticipatie, overheid 2.0... Inmiddels weet elke overheidsorganisatie wel dat voor een goede dienstverlening internet, met name een optimale eigen website, cruciaal is. Maar het blijft balanceren tussen efficiency en klantgerichtheid. Een goede inzet van content management kan grenzen verleggen!

  - Drs. Frits Huffnagel (Ondernemer, Presentator BNR en Oud-Wethouder Den Haag en Amsterdam) zal als dagvoorzitter de rode draad van de dag vertolken.
  - Mr. Alex M.I. Lambregts (Voormalig Voorzitter Vereniging Directeuren Publieksdiensten en Werkgroep Antwoord en Eigenaar, Alex Lambregts BV  "Inspirator van mensen en organisaties") geeft een overview van de stand van zaken mbt overheidsdienstverlening en uitdagingen en tips voor de komende jaren. lees meer

 • Webwereld legt dagelijks een overheidslek bloot

  cybercrime Webwereld gaat de komende maand dagelijks een ICT privacylek blootleggen en openbaar maken. Op die manier wil de nieuwssite de aandacht vestigen op de slechte beveiliging van privé-gegevens bij veel Nederlandse bedrijven en organisaties.

  Webwereld start deze actie in samenwerking met freelance onderzoeksjournalist Brenno de Winter om de aandacht te vestigen op de problematiek rondom de beveiliging van privé-gegevens. Er gaat geen week voorbij of er ligt weer een database op straat met gebruikersnamen, wachtwoorden, adressen of bankgegevens. In de meeste gevallen kunnen aanvallers zich met eenvoudige technische hulpmiddelen toegang verschaffen tot deze privacygegevoelige gegevens, terwijl het kinderlijk eenvoudig is om deze gegevens goed te beschermen. lees meer

 • Veligheidsbaas: Twitter verbieden tijdens rampen?

  twitter In het regionale Dagblad BN/DeStem stond van de week een bericht (met een Poll) over de uitspraak van Nico van Mourik van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Over Twitter zegt hij letterlijk: "140 tekens kunnen een boel kapot maken." Dus: verbieden maar als onze overheids rampenbestrijders dat nodig vinden? Want BN/DeStem meldt verder "Ongefundeerde mededelingen van omwonenden of toeschouwers zouden de officiële informatievoorziening tijdens een ramp kunnen verstoren. Van Mourik deed zijn uitspraken, die geen kritiek mochten heten, woensdagavond (16/3/2011 DA) tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Bergen op Zoom. Gemeenteraadsleden stelden hem daar vragen over de communicatie bij incidenten als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk." De krant meldt verder nog dat Van Mourik zelf actief is op Twitter"

  Deze discussie zijn nog steeds een vervolg op de wijze waarop de brand van Moerdijk is bestreden, de gebrekkige overheidscommunicatie en de effecten van de brand op de volksgezondheid. Ik heb daar op Dutchcowboys eerder mijn mening over gegeven. lees meer

 • Wikileaks: hoe internet de (diplomatieke) wereld verandert!

  onderzoek Laten we hier nu eens geen oordeel hebben over de wettelijke en morele correctheid van wat Wikileaks nu al enige tijd doet: het op internet publiceren van zeer geheime -meestal Amerikaanse- overheids-correspondentie, veelal email/telex berichten. Laten we gewoon constateren dat in een digitaal tijdperk het in alle gevallen moeilijk zal blijken te zijn zaken tot elke prijs geheim en vertrouwelijk te houden. Dat geldt voor (concurrentie) gevoelige bedrijfsinformatie, dat geldt voor communicatie tussen leden van (misdadige) organisaties. Want alle communicatie gaat vroeg of laat soms ongemerkt toch digitaal gewoon door de data-streams van het internet. Dat geldt voor geheime overheids-informatie en dat geldt niet in de laatste plaats voor vertrouwelijke en dus privacy gevoelige informatie van u en mij. Wat we ook slim denken te doen aan beveiliging.

  We kunnen er dus maar beter aan wennen en ons daarop inrichten, dan steeds weer overvallen worden door "onthullingen". Dit proces zal onvermijdelijk ook onze maatschappelijke en morele opvattingen over "geheim', "vertrouwelijk' en "privacy" doen veranderen. Dit is ook de reden dat het klassieke auteursrecht op internet uiteindelijk niet te handhaven valt. We hebben geen keus, want het is één van de effecten van de maatschappelijk verder ook zo fantastische internet. Immers: U, bedrijven en de overheid kunnen nu al niet meer buiten Internet. Geen dag. lees meer

 • 5 vragen aan KONG over de interactieve thriller ‘72 uur’

  advertising Afgelopen week ging de interactieve thriller ‘72 uur’ live, een campagne van de Rijksoverheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken - bedoeld om burgers beter voorbereid te laten zijn op een ramp. Bezoekers worden in een spannend verhaal getrokken en moeten een vrouw in een rampsituatie helpen via muiskliks, de webcam en de telefoon: een opvallende combinatie in concept, techniek en creatie. Tijd voor 5 vragen aan de makers van de thriller, art director Michael Vromans en copy writer Marthe Noordijk van bureau KONGlees meer

 • Schiet de overheid tekort in aanpak cybercrime?

  cybercrime "De overheid schiet tekort bij het voorkomen van internetfraude. Sterker nog de overheid werkt identiteitsfraude deels ook in de hand door geen paal en perk te stellen aan de informatiehonger van de overheid zelf en van het bedrijfsleven." Aldus Hoogleraar Recht en informatisering Corien Prins in een interview met het Tijdschrift (Secondant) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over de risico’s van de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de relatie tussen burgers en overheid.

  De hoogleraar Recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg pleit voor institutionele veranderingen om de aanpak van Cybercrime effectiever te maken. "Cybercrime is allesomvattend en beïnvloedt de organisatie van de samenleving. De huidige instituties zijn niet berekend op bestrijding van hightech crime.lees meer

 • Meldpunt voor Deeltijdpapa's

  online Vaders die van hun werkgever geen medewerking krijgen om meer betrokken te zijn bij hun gezin kunnen dit voortaan melden bij Meldpunt Papa.

  De overheid stimuleert een grotere betrokkenheid van vaders bij het gezin. Meldpunt Papa gaat daarom een inventarisatie maken. Ze willen inzichtelijk krijgen hoeveel vaders medewerking krijgen van hun baas. Ook ander voorbeelden, zoals onwil bij de wens voor flexibele werktijden of thuiswerken en het ontbreken van flexibiliteit bij het opnemen van een vrije middag voor o.a. doktersbezoek, willen ze graag horen. lees meer

  Tags: overheid, website
Recommend on Google

Poll

Hoe begin jij je dag online?

Headlines

© 2004-2014 Dutchcowboys.nl - All Rights Reserved.

All views and opinions expressed are those of the authors of Dutchcowboys.

All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Hosted by Nines