Tag: europa

 • google 100 miljoen dollar beschikbaar voor Startups!

  Google heeft bekendgemaakt dat het ook een Europese tak van het Google Ventures gaat lanceren. Met dit eerste Europese fonds komt er 100 miljoen dollar vrij en dat zal gebruikt gaan worden voor "het investeren in de beste ideeën van de beste Europese entrepreneurs, en hen helpen die ideeën tot leven te brengen."

  In de aankondiging schrijven ze: "Wij zijn van mening dat de Startup scene in Europa enorm veel potentie heeft. We hebben fascinerende nieuwe bedrijven als SoundCloud, Spotify, Supercell en nog vele anderen zien ontstaan in plaatsen als Londen, Parijs, Berlijn, Scandinavië en verder." lees meer

  Google Ventures komt naar Europa
  Tags: europa, startups
 • Openbaarheid vs Geheimhouding: 1-0

  online  1-0 in de strijd voor meer openbaarheid van bestuur, na maar liefst 5 jaar juridisch touwtrekken. Transparantie is een voorwaarde voor een democratisch Europa, daarom moet openbaarheid de norm zijn in plaats van de uitzondering, zo luidde de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak Raad van Ministers vs. In 't Veld. 

  Gestreept gevangenispak

  Vijf jaar geleden klopte ik aan bij de Raad voor inzage in een juridisch advies over de wettelijke grondslag van het verstrekken van onze betaalgegevens aan de Amerikanen, tijdens de onderhandelingen van het omstreden "SWIFT"-verdrag. De Raad wees het verzoek af, heeft toegang tot het stuk tot op de dag van vandaag geweigerd en het advies geheimgehouden. Uiteindelijk kreeg ik inzage in een gecensureerde versie, die meer leek op een gestreept gevangenispak dan een leesbaar document. lees meer

  Tags: europa, privacy
 • Europa beveelt Google en Facebook om privacy wetten op te volgen

  online Vorige maand speelden Google en Facebook slim in op de Europese verkiezingen, maar momenteel is bekend dat het Europese Parlement strikte bevelen heeft opgesteld wat betreft privacy. De Europese Unie is bezig om bedrijven die zakendoen op Europese bodem regels op te leggen omtrent privacy. Het is nog niet duidelijk hoe dit verder ingezet wordt. lees meer

  Tags: europa
 • Google en Facebook spelen in op verkiezingen Europees Parlement

  online Het zal niemand ontgaan zijn dat vandaag heel Nederland naar de stembus kan voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De stembureaus geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur vanavond. Op uitslagen moeten we nog even wachten omdat er in andere EU-landen nog tot en met aanstaande zondag gestemd kan worden.

  Twitter wordt overspoeld met Stemfie's. Maar ook Google en Facebook spelen op deze dag in. Google doet dat middels een Doodle, op de homepage van de zoekmachine is dan een aangepast logo geplaatst.

  Facebook introduceerde een 'ik ben een kiezer-knop', Facebookgebruikers kunnen zo delen dat ze gestemd hebben. De knop zal niet delen op wie of welke partij gestemd is. Maar via de knop kunnen mensen ook zien welke stembureaus in de buurt zijn. Deze knop is eerder in de VS ingezet tijdens verschillende verkiezingen. Met succes: Uit een onderzoek gepubliceerd in Nature blijkt dat tijdens de midterm verkiezingen in 2010 de knop tot 340.000 extra stemmers leidde, nadat ze zagen dat vrienden hadden gestemd. lees meer

  Tags: europa
 • online

  Meer dan een half miljoen ondernemers spreken zich in de dagen voor de Europese Verkiezingen duidelijk uit voor Europa. Zij doen dit in de campagne ‘Wijzijnvoor.eu’.

  Volgens de ondernemers is een positieve Europacampagne nodig omdat het pro-Europageluid in Nederland veel te weinig wordt verteld. De ondernemers zijn voor Europa, omdat onze bedrijven daar een groot deel van ons geld verdienen en heel veel banen creëren. Ieder jaar verdienen we 120 miljard euro met export binnen Europa. Die export is goed voor bijna anderhalf miljoen banen. Als de kiezers het stemhokje ingaan, beseffen ze dat veel te weinig. "Er wordt van alles beweerd over Europa, maar waar het om gaat -dat we er veel geld en met zijn allen onze boterham aan verdienen- hoor je veel te weinig."

   lees meer
  Half miljoen ondernemers laten zien hoe belangrijk Europa is
  Tags: europa
 • Europees handvest voor vrijheid van meningsuiting

  online D66-Europarlementariër Marietje Schaake verwelkomde het Europees handvest voor de vrijheid van meningsuiting, dat gisteren werd aangenomen door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. In het handvest nemen de ministers aanbevelingen over die Schaake eerder deed vanuit het Europees Parlement voor meer digitale vrijheden en persvrijheid. Het handvest legt vast hoe Europa zich online en offline zal inzetten voor vrijheid van meningsuiting.

  "Het is mooi dat de ministers het belang van vrijheid van meningsuiting, ook online, erkennen en ook concrete voorstellen doen voor hoe Europa zich daarvoor kan inzetten. In dit document wordt aangegeven dat Europese diplomaten in de toekomst schendingen van de vrijheid van meningsuiting altijd publiekelijk zullen veroordelen en aankaarten bij lokale autoriteiten. Dat zou een belangrijke stap zijn om het onderwerp hoger op de agenda te krijgen," aldus Schaake.  lees meer

  Tags: europa
 • Europees Parlement stemt in met netneutraliteit

  online D66-Europarlementariër Marietje Schaake reageert verheugd op de uitkomst van de stemming over netneutraliteit door het voltallige Europees Parlement: "Na maanden onderhandelen heeft het Parlement nu ingestemd met mijn voorstel om de laatste mazen in de wet te dichten en zo netneutraliteit in Europa bij wet vast te leggen. Voor concurrentie, innovatie en het behoud van het open internet is dit cruciaal. Het Parlement kiest voor de rechten van de consument en een gelijk speelveld voor alle spelers op de Europese digitale markt. 500 miljoen Europeanen kunnen daarom binnenkort rekenen op wettelijke garanties voor een open internet." lees meer

 • mobile Een algemene oplader voor mobiele telefoons die verkocht wordt in de Europese Unie moet worden ontwikkeld om afval en gedoe voor de consument te beperken, zo blikt uit een stemming van leden van het Europese Parlement.  

  Het meeste wat zich afspeelt in het Europees Parlement heeft geen invloed op andere landen, maar deze recente stemming over wetten voor 'radioapparatuur' zal ook invloed hebben op draagbare devices in de rest van de wereld. Er komen namelijk nieuwe wetten voor deze apparaten, de belangrijkste? Ze moeten allemaal een standaard oplader krijgen, waardoor een oplader aan te sluiten is op ieder ander apparaat, ongeacht het merk.

  De voorgestede standaard oplader is de Micro USB connector, momenteel al in gebruik door Nokia en Samsung, dit zet een streep door Apple's vrij recent geintroduceerde Lightning connector.

  De richtlijn werd aangenomen (550 om 12 stemmen) door het Europese Parlement en moet nu formeel door de Raad worden goedgekeurd. Vervoglens heeft iedere lidstaat twee jaar de tijd dit in hun eigen nationale wetgeving door te voeren. Als alles volgens plan verloopt, zullen de fabrikanten eind 2016 aan de nieuwe regels moeten voldoen. 

  Alle mobiele apparaten moeten in 2016 dezelfde oplader gebruiken
 • Europees Parlement trekt les uit onthullingen Snowden

  online Eerder vandaag stemde het Europees Parlement in met de aanbevelingen van het onderzoeksrapport waarin het massaal afluisteren van Europese burgers wordt bekritiseerd. Sophie in ’t Veld, de enige Nederlandse Europarlementariër die zitting had in de hoorzittingscommissie, is blij met de aanbevelingen:

  "Onschuldige burgers bespieden via hun eigen webcam, kritische journalisten de mond snoeren, klokkenluiders bedreigen of politieke oppositie dwarsbomen: we hebben het hier niet over dictatoriale staat in Verweggistan, maar over onszelf. Europa in de 21e eeuw. Het is buitengewoon teleurstellend dat de onthullingen van Snowden zijn beantwoord met een oorverdovend zwijgen van de nationale regeringen." lees meer

 • Het Europees Parlement laat Snowden vallen

  nieuws Het Europees Parlement heeft een vraag van de Europese Groenen om de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden politiek asiel te verlenen in de EU, mocht hij dat aanvragen, verworpen.

  Een korte paragraaf, verborgen onder de honderden amendementen in een rapport voorbereid door het comité dat het NSA-afluisterschandaal onderzocht, riep de EU-lidstaten op om de criminele aanklacht tegen Snowden - mocht die er komen - te laten vallen en hem ‘bescherming te bieden tegen vervolging, uitlevering of overgave’.

  De paragraaf haalde het niet en in het hele rapport - dat enkel en alleen bestaat vanwege de onthullingen die Snowden deed - komt de naam Edward Snowden niet eens meer voor. lees meer

 • Een beter auteursrecht begint bij jezelf

  online Al jaren vragen allerlei mensen, van start-ups tot belangengroepen in Europa, om hervorming van het auteursrecht. Steeds meer mensen zien dat regels die gemaakt werden toen de typemachine nog modern was niet meer passen in een tijd waarin computers en internet het eindeloos delen van informatie zonder kwaliteitsverlies mogelijk maken.

  In plaats van deze regels te moderniseren om ze aan te passen aan de hedendaagse digitale realiteit, treuzelt de Europese Commissie met het voorstellen van een herziening van die wetten. In de tussentijd ligt de nadruk vooral op het handhaven. De lijst met uitwassen die dit tot gevolg heeft wordt aangevoerd door schrijnende gevallen zoals de inval in het huis van een negenjarig Fins meisje dat op haar Winnie-de-Poeh-computer 1 ongeautoriseerd bestand had gedownload. Ook kregen scholen in Duitsland rekeningen omdat kleuters liedjes zongen en dus openbaar maakten. lees meer

 • "Grootschalig bespieden van burgers indammen"

  online Eerder vandaag presenteerde de hoorzittingscommissie van het Europees Parlement aanbevelingen om het grootschalig bespieden van burgers in te dammen. Sophie in ’t Veld, D66-lijsttrekker voor Europa, is de enige Nederlander werkzaam op dit dossier. "Het Europees Parlement wil goede rechtsbescherming voor de burgers, maar de nationale regeringen hechten meer belang aan de betrekkingen met de Amerikaanse regering en proberen de Europese wet bescherming persoonsgegevens juist af te zwakken. Wereldwijde standaarden voor gegevensbescherming zijn broodnodig. De grootschalige afluisterpraktijken hebben een chilling effect op journalisten, advocaten, klokkenluiders en politici. Als zij niet meer vrij, veilig en onbelemmerd kunnen functioneren, slaan we de fundering onder onze democratie vandaan." lees meer

  Tags: d66, europa, nsa, privacy
 • Op naar een Europese Silicon Valley

  online Hoewel de vrees voor Europese eenvormigheid soms de boventoon lijkt te voeren, worden er nog altijd 24 officiële talen en 60 regionale en minderheidstalen binnen de Europese Unie erkend. We hebben zelfs een Eurocommissaris meertaligheid die verantwoordelijk is voor het behoud van deze diversiteit. Taal is een bindmiddel tussen mensen, met een eindeloze variëteit, voortdurende vernieuwing en verrijking. Het is iets levends en dynamisch, steeds in beweging, steeds in ontwikkeling. Niets verandert zo snel als taal, elk jaar worden aan de Van Dale nieuwe woorden toegevoegd. En in een wereld die zo verbonden is door internet, ontwikkelen zich ook nieuwe 'talen', die bijna niemand spreekt. lees meer

 • In Europa doet Windows Phone het (best) goed

  microsoft Uit recente cijfers van Kantar WorldPanel blijkt dat Windows Phone het in Eruopa helemaal niet zo slecht doet. Terwijl wereldwijd de markt gedomineerd wordt door Android en iOS is het marktaandeel van Windows Phone in een aantal Europese landen aanzienlijk. In Duitsland zelfs bijna even groot als het marktaandeel van iOS. lees meer

 • online De Europese Commissie presenteert vandaag plannen voor een interne telecommarkt. Behalve goed nieuws, zoals lagere bel- en data kosten, leiden de nieuwe Commissievoorstellen onder de noemer netneutraliteit tot zorgen. Op initiatief van D66 werd netneutraliteit in de Nederlandse wet verankerd, dat principe moet nu ook op Europees niveau worden vastgelegd. Het doel is dat internetaanbieders alle data gelijk moeten blijven behandelen, geen content mogen blokkeren, er eerlijke concurrentie op het internet moet zijn, en dat consumenten beschermd worden tegen machtsmisbruik door internetaanbieders. Alleen zo kan het open en vrije internet worden gewaarborgd. Veel van die garanties missen in de plannen van Commissaris Kroes. lees meer

  Volgens D66 verspeelt Kroes historische kans op netneutraliteit
 • Das Leben der Anderen

  online De paralellen met de Koude Oorlog zijn bijna een cliché, maar als altijd is de werkelijkheid nog absurder dan de fantasie. Niet alleen de regering van de Verenigde Staten kan uw leven tot in het meest intieme detail volgen, maar ook uw eigen regering. Veiligheidsdiensten hebben onbeperkt toegang tot zo'n beetje alle gegevensbestanden en communicatienetwerken, op basis van een geheime wet, en met de goedkeuring van een geheime rechtbank. Bedrijven werken gedwongen mee aan de schending van de rechten van hun gebruikers, maar zijn gedwongen erover te zwijgen. Bovendien blijken de zeer summiere regels voor het gebruik van die persoonsgegevens ook nog op grote schaal overtreden te worden.

  De persoon die details van het afluisteren naar buiten brengt, en de journalisten die erover publiceren worden doelwit van een heuse klopjacht, waarbij de VS geen middel schuwen en de Europese regeringen vlijtig meehelpen. Een regeringsvliegtuig van een bevriend staatshoofd wordt onderschept wegens het vermoeden dat de klokkenluider zich aan boord bevond. De partner van de journalist werd op de luchthaven van Londen urenlang vastgehouden en zijn laptop, mobiele telefoon en geheugenkaarten geconfisqueerd op grond van een antiterreurwet. Dit is puur politieke willekeur en machtsmisbruik. lees meer

 • Nederlanders en Zweden hebben binnen de EU het hoogte percentage internetters

  online Uit cijfers van Eurostat blijkt dat Zweden en Nederland voorop lopen in het gebruik van (mobiel) internet. Het percentage ligt in beide landen op 94%, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het gebruik van mobiel internet ligt in Nederland hoog. lees meer

 • PRISM is een reality check voor Europa

  online Het afluisterschandaal PRISM was een wake up call. Niet alleen zette het privacy en de burgerrechten weer hoog op de agenda, maar het maakte in één klap duidelijk wat de geopolitieke verhoudingen van vandaag zijn. Europa koesterde zich altijd in het idee van de "special relationship" met de Amerikanen. Onze beste vrienden en bondgenoten. Wij tweeën tegen de rest van de wereld, schouder aan schouder. De Oude en de Nieuwe Wereld, hecht verbonden door de geschiedenis. Sinds 9/11 heeft de Europese Unie dan ook trouw en tamelijk kritiekloos de anti-terreurmaatregelen van bondgenoot Amerika nageleefd. Het principe van wederkerigheid was leidend: gelijke behandeling over en weer.

  Maar nu blijken de liefde en trouw helemaal niet zo wederkerig te zijn. Op vragen van de Amerikaanse pers zei Obama: "geen zorgen, we spioneren niet op Amerikaanse burgers, alleen op buitenlanders". O juist ja. Buitenlanders. Dat zijn wij dus. In plaats van speciale vrienden worden we gezien als verdachten die in de gaten gehouden moeten worden. De VS namen niet de moeite hun speciale bondgenoten in Europa op de hoogte te brengen, en bovendien hebben EU-burgers in de VS niet dezelfde rechtsbescherming als Amerikaanse staatsburgers. lees meer

  Tags: europa, prism, privacy
 • design Rijksmuseum.nl en de mobiele apps van 9292 zijn de winnaars van een gouden en zilveren European Design Award. Op zaterdag 8 juni zijn de European Design Awards uitgereikt in Belgrado. De gouden award voor rijksmuseum.nl viel in de categorie Information site, de zilveren award voor 9292 in de categorie Mobile apps.

  ‘Tablet first’ was een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp van rijksmuseum.nl. De responsive website is geoptimaliseerd voor gebruik op tablet: helder en eenvoudig, met duidelijke knoppen. Rijksstudio vormt een bijzonder onderdeel van de website. "Rijksstudio blijft maar gaan. Nog iedere week ontvangen we aanvragen voor interviews en verschijnen er enthousiaste reacties in print en op social media. En niet te vergeten, de aanwas van nieuwe Rijksstudio’s vermindert niet, integendeel." Adus Peter Gorgels, Internet Manager and Editor, Rijksmuseum.

  Fabrique heeft op basis van de nieuwe strategie van 9292|REISinformatiegroep BV het merk 9292 opnieuw gedefinieerd. 9292 wordt persoonlijker en pro- actiever: van reisadvies naar persoonlijk advies. Het innovatieve karakter wordt behouden en klanten staan nog meer centraal in de nieuwe dienstverlening. Vanuit dit nieuwe merk ontstonden de vernieuwde website 9292.nl, apps voor iPhone, Android en Windows Phone en een crossmediale introductiecampagne. Stefan Hulman, directeur 9292: "Een European Design Award is natuurlijk een fantastisch compliment voor onze organisatie. We zijn dan ook ontzettent trots en we blijven ons inzetten om onze producten en diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

  Gold & Silver European Design Award voor Fabrique
  Tags: award, design, europa
 • EU-bedrijven moeten voorlopig US clouddiensten mijden

  online Amerikaanse bedrijven die internet- en clouddiensten aanbieden zoals Microsoft en Google hebben de afgelopen dagen een flinke deuk in hun imago opgelopen. Na de onthullingen van de Washington Post en The Guardian over hoe de NSA omgaat met informatie die betrekking heeft op niet-Amerikaanse burgers, lijken privacygevoelige gegevens niet meer vanzelfsprekend beschermd. Het spionageprogramma PRISM, geeft de NSA toegang tot vrijwel alle informatie van de gebruikers van de Amerikaanse internet- en clouddiensten. Reageert de Europese Unie hier wel snel genoeg op? Moet zij niet adviseren om privacy gevoelige informatie voorlopig weg te halen bij  Amerikaanse bedrijven? lees meer

Videos

 • Aftermovie Tomorrowland 2012
 • Guiness commercial
 • Jurk zakt af Eurosongfestival
Recommend on Google

Poll

Hoe begin jij je dag online?

Headlines

© 2004-2014 Dutchcowboys.nl - All Rights Reserved.

All views and opinions expressed are those of the authors of Dutchcowboys.

All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Hosted by Nines