Tag: cookie

 • Cookiepsychologie

  online Welke gevolgen heeft de cookiewetgeving voor de relatie tussen een bezoeker en een website? En nog belangrijker: welke motieven bepalen de keuze om wel of geen cookies toe te staan? Veel mensen denken direct aan het design van een pop-up. Maar er spelen veel meer factoren mee.

  Voor bezoekers heeft de cookiewetgeving als resultaat dat ze op websites een mededeling zien dat er cookies geplaatst worden. Voor eigenaren van websites betekent de invoering dat zij een systeem moeten integreren dat: lees meer

 • Google's alternatief voor cookies: AdID

  google ‘AdID’ is de anonieme identificatieservice van Google en zou in de toekomst cookies van derde partijen kunnen vervangen en digitale profielen opstellen over meerdere sites. Het project zou de digitale advertentie-industrie, die 90 miljard euro waard is, geheel overhoop kunnen gooien.

  USA Today: Een anonieme bron binnen Google rapporteert dat adverteerders en advertentienetwerken AdID zouden kunnen gebruiken om consumenten meer privacy en controle over hun online identiteit te geven. Gebruikers zouden zelf kunnen bepalen hoeveel van hun gedrag wordt opgeslagen en ook een tweede identiteit kunnen aanmaken voor browsingsessies die ze extra privé willen houden. lees meer

 • The Cookie Clearinghouse

  marketing Mozilla is samen met de Stanford University begonnen om een methode te ontwikkelen die ze "Cookie Clearinghouse" noemen. De bedoeling is dat het gebruik van cookies eerlijker en duidelijker gaat worden.  lees meer

 • NPO doet wat we allemaal willen: stoppen met 'cookiemuur' op websites

  online De Nederlandse Publieke Omroep beëindigt de zogenaamde “cookiemuur” op zijn websites. Nu de minister van EZ een versoepeling van de cookiewetgeving heeft aangekondigd zal de NPO alle websites weer optimaal toegankelijk maken en kunnen bezoekers aangeven welke cookies geaccepteerd worden. In de aangekondigde wetswijziging wordt geregeld dat voor analytische cookies geen aparte toestemming meer hoeft te worden gevraagd.  

  Bij de invoering van de cookiewetgeving in juni 2012 was het verplicht om voor analytische cookies toestemming te vragen. Bij de NPO voelde men zich vervolgens gedwongen om de “cookiemuur” op te zetten, omdat deze analytische cookies voor de NPO essentieel zijn bij het meten en wettelijk verantwoorden van publieksbereik.

  De OPTA en het CBP hadden kritiek op de “cookiemuur”. Hetgeen ze zelf ook onwenselijk vonden, maar het was wel noodzakelijk om enerzijds aan zijn wettelijke verantwoordingsplicht en anderzijds aan de cookiewetgeving te voldoen. En vooruitlopend op de wetswijziging worden de websites van de NPO uiterlijk in juni aangepast met een oplossing die inmiddels gangbaar is geworden binnen de online sector.

  Alles over de cookiewet is hier te lezen

 • Er komt een oplossing voor de cookiewet en bijbehorende pop-ups

  online Mede op initiatief van de VVD wil de Tweede Kamer een einde gaan maken aan pop-ups waarbij gebruikers toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Coalitiepartijen VVD en PvdA laten weten dat de huidige regels onwerkbaar zijn voor de internetgebruiker.

  "De gebruiksvriendelijkheid van het internet komt door al die pop-ups in het gedrang," aldus Bart de Liefde (VVD). "Ook lopen mensen het risico uit irritatie overal 'ja' te klikken, ook bij de minder vertrouwde websites. Helaas zien we ook dat steeds meer sites de cookiebepaling misbruiken om alle soorten cookies op de computers van bezoekers te kunnen plaatsen. Het is hoog tijd dat we aan deze vorm van 'cookiegijzeling' een eind maken." lees meer

 • De cookiewet raakt branche in portemonnee

  advertising De dialoogmarketingbranche voelt de cookiewet in de portemonnee en online marketing kan niet zonder cookies. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek gehouden onder de bezoekers van de DDMA iLounge ‘Het cookiedebat 2.0’. Ruim 160 bureaus, adverteerders en exploitanten lieten zich 30 januari informeren over de implementatie van de cookiewet. Toezichthouder OPTA trok voor het eerst publiekelijk de zogenaamde ‘cookiewall’ in twijfel, hetgeen leidde tot een interessante discussie.

  Bij bijna de helft van de respondenten (44%) resulteert de cookiewetgeving in een daling van de inkomsten. Ongeveer een kwart ziet de omzet met 1 tot 10% teruglopen. Bij 13% van de respondenten zakken de inkomsten tussen de 10% en 30% sinds de nieuwe cookieregels hun intrede deden. Met name de exploitanten hebben het zwaar. De helft ziet de inkomsten tussen de 1 en 10% dalen. Bij ruim 20% van hen is de daling forser: 10-30%. lees meer

 • Privacywet-proof cookies inspireren tot nieuwe marketingstrategie

  online Nationale wetgeving en internet gaan slecht samen. Internet houdt niet op bij een landgrens. De meeste wetgeving wel, en vooral de nationale wetgever maakt online ondernemen lastig.

  Het wiel uitgevonden …

  Een typisch voorbeeld is de brief van 20 december jl. van de Minister van Economische Zaken. De brief gaat over Nederlandse cookieswetgeving (overigens maar één artikel in de Telecommunicatiewet) en analytische cookies. De lokale wetgever doet daarin voorkomen dat ze het wiel heeft uitgevonden terwijl dit allang en in een breder, crossborder verband (door de relevante Europese Unie werkgroep, in juni 2012) ruimschoots is bedacht en behandeld. Vooral de berichten van die EU werkgroep zijn lezenswaardig.

  Het onderwerp dat daarin wordt behandeld, analytische cookies, richt zich natuurlijk wel tot de marketingkern van cookies: het kunnen profileren van gebruikers van websites en online apps, met respect voor privacy van die gebruikers. lees meer

 • A/B-testen binnen de cookiewet

  online De berichten over de gevolgen van de nieuwe cookiewetgeving gaan in veel gevallen over web analytics. Wat is er mogelijk en wat niet? Minder vaak gaat het over A/B-testen. Maar ook daarin zijn de mogelijkheden aanzienlijk geslonken. Om aan de huidige wetgeving te voldoen, moet je ervoor zorgen dat je testtool geen cookies neerzet bij gebruikers die daar geen toestemming voor gegeven hebben. Testcookies worden immers (nog) gezien als niet-functionele cookies. Niettemin zijn er nog altijd mogelijkheden genoeg om op een goede, betrouwbare en privacygerichte manier te testen.

  A/B-testen zoals dat vroeger in zijn werk ging, kan nog altijd. Alleen moet je je daarbij beperken tot de gebruikers die consent (toestemming) hebben gegeven om cookies te plaatsen. De mensen die geen consent geven kun je nog wel testen voorschotelen, maar daar mag geen cookie aan te pas komen. Wat betreft de testresultaten is het belangrijk om te stellen dat je niet zomaar mag aannemen dat de resultaten van de consentgroep ook representatief zijn voor de niet-consentgroep. Als die gebruikers verschillende beslissingen nemen over het geven van toestemming, is het zeker niet ondenkbaar dat ze ook verschillende aankoopbeslissingen nemen.

    lees meer

 • Cookies: Wat te doen met de opt-out consumenten

  online Op 22 november 2012 was ik aanwezig bij de Emerce Performance, de dag die ging over performance based online advertising. Tijdens het event was er een paneldiscussie over Cookies: Wat te doen met de opt-out consumenten? De paneldiscussie werd geleid door: Wouter Hulst, Matthijs Keij, Jonas de Groot, Phileas Fox & Martin van der Meij. 

  De cookie wet zal in januari 2013 scherper worden aangepakt. Echter vergeten we dat de cookie wet momenteel al loopt. Wat moeten we doen? En lopen we kansen mis om onze doelgroep nauwkeuriger te bereiken? Cookies geven immers de informatie die iedere online marketeer wil hebben. Dit en overige punten worden hieronder besproken. lees meer

 • Cookieloos Analytics: de oplossing voor de privacywet?

  online Adversitement maakt vandaag bekend een oplossing te lanceren waarmee bedrijven zonder het gebruik van cookies alsnog data voor analyses binnen kunnen halen. Deze oplossing, Controlled Data Source (CDS), werkt niet alleen voor de eigen website, maar ook voor andere digitale marketingkanalen als e-mail, affiliate, display en social. De oplossing is een combinatie van technologie en werkmethodes.

  De cookiewet wordt door verschillende partijen anders uitgelegd. Het enige waar consensus over is, is dat de jurisprudentie van na 1 januari komend jaar duidelijkheid zal geven over wat de wetgever nou precies bedoelt. OPTA en CBP dwingen af dat het geheel voldoet aan de privacywetlees meer

 • DDMA publiceert handleiding Cookiewet

  online DDMA publiceert vandaag een uitgebreide handleiding Cookiewet. Hierin wordt een vertaalslag gemaakt van de juridische materie naar de Nederlandse beroepspraktijk. Aan de hand van diverse voorbeelden en een stappenplan wordt de lezer geïnformeerd over de wijzigingen die respectievelijk begin juni en per 1 januari 2013 in de bedrijfsvoering moeten zijn aangepast.

  Aanleiding voor het opstellen van de Cookiewet handleiding zijn de vele vragen die DDMA de afgelopen weken van haar leden ontving. Hoe groot de onduidelijkheid onder het Nederlandse bedrijfsleven is, bleek ook tijdens 'Het grote cookiedebat' dat DDMA afgelopen woensdag 30 mei organiseerde. Tijdens die bijeenkomst ontstond een heftige discussie onder de 180 aanwezigen over de implementatie van de wettekst en handhaving.

  “Gezien de grote onduidelijkheid in de sector hebben wij er ditmaal voor gekozen de handleiding voor iedereen beschikbaar te stellen. Want door actief bij te dragen aan transparantie in dialoogmarketing, kan DDMA maximaal inzetten op gebalanceerde wetgeving. Regels die rekening houden met het economisch belang van het bedrijfsleven en innovatie in ICT, zonder dat zij afbreuk doen aan de consumentenbescherming.”, aldus Diana Janssen, directeur DDMA. lees meer

 • Wat is de status van de digitale privacywetgeving?

  events Eurocommissaris Neelie Kroes wil in de zomer van dit jaar een rechtlijnige zelfregulering zien ontstaan in alle Europese lidstaten. In Nederland zetten wij in op een vernieuwde Telecomwet met daarin de zogenaamde cookiewet. De cookiewet houdt in dat organisaties vooraf expliciet om toestemming moeten vragen om digitale persoonsgegevens op te mogen slaan, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens zijn volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Deze gegevens zijn op verschillende manieren te verkrijgen. De opt-in voor digitale gegevensverzameling is dan ook bewust algemeen gehouden. De 'cookiewet' zal gelden voor alle methoden van gegevensverzameling waarvoor een dataopslag op het systeem van de gebruiker noodzakelijk is. Van offline gegevensopslag voor het spelen van online spellen, tot aan het installeren van cookies voor het optimaliseren van een website: er valt niet aan te ontkomen.

  Toch klinkt dat erger dan het is. Je hoeft namelijk niet altijd individueel om toestemming te vragen. Meerdere partijen kunnen samen om toestemming vragen, de verkregen opt-in is in de meeste gevallen een jaar geldig en de manier waarop toestemming kan worden gevraagd zal weinig inbreuk maken op de gebruikerservaring. Het aantal keren dat bezoekers uiteindelijk hun goedkeuring moeten geven is minimaal. lees meer

  Tags: cookie, event, privacy
 • Consument op internet kent zijn cookies niet

  online "Resultaten ‘Cookie Awareness onderzoek’ IMNetworks en GfK steunt nieuwe cookiewet." Internetgebruikers hebben geen idee welke informatie er van ze gedeeld of opgeslagen wordt via cookies, of wat dit überhaupt zijn. Zodra consumenten in hun eigen bewoording moeten uitleggen wat de functie is van een cookie, haken de meesten af. Ook de term ‘third party cookies’ is voor veel mensen onduidelijk. Vorige week heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die het gebruik van cookies aan banden kan leggen. Onderzoeksbureau GfK Benelux heeft in opdracht van IMNetworks een ‘Cookie Awareness onderzoek’ gedaan onder ruim 1000 consumenten.

  Van de ondervraagde consumenten heeft 63% wel eens van cookies gehoord. Toch geeft 44% aan niet precies te weten waar ze voor dienen. Mannen en jongeren (18-34 jaar) zijn veel beter op de hoogte dan vrouwen en ouderen. Omdat de eerste groep beter weet waar cookies voor dienen, zijn ze minder bezorgd over het gebruik daarvan. Het overgrote deel, bijna 62% van de respondenten, weet overigens niet wat een third-party cookie is. lees meer

  Tags: consument, cookie
 • Omstreden wetsvoorstel legt bom onder surfgemak

  online Vorige week publiceerden een aantal uitgevers samengebundeld met het IAB, hun reactie over het voorgenomen wetsvoorstel om het gebruik van cookies op het internet in Nederland aan banden te leggen. inmiddels zijn er twee demo-video's gemaakt die laten zien wat het voorstel nu precies in gaat houden.

  Op dinsdag 21 juni a.s. wordt in de Tweede Kamer gestemd over de Telecommunicatiewet. Een onderdeel daarvan is het aan banden leggen van cookie gebruik in Nederland. De branche (branche organisaties en uitgevers) hebben gezamenlijk bezwaar geuit tegen het wijzigingsvoorstel.

  De belangrijkste bezwaren zijn:
  1.        Het gebruiksgemak van consumenten bij het surfen op internet wordt ernstig geschaad.
  Klik hier voor een video-demonstratie. Klik hier voor een simulatie-website.
  2.        Bedreiging van gratis redactionele content/nieuws op internet.
  3.        De concurrentiepositie voor Nederland in Europa verslechtert.
  4.        Cookies zijn bijna altijd anoniem en worden niet gekoppeld aan een persoon. lees meer

  Tags: cookie
 • Gebruikers IE moeten oppassen voor 'Cookiejacking'

  microsoft Een beveiligingsexpert heeft een nieuw lek in de nog altijd veel gebruikte Internet Explorer browser gevonden. Het stelt hackers in staat de gegevens te stelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot Facebook, Twitter en andere websites, "cookiejacking."

  "Any website. Any cookie. Limit is just your imagination," aldus Rosario Valotta, een onafhankelijke Internet security researcher. Hackers kunnen misbruik maken van het lek om zo toegang te krijgen tot het databestand opgeslagen in de browser beter bekend als 'cookie', daarin staan gebruikersnamen en wachtwoorden van een webaccount.

  Zodra een hacker in bezit is van jouw 'cookie' kan hij of zij met jouw gegevens toegang krijgen tot dezelfde sites. De kwetsbaarheid is volgens Valotta aanwezig in iedere versie van Internet Explorer, ook IE9 dus, op iedere versie van het Windows OS. lees meer

 • Europese regelgeving rondom cookies gaat veranderen

  online De manier waarop websites bezoekers volgen en zo 'op maat gemaakte' advertenties kunnen weergeven gaat veranderen.

  Vanaf 25 mei zal de Europese wetgeving voorschrijven dat er 'uitdrukkelijk om toestemming' gevraagd dient te worden aan webgebruikers die worden gevolgd door middel van de kleine tekstbestanden, genaamd cookies.

  Bedrijven worden aangespoord uit te gaan zoeken hoe ze toestemming kunnen krijgen om gebruik te blijven maken van cookies. Aldus BBC News. Deze wijzigingen worden geëist door nieuwe Europese e-Privacy richtlijnen die in mei van dit jaar in werking zullen treden. lees meer

  Tags: cookie, website
 • Zorgen bij IAB om Hardnekkige ‘supercookies’

  marketing Het IAB maakt zich terecht zorgen om zogenaamde supercookies. Deze ‘supercookies’ (o.a. flashcookies) verzamelen net zoals reguliere cookies informatie over het surfgedrag van de computergebruiker maar bewaren deze informatie buiten de internetbrowser, waardoor de gebruiker weinig tot geen grip heeft op de informatie en moeilijk kan overgaan tot het verwijderen ervan.

  "Gelukkig zit het overgrote deel van onze industrie op één lijn en stelt de consument centraal. De vele voordelen die het gebruik van de reguliere cookies voor de gebruiker bieden, gaan hierbij hand in hand met een transparant en open beleid omtrent de materie en laat de keuzevrijheid en middelen hiertoe bij de gebruiker. Deze andere types zogeheten supercookies zijn best hardnekkig en een smet op een zuiver en eerlijk privacybeleid" zegt Joris van Heukelom, voorzitter van de Nederlandse tak van het IAB. lees meer

 • EMP2010: Privacy bij Perfomance Based Marketing

  marketing Roel van Rijswijk van Deloitte ging in op de privacy-wetgeving waarover tegenwoordig veel wordt gesproken en gespeculeerd. De hamvraag was: "Privacy: het einde van performance based advertising zoals we het nu kennen?". Uiteindelijk bleef de titel vooral een lokkertje en valt het uiteindelijk 'wel mee'. lees meer

 • crossmedia Hadden mensen uit de internet-industrie hebben al sinds jaar en dag een ietwat andere affiniteit met cookies, het nieuwste experiment van designstudio Tellart gaat nog wel een stapje verder. Hun versgebakken koekjes zijn namelijk voorzien van een Augmented Reality-marker, waardoor er extra informatie kan worden getoond wanneer het koekje voor een webcam wordt gehouden. Interessant, het is nu dus wachten op de eerste 3D Chocoprins!  

 • IAB wil wijziging Nederlandse plannen cookiewetgeving

  advertising IAB Nederland, de brancheorganisatie voor de interactive advertising sector, dringt aan op wijziging van de plannen van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ten aanzien van de regelgeving op het gebied van de plaatsing van cookies op de computer van internetgebruikers en de toegang tot deze cookies door de organisaties die deze cookies geplaatst hebben.

  De minister wil de regelgeving aanscherpen om zo invulling te geven aan Europese richtlijnen. Daarbij gaat zij echter veel verder dan door Europa gevraagd is en juist die onnodige regelgeving zal grote gevolgen hebben voor de manier waarop de meeste Nederlanders gebruik maken van internet en voor de mogelijkheden voor de aanbieders van websites en internetdiensten om hun werk te kunnen doen.

  IAB Nederland heeft een positioning paper (PDF) opgesteld waarin duidelijkheid wordt gegeven over wat cookies eigenlijk zijn en welke gevolgen het wetsvoorstel van minister Van der Hoeven kan hebben voor internetgebruikers en de industrie. lees meer

Videos

 • Augemented Reality Cookies
Recommend on Google

Poll

Hoe begin jij je dag online?

Headlines

© 2004-2014 Dutchcowboys.nl - All Rights Reserved.

All views and opinions expressed are those of the authors of Dutchcowboys.

All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Hosted by Nines